Naši spokojní partneri

Double comma

Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné práce v našich skladoch v Senci aj v Maduniciach. PROPLUSCO pre nás tiež vyhľadáva vhodných kandidátov na pozície vyššieho manažmentu. Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

Hopi

Na základe doterajších skúseností sme sa presvedčili, že PROPLUSCO spol. s.r.o možno považovať za seriózneho partnera v oblasti poskytovania personálnych služieb. Oceňujeme prístup ku všetkým našim požiadavkám, ako aj spôsob spolupráce. Služby spoločnosti PROPLUSCO spol. s.r.o sú dodávané vo vysokej kvalite a dohodnutých termínoch. Služby spoločnosti PROPLUSCO spol s.r.o môžeme jednoznačne odporučiť aj ich ďalším potenciálnym klientom.

Plastic Omnium Auto Exteriors

Na základe výsledkov dlhoročnej spolupráce s uvedenou spoločnosťou vyslovuje firma Premac, spol. s r.o. Bratislava, spokojnosť so službami a disciplínou zamestnancov pri plnení nami požadovaných výrobných úloh. Taktiež pozitívne hodnotíme aj prístup zodpovedných manažérov a pracovníkov vedenia pri plánovaní zamestnancov podľa našich požiadaviek. V prípade nezmeneného partnerského prístupu a plnenia našich požiadaviek, naša firma plánuje aj do budúcnosti využívať služby spoločnosti PROPLUSCO.

Premac

Na prelome rokov 2015 a 2016 sa Centrálny sklad spoločnosti AUTO KELLY SLOVAKIA sťahoval z Bratislavy do Senca, pričom pri tejto udalosti vzniklo mnoho práce naviac, ktorú sme potrebovali vykryť externými pracovníkmi. Oslovili sme v tejto súvislosti spoločnosť PROPLUSCO, ktorá reagovala veľmi pružne a v rýchlom čase nám zabezpečila potrebné množstvo pracovníkov, ktorí nám pomohli so sťahovaním a upratovaním skladových priestorov. Z toho dôvodu hodnotíme spoluprácu s PROPLUSCO veľmi kladne od prístupu obchodného manažéra, cez projektového manažéra až po samotných pracovníkov u nás v sklade.

Auto kelly Slovakia

So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2014. Potreba väčšieho množstva zamestnancov sa riadi v závislosti od potrieb našich klientov, prípadne neočakávaných nárazových prác. Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné brigádnické práce podľa našich požiadaviek v Bratislave - Dúbravke. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným potenciálnymklientom.

CCS Cargo Customs Service

Spoločnosť PROPLUSCO nám je nápomocná v oblasti personálnych služieb a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov. Môžeme tiež potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti za obdobie našej spolupráce vždy korektná, obchodný manažér ako aj projektový manažér boli vždy zastihnuteľní a ochotní riešiť naše požiadavky. Z toho dôvodu odporúčame spoločnosť PROPLUSCO aj iným potenciálnym klientom.

Panalpina Slovakia

Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity na pomocné služby v našom logistickom centre v Senci. V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

Alza

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2014, vybrali sme si ju úplne náhodne spomedzi velkého množstva personálnych agentúr na slovenskom trhu a s výberom sme do dnešného dňa spokojní. Firma Proplusco nám zabezpečuje personálne kapacity na viacerých pozíciách, využívame či užpersonálny leasing alebo recruitment. Práca s ľuďmi je náročná a veľakrát si vyžaduje pohotové riešenia. Často sa dopyt po zamestnancoch objaví až na poslednú chvíľu, spoločnosť však dokáže pružne reagovať na naše požiadavky a dodať personál v potrebnom množstve a kvalite. Proplusco má dobre zadefinované právomoci v spoločnosti, ja jasne dané, koho je potrebné kontaktovať pri riešení administratívnych, obchodných a operatívnych záležitostiach. Spoluprácu s touto agentúrou odporúčame.

Ceit

So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme od roku 2011. NP Slovakia podniká v oblasti výroby jednak pre sektor elektrotechnický ako aj automotive. Potreba väčšieho množstva zamestnancov v našej výrobe závisí od požiadaviek našich zákazníkov. V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov. Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak formou dočasného pridelenia zamestnancov ako aj formou poskytovania brigádnických služieb. Našu spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme veľmi kladne a môžeme ju odporučiť ako spoľahlivého partnera.

