Naši spokojní partneri

Double comma

Spoločnosť Hopi SK Rodinná firma, založená v roku 1992. Prirodzeným rastom a tvorbou vlastného know-how sa spoločnosť HOPI stala jednou z najvýznamnejších logistických firiem v stredoeurópskom regióne.Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa u nás riadi v závislosti od objednávok našich klientov či sezónnosti. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné práce v našich skladoch v Senci aj v Maduniciach.Spoločnosť PROPLUSCO pre nás tiež vyhľadáva vhodných kandidátov na pozície vyššieho manažmentu.Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

Hopi

Naša spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou PROPLUSCO spol. s,r.o poskytujúcou personálne služby. Na základe doterajších skúseností sme sa presvedčili, že PROPLUSCO spol. s.r.o možno považovať za seriózneho partnera v oblasti poskytovania personálnych služieb.Oceňujeme prístup ku všetkým našim požiadavkám, ako aj spôsob spolupráce. Služby spoločnosti PROPLUSCO spol. s.r.o sú dodávané vo vysokej kvalite a dohodnutých termínoch.Služby spoločnosti PROPLUSCO spol s.r.o môžeme jednoznačne odporučiť aj ich ďalším potenciálnym klientom.

Plastic Omnium Auto Exteriors

Na základe výsledkov dlhoročnej spolupráce s uvedenou spoločnosťou vyslovuje firma Premac, spol. s r.o. Bratislava, spokojnosť so službami a disciplínou zamestnancov pri plnení nami požadovaných výrobných úloh. Taktiež pozitívne hodnotíme aj prístup zodpovedných manažérov a pracovníkov vedenia pri plánovaní zamestnancov podľa našich požiadaviek.V prípade nezmeneného partnerského prístupu a plnenia našich požiadaviek, naša firma plánuje aj do budúcnosti využívať služby spoločnosti PROPLUSCO.

Premac

AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. je významným importérom a distribútorom automobilových náhradných dielov, auto potrieb a autopríslušenstva. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1997 ako dcérska spoločnosť Auto Kelly, a.s..Na prelome rokov 2015 a 2016 sa Centrálny sklad spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA sťahoval z Bratislavy do Senca, pričom pri tejto udalosti vzniklo mnoho práce naviac, ktorú sme potrebovali vykryť externými pracovníkmi. Oslovili sme v tejto súvislosti spoločnosť PROPLUSCO, ktorá reagovala veľmi pružne a v rýchlom čase nám zabezpečila potrebné množstvo pracovníkov, ktorí nám pomohli so sťahovaním a upratovaním skladových priestorov.Z toho dôvodu hodnotíme spoluprácu s PROPLUSCO veľmi kladne od prístupu obchodného manažéra, cez projektového manažéra až po samotných pracovníkov u nás v sklade.

Auto kelly Slovakia

Spoločnosť CCS Cargo Customs Service s.r.o. pôsobí na Slovensku v oblasti logistiky od roku 1998. So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2014. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od potrieb našich klientov, prípadne neočakávaných nárazových prác. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné brigádnické práce podľa našich požiadaviek v Bratislave - Dúbravke.Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným potenciálnymklientom.

CCS Cargo Customs Service

Spoločnosť Panalpina Slovakia , s.r.o. poskytuje služby v oblasti logistiky - skladovanie, špedícia, námorná a letecká preprava. Množstvo práce v našom sklade v Bratislave je závislé od požiadaviek našich klientov a preto počet zamestnancov je kolísavý.Spoločnosť PROPLUSCO nám je nápomocná v oblasti personálnych služieb a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov.Môžeme tiež potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti za obdobie našejspolupráce vždy korektná, obchodný manažér ako aj projektový manažér boli vždy zastihnuteľní a ochotní riešiť naše požiadavky.Z toho dôvodu odporúčame spoločnosť PROPLUSCO aj iným potenciálnym klientom.

