Toto sú frázy, s ktorými zabodujete na pracovnom pohovore v anglickom jazyku!

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

30.03.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Ste presvedčený o tom, že cudzie jazyky vám nejdú? A utvrdili ste sa aj v tom, že pracovný pohovor v angličtine by bol pre vás celoživotným fiaskom? Okamžite sa prestaňte podceňovať, pretože tento článok vás vymaní z tohto začarovaného kruhu.

Popíšte vaše predošlé skúsenosti

Currently I’m between jobs – Pracujem, aj keď nepracujem

Odporúčame vám, aby ste sa vyhli fráze – I’m out of work (Nemám prácu). Na vášho zamestnávateľa by to pôsobilo dojmom, že ste smoliar. Ak ste „between jobs“ znamená to, že pracujete a zároveň nemáte prácu. Aj vďaka tejto fráze bude váš pohovor v angličtine hračkou.

I have a proven track record in... – Mám preukázateľné výsledky/skúsenosti v...

Ak použijete túto frázu, znamená to, že za sebou máte oficiálnu pracovnú históriu a s ňou súvisiace referencie. Tým pádom vám budú poskytnuté aj vhodné platové podmienky.

Work against the clock – Súperiť s časom

Ide o skvelý spôsob, ako opísať dynamické prostredie v predošlom zamestnaní. Menším dodatkom je fráza – to meet deadlines (dodržať termíny). Obidve spojenia môžete použiť vo vete - We often have to work against the clock to meet deadlines during the busy season (Často musíme súperiť s časom, aby sme dodržali termíny v rušnej sezóne.)

Deal with an extremely high level of… - Zaoberám sa extrémne vysokou úrovňou...

Chcete vyzerať ako zodpovedný a tvrdo pracujúci zamestnanec? Nevynechajte túto frázu. Je to dobrá možnosť ako popísať skutočnosť, že sa dokážete vyrovnať s obrovským množstvom práce. Príklad: „ ... and during the busy season I have to deal with an extremely high level of sales orders.“ – „ ... a počas rušnej sezóny sa musím zaoberať mimoriadne vysokou úrovňou objednávok.“


Vysvetlite, prečo chcete konkrétny job!

In line with my qualification – V súlade s mojou kvalifikáciou

Ak oznámite svojmu budúcemu šéfovi, že chcete danú prácu získať, pretože je v súlade s vašou kvalifikáciou, vyšlete mu signál, že ste osoba, ktorá si je plne vedomá toho, aké má zručnosti.

I want to take on more responsibility – Chcem prevziať väčšiu zodpovednosť

Úplne zaručená fráza, ktorú môžete použiť, ak sa uchádzate o trochu vyššiu pozíciu. Rovnako ako pri použití prvej frázy, taktiež zdôrazňujete fakt, že ste ambiciózny profesionál.

This job would be a natural progression – Táto práca by bola prirodzeným postupom

Použitím tejto frázy vysvetlíte, prečo chcete konkrétnu prácu. Avšak musíte zdôrazniť, ktoré funkcie vášho nového zamestnania by znamenali kariérny postup: „Considering that I’d be required to deal with the customers directly, this job would be a natural progression for me as a sales professional!” - "Vzhľadom na to, že by som sa musel priamo zaoberať zákazníkmi, táto práca by bola prirodzeným pokrokom pre mňa ako obchodného profesionála!"


 Háklivá otázka každého pracovného pohovoru – plat

I believe it’s fair for me to expect… – Verím, že je spravodlivé očakávať...

Slovíčko "spravodlivé" je kľúčom k úspechu a určí správny tón toho, čo príde po tom, ako ho vypustíte z úst!

My salary expectations are in line with my qualifications and education – Moje platové očakávania sú v súlade s mojou kvalifikáciou a vzdelaním

Stratégia, vďaka ktorej podčiarknete svoje vzdelanie a jeho rolu vo svojej kariére. Ale len v prípade, ak s vašim nástupom prinášate niečo, čo je pre vášho šéfa skutočne užitočné.

My remuneration was adequate – Moja odmena bola primeranáAni tieto frázy nie sú na zahodenie

What sets me apart from other candidates is ... - Čo ma odlišuje od ostatných kandidátov je ...

... is what makes me the best candidate for this position! – je to, čo ma robí tým najvhodnejším kandidátom na túto pozíciu!

I take pride in my work – Som hrdý na svoju prácu

I’m good at resolving problem situations -  Som dobrý v riešení problémových situácií

I resigned from my previous position, because ... Odišiel som z predošlého zamestnania, pretože ...

 

 

 

 

 

 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!