NP Slovakia

Spoločnosť PROPLUSCO spol. s r.o. zabezpečuje pre našu spoločnosť potrebné personálne kapacity na pomocné práce v skladoch v Bratislave a v Banskej Bystrici (napr. čistenie debnenia a iné pomocné práce). Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO nás vždy v predstihu kontaktovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce. Spoločnosti PROPLUSCO spol. s r.o. preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj iným spoločnostiam.

DOKA Slovakia

Spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o., Bratislava pre našu spoločnosť vykonáva odpočty a to odpočty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách vo vyše 280 objektoch (bytoch a nebytových priestoroch) už tretí rok. Služby, ktoré pre nás táto spoločnosť realizuje sú vo vopred dohodnutej kvalite a čase podľa našej vzájomnej zmluvy. Súčasťou našej spolupráce je aj dodržiavanie ochrany osobných údajov a diskrétnosti. V tomto ohľade sme zatiaľ nezaregistrovali žiadne pochybenia zo strany tejto spoločnosti. Všeobecne môžeme spoločnosť PROPLUSCO Services spol. s r.o. odporučiť ako spoľahlivého partnera pri realizácii odpočtov a týmto jej dávame kladnú referenciu aj pre ostatných potenciálnych či aktuálnych partnerov.

Enbra

So spoločnosťou PROPLUSCO spolupracujeme už od roku 2011. Príležitostne si objednávame pomocných pracovníkov na pomocné práce na našej prevádzke v Pezinku. Spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO hodnotíme kladne, tak prístup obchodného oddelenia, ako aj projektových manažérov, ktorí zabezpečujú pre nás potrebné pracovné sily. Spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy ústretová a flexibilne reagovala na naše požiadavky v medziach neustále sa meniacej legislatívy v oblasti pracovného práva.Spoločnosti PROPLUSCO dávame z toho dôvodu kladnú referenciu.

Brenntag Slovakia

So spoločnosťou Proplusco spolupracujeme od roku 2012. Naše partnerstvo je založené na korektnýchzákladoch.Vzhľadom k tomu, že naša spoločnosť je zameraná na distribúciu a obrátkovosť tovaru sa riadi sezónnosťou, musíme počty zamestnancov v jednotlivých obdobiach meniť, v čom nám Proplusco výrazne napomáha a šetrí čas. Vyhovuje nám aj organizačná štruktúra Proplusco, od koordinátora priamo na pracovisko u nás v spoločnosti, cez projektového manažéra ako kontaktnej a sprostredkovateľskej osoby, až po samotného obchodného manažéra. Dodávaní zamestnanci spĺňajú vopred dohodnuté požiadavky. V neposlednej rade oceňujeme férový prístup a promptnosť Proplusco. Spoluprácu s PS môžeme len odporúčať.

IKAR

Od roku 2011 využívame služby spoločnosti PROPLUSCO. Spolupráca začala ako tzv. „brigádnický servis" v čase dovoleniek našich kmeňových zamestnancov, či v prípade navýšenia potreby prác na našej prevádzke. Zmenou legislatívy, konkrétne zákonníka práce od 01.03.2015 sme boli spoločnosťou PROPLUSCO upozornení na zmeny a boli nám navrhnuté operatívne riešenia v súlade s platnou legislatívnou. Spolupráca funguje naďalej formou vyhľadania vhodných kandidátov podľa nami zadaných kritérií. Všeobecne môžeme odporučiť spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO a vyjadriť našu spokojnosť.

Nectel

Od roku 2013 využívame služby spoločnosti PROPLUSCO. Spolupráca začala ako tzv. „brigádnický servis“ v čase dovoleniek našich kmeňových zamestnancov, či v prípade navýšenia potreby prác na našej prevádzke. Zmenou legislatívy, konkrétne zákonníka práce od 01.03.2015 sme boli spoločnosťou PROPLUSCO upozornení na zmeny a boli nám navrhnuté operatívne riešenia v súlade s platnou legislatívnou. Spolupráca funguje naďalej formou zabezpečovania služieb. Všeobecne môžeme odporučiť spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO a vyjadriť našu spokojnosť.