Panalpina Slovakia

História spoločnosti ALZA sa píše od r. 1994, kedy fungovala ešte pod hlavičkou fyzickej osoby, významné postavenie na českom trhu si začala budovať od roku 1998. Na Slovensku pôsobí spoločnosť od roku 2004. Veľký záujem zákazníkov a nárast obratu nás presvedčil, že na Slovensku má Alza.cz popredné miesto. Aj tento fakt viedol k tomu, že v roku 2011 Alza.cz rozšírila svoju sieť o nové pobočky v Nitre, Trenčíne, Trnave, Žiline, Košiciach a v Prešove. V novembri 2011 bola otvorená nová centrála v Bratislave so showroomom. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od predajov, či sezónnosti. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné služby v našom logistickom centre v Senci.V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni.Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

Alza

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2014, vybrali sme si ju úplne náhodne spomedzi velkého množstva personálnych agentúr na slovenskom trhu a s výberom sme do dnešného dňa spokojní. Firma Proplusco nám zabezpečuje personálne kapacity na viacerých pozíciách, využívame či užpersonálny leasing alebo recruitment. Práca s ľuďmi je náročná a veľakrát si vyžaduje pohotové riešenia. Často sa dopyt po zamestnancoch objaví až na poslednú chvíľu, spoločnosť však dokáže pružne reagovať na naše požiadavky a dodať personál v potrebnom množstve a kvalite. Proplusco má dobre zadefinované právomoci v spoločnosti, ja jasne dané, koho je potrebné kontaktovať pri riešení administratívnych, obchodných a operatívnych záležitostiach.Spoluprácu s touto agentúrou odporúčame.

Ceit

So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2011. NP Slovakia podniká v oblasti výroby jednak pre sektor elekrotechnický ako aj automotive. Potreba väčšieho množstva zamestnancov v našej výrobe závisí od požiadaviek našich zákazníkov.V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov.Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak formou dočasného pridelenia zamestnancov ako aj formou poskytovania brigádnických služieb.Našu spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme veľmi kladne a môžeme ju odporučiť ako spoľahlivého partnera.

NP Slovakia

Spoločnosť DOKA Slovakia sa zaoberá predajom a prenájmom debnenia vysokej kvality. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od dopytu, resp. sezónnosti stavebných prác.Spoločnosť PROPLUSCO spol. s r.o. zabezpečuje pre našu spoločnosť potrebné personálne kapacity na pomocné práce v skladoch v Bratislave a v Banskej Bystrici (napr. čistenie debnenia a iné pomocné práce).Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce.Spoločnosti PROPLUSCO spol. s r.o. preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

DOKA Slovakia

Spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o., Bratislava pre našu spoločnosť vykonáva odpočty a to odpočty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách vo vyše 280 objektoch (bytoch a nebytových priestoroch) už tretí rok.Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť realizuje sú vo vopred dohodnutej kvalite a čase podľa našej vzájomnej zmluvy.Súčasťou našej spolupráce je aj dodržiavanie ochrany osobných údajov a diskrétnosti. V tomto ohľade sme zatiaľ nezaregistrovali žiadne pochybenia zo strany tejto spoločnosti.Všeobecne môžeme spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o. odporučiť ako spoľahlivého partnera pri realizácii odpočtov a týmto jej dávame kladnú referenciu aj pre ostatných potenciálnych či aktuálnych partnerov.

Enbra

Brenntag Slovakia je spoločnosť špecializovaná na distribúciu chemikálií pre priemyselných zákazníkov. So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme už od roku 2011. Príležitostne si objednávame pomocných pracovníkov na pomocné práce na našej prevádzke v Pezinku.Spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme kladne, tak prístup obchodného oddelenia, ako aj projektových manažérov, ktorí zabezpečujú pre nás potrebné pracovné sily. Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy ústretová a flexibilne reagovala na naše požiadavky v medziach neustále sa meniacej legislatívy v oblasti pracovného práva.Spoločnosti PROPLUSCO dávame z toho dôvodu kladnú referenciu.

Brenntag Slovakia

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2012. Naše partnerstvo je založené na korektnýchzákladoch.Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť je zameraná na distribúciu a obrátkovosť tovaru sa riadi sezónnosťou, musíme počty zamestnancov v jednotlivých obdobiach meniť, v čom nám Proplusco výrazne napomáha a šetrí čas.Vyhovuje nám aj organizačná štruktúra Proplusco, od koordinátora priamo na pracovisko u nás v spoločnosti, cez projektového manažéra ako kontaktnej a sprostredkovateľskej osoby, až po samotného obchodného manažéra.Dodávaní zamestnanci spĺňajú vopred dohodnuté požiadavky. V neposlednej rade oceňujeme férový prístup a promptnosť Proplusco.Spoluprácu s PS môžeme len odporúčať.

