Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Proplusco praca brigada, chlap ma stres v praci
Späť na začiatok
študenti

Nepreflákaj leto: brigády ti môžu odštartovať kariéru!

kariéra

Ako si nájsť prácu po 40?

Späť na začiatok

kariéra

Dlhodobý stres v práci neškodí len produktivite: ako sa brániť?

Proplusco praca brigada, chlap ma stres v praci
Autor
Tím Proplusco

23.10.20163 min. čítania
Stres nie je niečo, čo sa nám môže „prihodiť“. V skutočnosti je obrannou reakciou nášho organizmu na možné ohrozenie, ktoré nervový systém môže vyhodnotiť ako potencionálne nebezpečenstvo. Telu následne neostáva nič iné, len rýchlo vyprodukovať množstvo kortizolu a adrenalínu, aby rýchlo zahnalo všetky „hrôzy“, ktoré sú častokrát len výplodom nášho mozgu. Jeho dlhodobý charakter, obzvlášť v práci, výrazne ovplyvňuje nie len produktivitu človeka, ale aj jeho psychickú a fyzickú stránku.

Čo vytvára podhubie stresu na pracovisku?

   ! Chabé medziľudské vzťahy
- Slabé sociálne väzby medzi kolegami, nepostačujúca spolupráca a komunikácia
   ! Nevyvážená pracovná náplň - Príliš veľa povinností, krátke prestávky, vyžadovanie nadčasov, monotónnosť, nenachádzanie zmyslu vo svojej práci
   ! Pochybnosti o budúcnosti - Spoločnosť neposkytuje kariérny rast, nedáva priestor na vzdelávanie
   ! Nerovnováha v riadení - Pracovníci nemajú možnosť podávať návrhy súvisiace s chodom firmy, nemožnosť komunikovať s nadriadenými


Dlhodobý stres neškodí len produktivite

Dlhodobý stres rozožiera človeka po psychickej a sociálnej stránke, pričom následky sa môžu prejaviť až somaticky. To znamená, že psychická bolesť vedie k fyzickým problémom, teda problémom so zdravím, ale aj sociálnej nevyrovnanosti a depresii. Medzi hlavné príznaky stresu patria:

  ! 
Nervozita, popudlivosť (náklonnosť k hnevu)
   ! Časté zmeny nálady
   ! Emocionálna nevyváženosť- slzy na krajíčku, príliš senzitívny alebo agresívny
   ! Problém s koncentráciou, slabá pamäť
   ! Problémy s komunikáciou
   ! Osamelosť, slabé sociálne vzťahy
   ! Bolesti hlavy, migrény
   ! Únava, nevoľnosť, problémy so spánkom
   ! Negatívny prístup ku všetkému
   ! DepresiaAko sa brániť proti stresu v práci


1. Identifikujte prameň

    Či už ste zamestnanec alebo manažér, vašim prvým krokom je identifikácia dôvodov vzniku stresových situácií na pracovisku. Komunikujte s kolegami či zamestnancami, zaujímajte sa o nich do väčšej hĺbky, krátky pokec pri automate na kávu nestačí.


2. Odhadnite riziká spojené so vznikom stresu

    Objasnite vznik stresových situácií, ako často vznikajú a za akých podmienok
    
Vysvetlite kolegom a zamestnávateľovi následky dlhodobého stresu na ich zdravie


3. Prevezmite kontrolu nad vznikom stresových situácií

    Vytvorte vo firme diskusiu o tom, aké kroky vedú k prevencii vzniku stresu v práci
    
Prispejte s nápadmi ako efektívnejšie zredukovať riziká spojené so vznikom stresuVyhnúť sa stresovým situáciám na pracovisku by bolo príliš ambiciózne, priam nemožné. Môžeme ho však zredukovať sebazdokonaľovaním a empatiou voči kolegom, ktorých trápi zvýšená psychická záťaž.
Späť na začiatok