Novofruct

Při poskytnutí dočasné pracovní síly využíváme služby společnosti PROPLUSCO, tak na Slovensku tak v České republice. Touto referencí bychom chtěli ocenit flexibilitu ochotu a úroveň komunikace či ze strany projektové manažerky či obchodního zástupce. Společnosti PROPLUSCO proto dáváme kladnou referenci.

BLK Servis

Naše marketingové oddelenie pre značku Citroën potrebovalo zabezpečiť službu - distribúciu letákov pre našich potenciálnych klientov a na základe referencií sme oslovili spoločnosť PROPLUSCO. Spoločnosť reagovala veľmi pružne a zabezpečila službu podľa našej požiadavky. Ocenili sme skoré vybavenie potrebných formalít a administratívy a spoľahlivé dodanie objednanej zákazky. Preto sme spoločnosť PROPLUSCO kontaktovali opäť, keď sa vyskytla potreba zabezpečenia promotérok pri vystavených vozidlách, ktoré zabezpečovali program pre detičky a boli nápomocné predajcom. Aj pri tejto akcii nám vedela spoločnosť PROPLUSCO pomôcť. Z toho dôvodu hodnotíme zatiaľ spoluprácu so spoločnosťou PROPLUSCO pozitívne a dávame jej kladnúreferenciu.

DANUBIASERVICE

Potreba väčšieho množstva nárazových prác nám vzniká najmä v súvislosti s inventarizáciou našich predajní, ktoré prebiehajú pravidelne. V tejto súvislosti je pre nás spoločnosť PROPLUSCO spoľahlivým partnerom a v prípade našej požiadavky nám zabezpečuje potrebné kapacity. Takisto spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO pri nábore nových zamestnancov, ktorých zamestnávame formou dočasného pridelenia na pozícii predavač/predavačka. Kladne hodnotíme prístup projektovej manažérky, ktorá zabezpečuje pomocných pracovníkov na inventúry ako aj náborovej pracovníčky, ktorá pre nás na základe našich objednávok vyhľadáva už spomínané predavačky/predavačov. Preto dávame spoločnosti PROPLUSCO kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným retailovým spoločnostiam prípadne iným klientom.

Agence EMOTIONS

Naša činnosť si niekedy vyžaduje presťahovať väčšie množstvo artiklov v rámci našich skladových priestorov či prevádzok. V tejto súvislosti sme ako štátna inštitúcia povinný vyberať najvýhodnejšiu ponuku formou výberového konania. Spoločnosť PROPLUSCO bola úspešná v roku 2014 ako aj v roku 2016 a vo všeobecnosti môžeme povedať že s dodanými zamestnancami ako aj poskytnutými službami sme spokojní, služby sú vykonávané v primeranej kvalite a v dohodnutom čase. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a odporúčame ju aj ostatným potenciálnym klientom.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO od roku 2013. Spoločnosť VERMONT Holding a.s. podniká v oblasti módy a potreba väčšieho množstva zamestnancov v našom sklade je sezónna v závislosti od jednotlivých kolekcií ako aj rôznych akcií či výpredajov. V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni. Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. V súčasnosti spolupracujeme tak na Slovensku ako aj v Čechách. Preto potvrdzujeme spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou PROPLUSCO, tým ju zároveň odporúčame a dávame jej kladnú referenciu.

VERMONT Holding

Spoločnosť PROPLUSCO pre našu spoločnosť zabezpečuje potrebné personálne kapacity pre predajne v Bratislave, tak na pomocné práce na predajni ako aj na asistenciu pri predaji. Vo všeobecnosti hodnotíme našu spoluprácu pozitívne čoho dôkazom je aj vzájomná spolupráca od roku 2012. Spoločnosti PROPLUSCO preto dávame kladnú referenciu a ďalej ju odporúčame.