IKAR

Od roku 2011 využívame služby spoločnosti PROPLUSCO. Spolupráca začala ako tzv. „brigádnický servis" v čase dovoleniek našich kmeňových zamestnancov, či v prípade navýšenia potreby prác na našej prevádzke.Zmenou legislatívy, konkrétne zákonníka práce od 01.03.2015 sme boli spoločnosťou PROPLUSCO upozornený na zmeny a boli nám navrhnuté operatívne riešenia v súlade s platnou legislatívnou. Spolupráca funguje naďalej formou vyhľadania vhodných kandidátov podľa nami zadaných kritérií.Všeobecne môžeme odporučiť spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO a vyjadriť našu spokojnosť.

Nectel

Od roku 2013 využívame služby spoločnosti PROPLUSCO. Spolupráca začala ako tzv. „brigádnický servis“ v čase dovoleniek našich kmeňových zamestnancov, či v prípade navýšenia potreby prác na našej prevádzke.Zmenou legislatívy, konkrétne zákonníka práce od 01.03.2015 sme boli spoločnosťou PROPLUSCO upozornený na zmeny a boli nám navrhnuté operatívne riešenia v súlade s platnou legislatívnou. Spolupráca funguje naďalej formou zabezpečovania služieb.Všeobecne môžeme odporučiť spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO a vyjadriť našuspokojnosť.

Novofruct

REFERENCE PRO SPOLOČNOST PROPLUSCOFirma BLK Servis se od svého založení v roce 1998 zabývá montážemi nábytku, úklidovými službami, pronájmy kancelářského nábytku a skladováním dočasně nepoužívaných věcí.V současnosti poskytujeme tyto služby pro naše zákazníky buď jednotlivě a nebo zajišťujeme kompletní servis od montáži a dopravy nábytku, stěhování, drobných údržbářských prací, pravidelných úklidů až po speciální úklidové práce.Nárazovost práce je přitom pro naši službu charakteristická. Při poskytnutí dočasné pracovní síly využíváme služby společnosti PROPLUSCO, tak na Slovensku tak v České republice.Touto referencí bychom chtěli ocenit flexibilitu ochotu a úroveň komunikace či ze strany projektové manažerky či obchodního zástupce.Společnosti PROPLUSCO proto dáváme kladnou referenci.

BLK Servis

DANUBIASERVICE, a.s. pôsobí na slovenskom automobilovom trhu už od roku 1978 - najskôr ako AZNP Mladá Boleslav a od roku 1996 pod názvom DANUBIASERVlCE. Viac než tridsaťpäťročná nepretržitá prevádzka dokazuje spôsobilosť firmy odovzdávať tú najkvalitnejšiu prácu v silnom konkurenčnom prostredí a schopnosť udržať si svojich náročných zákazníkov. DANUBIASERVlCE, a.s. je autorizovaným predajným a servisným miestom pre značku ŠKODA, od roku 2006 je autorizovaným servisným strediskom značky Volkswagen. V roku 2010 sme získali licenciu na predaj a servis vozidiel značky Citroën. Kvalitu poskytovaných služieb garantujú pravidelné každoročné hodnotenia importérov formou certifikačných auditov. Známkou úspechu je Certifikát STN EN ISO 9001:2008. Tento rok naša spoločnosť získala ocenenie Dealer roka a Predajca roka za značku Škoda. Marketingové oddelenie pre značku Citroën potrebovalo zabezpečiť službu - distribúciu letákov pre našich potenciálnych klientov a na základe references sme oslovili spoločnosť PROPLUSCO. Spoločnosť reagovala veľmi pružne a zabezpečila službu podľa našej požiadavky. Ocenili sme skoré vybavenie potrebných formalít a administratívy a spoľahlivé dodanie objednanej zákazky. Preto sme spoločnosť PROPLUSCO kontaktovali opäť, keď sa vyskytla potreba zabezpečenia promotérok pri vystavených vozidlách, ktoré zabezpečovali program pre detičky a boli nápomocné predajcom. Aj pri tejto akcii nám vedela spoločnosť PROPLUSCO pomôcť.Z toho dôvodu hodnotíme zatiaľ spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO pozitívne a dávame jej kladnúreferenciu.

