Uspejte pri pohovore

Ako uspieť pri pohovore

Pracovný pohovor je prvým kontaktom uchádzača o zamestnanie so svojím zamestnávateľom, preto je dôležité na pohovor sa pripraviť a zanechať dobrý dojem. Mal by priniesť dobrý pocit, úspech a spokojnosť pre obe strany. O niektoré pozície je veľký záujem, preto je pohovor akýmsi filtrom, ktorý slúži na výber toho najlepšieho. Zamestnávateľ sa bude snažiť získať od vás čo najväčší počet informácií a vaše odpovede majú zamestnávateľa presvedčiť, že práve vy ste pre jeho firmu to najlepšie. Konečný výsledok prvého stretnutia vo vašej potenciálne novej práci závisí len od vašej schopnosti presvedčiť osobu, ktorá pohovor vedie, že vy ste pre danú pracovnú pozíciu vhodný človek.

PRI PRACOVNOM POHOVORE:
 • je nutné si uvedomiť, že nie ste na výsluchu, na otázky odpovedajte pokojne
 • nielen vy potrebujete zamestnanie, ale i zamestnávateľ potrebuje vás. Vystupujte s rešpektom, ale nezabúdajte ani na svoje kvality, ktoré ponúkate
 • nepodceňujte sa
 • nevyhýbajte sa žiadnym otázkam
 • vyhnite sa kritike bývalých kolegov či zamestnávateľov, ohováraniu a negativistickým postojom
 • odpovedajte vecne a pravdivo
 • ponuky selektuje až po pracovných pohovoroch

Ak ste sa zúčastnili pracovného pohovoru, máte záujem o prácu, ktorá vám bude vyhovovať a v ktorej sa chcete cítiť dobre. Chcete byť plnohodnotnou súčasťou firmy, preto sa nebojte i vy klásť otázky. No nezabúdajte na stručnosť a vecnosť. Na pohovoroch by ste sa mali zaujímať o tieto oblasti:

 • špecifiká pracovnej pozície alebo brigády
 • možnosti krátkodobého i dlhodobého vývoja firmy
 • výchova a vzdelávanie pracovníkov
 • výchova a vzdelávanie pracovníkov
 • štruktúra firmy
 • pracovný tím
 • plat a pracovné benefity – k týmto otázkam pristupujte až na konci pohovoru