Are you ready na pracovný pohovor v angličtine?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

18.06.2017

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Aby ste úspešne demonštrovali spôsobilosť pre pracovnú pozíciu, je nutné sa vopred kvalitne pripraviť. Žiadny strach, nejedná sa o nič nezvládnuteľné. Existuje zopár často kladených anglických otázok, ktoré vám personalista s najväčšou pravdepodobnosťou položí na pracovnom pohovore. Na tieto otázky si pripravíte stručné, ale adekvátne odpovede tak, aby boli vhodné pre konkrétnu spoločnosť a ich požiadavky. Nezabudnite si pripraviť pádne dôvody, prečo práve vy ste najvhodnejším kandidátom. Dôkladná príprava, pozitívne naladenie a zdravé sebavedomie sú kľúčové pre úspešný pracovný pohovor v anglickom jazyku.

Can you tell me something about yourself? (Môžete mi niečo o sebe povedať?)


V tejto otázke po vás chcú, aby ste im svojimi slovami porozprávali o vašej minulosti, skúsenostiach, zamestnaniach, postojoch. Odpovedajte stručne a jasne. Nehovorte o svojich záľubách a o tom, čo máte a nemáte radi.

Odpoveď: „Well, my name is Richard Bachratý. I am a mechatronic engineer with a degree in engineering. My qualifications include fifteen years of experience in international and homeland corporates. My experience also includes knowledge of management of companies and leadership. I would like to discuss how I can bring these skills and experience to your company.”

What are your strengths? (Aké sú vaše silné stránky?)


Svoje silné a slabé stránky ste pravdepodobne už zhrnuli vo svojom životopise alebo motivačnom liste. Pri odpovedi na túto otázku sa nesnažte byť príliš namyslený. Nezabúdajte na najdôležitejšiu ingredienciu - skromnosť.

Odpoveď: “I have an extremely strong work ethic. I don't want to just meet deadlines. I want to get the work done as well as I can and as efficiently as possible. I truly stand behind my projects and feel responsible for the duties in my working area. I always try to find a way to simplify processes and get the greatest outcome from each effort.”

What are your weaknesses? (Aké sú vaše slabé stránky?)


Každý máme nedostatky. Umenie správnej odpovede na túto otázku spočíva v tom, že si chybu priznáte a zároveň ozrejmíte, že sa ju snažíte odstrániť. Určite neodpovedajte známym klišé: „Som vorkoholik.“

Odpoveď: "I pay close attention to details which does result in a higher quality of work and saves additional time down the road, though it does take more time up front and sometimes overtime."

What is the biggest mistake you have ever made? (Akej najväčšej chyby ste sa dopustili?)


Ani v tomto prípade sa nebojte priznať chyby z minulosti. Napriek tomu je pri vhodnej odpovedi nutné sa pridŕžať určitých smerníc. Po prvé- vždy spomeňte, že ste svoje nedostatky identifikovali a poučili ste za z nich. Po druhé- objasnite to na príklade z minulosti, v najlepšom prípade vo veľmi dávnej minulosti, aby ste vinu z incidentu zmyli mládežníckou nerozvážnosťou. Personalista nadobudne dojem, že rovnakej chyby sa ako vyspelý a skúsený človek nedopustíte.

Odpoveď 1.:  If I had a time machines I would go back to University and taken a degree in Information Technology rather than Psychology.

Odpoveď 2.:  I stayed too many years in a job that was stable but didn't offer me enough challenges or opportunities for growth.

What are your career goals and where do you see yourself five years from now? (Aké máte pracovné ciele a kde sa vidíte o 5 rokov?)


Pri tejto otázke sa sústreďte na dosiahnuteľné ciele a na to, čo robíte preto, aby ste ich dosiahli.

Odpoveď:  “Within 5 years, I would like to become the very best mechanic your company has on staff. I want to work toward becoming the expert that others rely on. Hopefully, this will allow me to take on greater responsibilities with the company if the opportunity arises. I am also working towards additional certifications in the field to enhance my career potential.”

Frázy, ktoré sa musíte naučiť pred pracovným pohovorom!

 

I graduated from … University (College) in … - Vyštudoval som…Univerzitu (Vysokú školu) v…

Handle stress easily – Zvládam stresové situácie

Good at multitasking – Dobrý vo vykonávaní viacerých úloh naraz

I have … years’ experience in the field – Mám…niekoľkoročné skúsenosti v odbore

I want to further my career in...– Chcem budovať kariéru v oblasti…

I want to take on more responsibility – Chcel by som mať väčšiu zodpovednosť

My salary expectations are in line with my qualifications and education – Moje požadované finančné ohodnotenie sa zhoduje s mojou klasifikáciou a vzdelaním

I’m self-motivated – Dokážem sa motivovať

I’m very attentive to detail – Som citlivý na detail

I’ve been speaking English for the last … years – Po anglicky hovorím už niekoľko...rokov.

I’ve been working in an English speaking environment for the last … years – V anglicky hovoriacom prostredí pracujem už…rokov

My English is competent for this industry – Úroveň mojej angličtiny je dostačujúca pre toto odvetvie

… wouldn’t present any difficulties whatsoever – … by nerobilo vôbec žiadne problémy

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!