DANUBIASERVICE

Spoločnosť Agence EMOTIONS, s.r.o. prevádzkuje maloobchodnú sieť predajní s čerstvými potravinami. Potreba väčšieho množstva nárazových prác nám vzniká najmä v súvislosti s inventarizáciou našich predajní, ktoré prebiehajú pravidelne. V tejto súvislosti je pre nás spoločnosť PROPLUSCO spoľahlivým partnerom a v prípade našej požiadavky nám zabezpečuje potrebné kapacity.Takisto spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO pri nábore nových zamestnancov, ktorých zamestnávame formou dočasného pridelenia na pozícii predavač/predavačka.Kladne hodnotíme prístup projektovej manažérky, ktorá zabezpečuje pomocných pracovníkov na inventúry ako aj náborovej pracovníčky, ktorá pre nás na základe našich objednávok vyhľadáva už spomínané predavačky/predavačov.Preto dávame spoločnosti PROPLUSCO kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným retailovým spoločnostiam prípadne iným klientom.

Agence EMOTIONS

<div style="text-align: left;">Ústredie ľudovej umeleckej výroby - ÚĽUV sa usiluje o propagáciu a podporu ľudových výrob a remesiel vrátane dokumentácie, publikačnej činnosti ako aj organizovania kurzov či prednášok v tejto oblasti. Naša činnosť si niekedy vyžaduje presťahovať väčšie množstvo artiklov v rámci našich skladových priestorov či prevádzok. V tejto súvislosti sme ako štátna inštitúcia povinný vyberať najvýhodnejšiu ponuku formou výberového konania. Spoločnosť PROPLUSCO bola úspešná v roku 2014 ako aj v roku 2016 a vo všeobecnosti môžeme povedať že s dodanými zamestnancami ako aj poskytnutými službami sme spokojní, služby sú vykonávané v primeranej kvalite a v dohodnutom čase. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným potenciálnym klientom.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO od roku 2013.Spoločnosť VERMONT Holding a.s. podniká v oblasti módy a potreba väčšieho množstva zamestnancov v našom sklade je sezónna v závislosti od jednotlivých kolekcií ako aj rôznych akcií či výpredajov.V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni.Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak na Slovensku ako aj v Čechách.Preto potvrdzujeme spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou PROPLUSCO, tým ju zároveň odporúčame a dávame jej kladnú referenciu.

VERMONT Holding

Naša spoločnosť Next AV s.r.o. sa zaoberá predajom značkových odevov a doplnkov značky NEXT, ktorá má pôvod vo Veľkej Británii. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity pre predajne v Bratislave, tak na pomocné práce na predajni ako aj na asistenciu pri predaji. Vo všeobecnosti hodnotíme našu spoluprácu pozitívne čoho dôkazom je aj vzájomná spolupráca od roku 2012.Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a ďalej ju odporúčame.

Next AV

Spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO od roku 2013.Spoločnosť GANT Slovakia podniká v oblasti módy a potreba väčšieho množstva zamestnancov v našom sklade je sezónna v závislosti od jednotlivých kolekcií ako aj rôznych akcií či výpredajov.V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni.Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou.Preto potvrdzujeme spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou PROPLUSCO, tým ju zároveň odporúčame a dávame jej kladnú referenciu.

GANT

Spoločnosť TAKKO Fashion Slovakia spolupracuje s firmou Proplusco už niekoľko rokov. Za ten čas sme mali mnoho príležitostí presvedčiť sa o kvalitách a profesionalite jej zamestnancov. Pri riešení personálnych otázok sú spoľahlivým a zodpovedným partnerom a poradcom. Oceňujeme pružnosť a kvalitu s akou nám pomáhajú riešiť nápor pracovných úloh tak v sklade ako na predajniach. Mimoriadnym prínosom je spolupráca s Proplusco v inventúrnych činnostiach.