Next AV

Spolupracujeme so spoločnosťou PROPLUSCO od roku 2013. Spoločnosť GANT Slovakia podniká v oblasti módy a potreba väčšieho množstva zamestnancov v našom sklade je sezónna v závislosti od jednotlivých kolekcií ako aj rôznych akcií či výpredajov. V tejto oblasti nám je spoločnosť PROPLUSCO nápomocná a v prípade potreby nám zabezpečuje potrebné množstvo dočasných zamestnancov podľa nami zadaných kritérií. Tým nám spoločnosť PROPLUSCO šetrí čas a taktiež optimalizuje nadčasy našich kmeňových zamestnancov, ktorí sa môžu venovať naplno svojej hlavnej pracovnej náplni. Takisto môžeme potvrdiť, že spoločnosť PROPLUSCO bola vo vzťahu k našej spoločnosti vždy korektná, v predstihu nás informovala o nových skutočnostiach v zákonníku práce ako aj navrhla aplikácie nových riešení vzájomnej spolupráce v súlade s legislatívou. Preto potvrdzujeme spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou PROPLUSCO, tým ju zároveň odporúčame a dávame jej kladnú referenciu.

GANT

Spoločnosť TAKKO Fashion Slovakia spolupracuje s firmou Proplusco už niekoľko rokov. Za ten čas sme mali mnoho príležitostí presvedčiť sa o kvalitách a profesionalite jej zamestnancov. Pri riešení personálnych otázok sú spoľahlivým a zodpovedným partnerom a poradcom. Oceňujeme pružnosť a kvalitu s akou nám pomáhajú riešiť nápor pracovných úloh tak v sklade ako na predajniach. Mimoriadnym prínosom je spolupráca s Proplusco v inventúrnych činnostiach.

TAKKO Fashion Slovakia

Naše společnost začala intenzivně spolupracovat s firmou PROPLUSCO V roce 2016, na základě reference od naší dceřiné společnosti na Slovensku - společnost Ikar Bratislava. Euromedia - knižní distribuce je standardní velkoobchod, kdy je počet expedovaných kusů a expedovaných zásilek plně závislý na objednávkách odběratelů. Počet objednávek se mění podle období v roce, ale také podle příslušného dne v týdnu. Je tedy velmi obtížné dopředu plánovat nasazení pracovní síly. V této souvislosti jsme měli na společnost PROPLUSCO vysoké požadavky nejen na kvalitu pracovníků, ale také na neustálé změny v počtech nasazovaných pracovníků. V obou směrech jsme byli s dodanou službou spokojeni. Kdybychom měli speciálně uvést s čím jsme byli nejvíce spokojeni, tak to bylo nasazení pracovnic pražské pobočky společnosti PROPLUSCO. Byl to jejich flexibilní přístup k počtu nasazovaných pracovníků, komunikativnost a ochota řešit nestandardní situace vzniklé v našem provozu.

Euromedia Group

So spoločnosťou Proplusco, spol. s.r.o. úspešne spolupracujeme od roku 2016. Služby využívame nazabezpečenie potrebného množstva pracovných síl, na základe našich kritérii. Oceňujeme korektnú spoluprácu obchodného oddelenia a projektových manažérov ako aj ich flexibilitu a ústretovosť pri zabezpečovaní našich požiadavok. Kladne hodnotíme aj ochotu manažérov pri riešení potrebných nevyhnutných zmien a nastavení. Spoločnosť Proplusco spol. s.r.o. odporúčame ako vhodného obchodného partnera aj pre iné spoločnosti.

Carcoustics

ATLC spol. s r.o. sa zaoberá inštaláciami štruktúrovaných kabeláží. Rozsiahlosť niektorých inštalácii vyžaduje väčšie množstvo kooperujúcich ľudí súčasne, naviac ľudí schopných akceptovať príkazy, schopných rozmýšľať, pripravených reagovať. Býva mnoho krát ťažké nájsť v dostatočne krátkom časovom úseku dostatok takýchto ľudí, ktorí navyše musia prísť načas na definované miesto. Toto bol dôvod, prečo sme nadviazali s Propluscom, resp. jeho právnym predchodcom Agentúrou Plus - spoluprácu, a to ešte koncom 90-tych rokov. Ukazuje sa to, ako veľmi správne rozhodnutie, ako veľmi efektívna spolupráca. Proplusco na podnet získa dostatok pracovníkov, nezaťažuje svojich klientov zbytočnou administratívnou činnosťou a tak sa môžeme venovať jadru svojho podnikania. Z týchto dôvodov spoločnosť Proplusco vrelo odporúčame.

ATLC