TAKKO Fashion Slovakia

Naše společnost začala intenzivně spolupracovat s firmou PROPLUSCO V roce 2016, na základě reference od naší dceřiné společnosti na Slovensku - společnost Ikar Bratislava. První kontakt proběhl již v roce 2014 s tím, že by se ještě v tomto roce rozeběhla spolupráce. Byla i provedena třítýdenní zkouška spolupráce. V roce 2015 Euromedia Group nevyužívala služeb společnosti PROPLUSCO a plná spolupráce se tedy (jak výše uvedeno) rozběhla až od měsíce září 2016.Euromedia - knižní distribuce je standardní velkoobchod, kdy je počet expedovaných kusů a expedovaných zásilek plně závislý na objednávkách odběratelů. Počet objednávek se mění podle období v roce, ale také podle příslušného dne v týdnu. Je tedy velmi obtížné dopředu plánovat nasazení pracovní síly. V této souvislosti jsme měli na společnost PROPLUSCO vysoké požadavky nejen na kvalitu pracovníků, ale také na neustálé změny v počtech nasazovaných pracovníků. V obou směrech jsme byli s dodanou službou spokojeni.Kdybychom měli speciálně uvést s čím jsme byli nejvíce spokojeni, tak to bylo nasazení pracovnic pražské pobočky společnosti PROPLUSCO. Byl to jejich flexibilní přístup k počtu nasazovaných pracovníků, komunikativnost a ochota řešit nestandardní situace vzniklé v našem provozu.

Euromedia Group

Carcoustics je inovatívna, stredne veľká firma s medzinárodným kurzom rastu so sídlom v Leverkusen. Zaoberá sa vývojom a výrobou akustických a termických súčiastok pre automobilový priemysel orientované na produktové riešenia. Okrem toho Carcoustics úspešne ponúka široké spektrum a know-how rôznych technológií a súvisiace produkty pre iné priemyselné odvetvia. Individuálne riešenia na mieru sú jadrom jej produktového portfólia.Produkty sa okrem iného používajú v automobiloch a úžitkových vozidlách, v zariadeniach pre domácnosť, pri výrobe zariadení a v strojárstve, v poľnohospodárskych strojoch, vykurovacej a klimatizačnej technike a v koľajových vozidlách po celom svete. Ročný obrat v roku 2013 dosiahol cca. 250 mil. eur a má dynamický trend vývoja.Certifikácia:Najlepší zamestnávateľ v automobilovom priemysle v Nemecku a Rakúsku: Certifikácia za výborný personálny, riadiaci a komunikačný manažment. Certifikácia prebehla na základe nezávislého prieskumu inštitútu Top Employers Institutes.Ekologický certifikát Ökoprofit: Vypracovanie vlastného ekologického programu Úspora: 57 875 eur v roku 2013Systém manažmentu životného prostredia: ISO14001:2004Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Certifikát OHSAS 18001 (Occupational Health- and Safety Assessment Series)QMS: Všetky naše závody sú certifikované podľa TS 16949:2009So spoločnosťou Proplusco, spol. s.r.o. úspešne spolupracujeme od roku 2016. Služby využívame nazabezpečenie potrebného množstva pracovných síl, na základe našich kritérii. Oceňujeme korektnú spoluprácu obchodného oddelenia a projektových manažérov ako i ich flexibilitu a ústretovosť pri zabezpečovaní našich požiadavok. Kladne hodnotíme aj ochotu manažérov pri riešení potrebných nevyhnutných zmien a nastavení.Spoločnosť Proplusco spol. s.r.o. doporučujeme ako vhodného obchodného partnera aj pre iné spoločnosti.

Carcoustics

ATLC spol. s r.o. sa zaoberá inštaláciami štruktúrovaných kabeláží. Rozsiahlosť niektorých inštalácii vyžaduje väčšie množstvo kooperujúcich ľudí súčasne, naviac ľudí schopných akceptovať príkazy, schopných rozmýšľať, pripravených reagovať.Býva mnoho krát ťažké nájsť v dostatočne krátkom časovom úseku dostatok takýchto ľudí, ktorí navyše musia prísť načas na definované miesto.Toto bol dôvod, prečo sme nadviazali s Propluscom, resp. jeho právnym predchodcom Agentúrou Plus - spoluprácu, a to ešte koncom 90-tych rokov. Ukazuje sa to, ako veľmi správne rozhodnutie, ako veľmi efektívna spolupráca. Proplusco na podnet získa dostatok pracovníkov, nezaťažuje svojich klientov zbytočnou administratívnou činnosťou a tak sa môžeme venovať jadru svojho podnikania.Z týchto dôvodov spoločnosť Proplusco vrelo odporúčame.

ATLC