Ako efektívne pristupovať k učeniu cudzieho jazyka

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

10.11.2017

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Požadované jazykové znalosti: Angličtina/Nemčina- mierne pokročilý“. Aj vám sa pri tejto vete nervózne zamrví žalúdok, pretože predstavuje jedinú prekážku k inak ideálnej pracovnej pozícii? A pritom je požiadavka znalosti cudzieho jazyka tak samozrejmá, že je priam nemožné sa jej pri hľadaní práce vyhnúť. Neobmedzujte preto svoju budúcnosť kvôli nevyhnutnému kroku, ktorý vám okrem iného odostrie netušené možnosti nielen v rámci Slovenska, ale spraví vás schopných obstáť aj v zahraničí.

Učenie cudzieho jazyka je zložitý a dlhotrvajúci proces, ktorý sa vlastne nikdy celkom nezavŕši. Jeho dokonalou znalosťou však nedisponujú ani sami cudzinci, pre ktorých je daný jazyk materčinou. Našťastie od nás zamestnávatelia vo väčšine prípadov vyžadujú takú úroveň jazyka, ktorá je reálne zvládnuteľná a je teda možné sa ju nejakým spôsobom naučiť. Ale akým spôsobom? V nasledujúcich riadkoch si priblížime spoľahlivé metódy, ktoré vám pomôžu uchopiť problematiku učenia cudzieho jazyka.

Samoštúdium, samoštúdium, samoštúdium...spomínal som už samoštúdium?

Pokiaľ nemáte prostriedky na vycestovanie do krajiny hovoriacej daným jazykom či na návštevu jazykovej školy, vašou alfou a omegou sa musí stať samoštúdium. Učenie na vlastnú zodpovednosť je síce náročnejšie ako navštevovať kurzy či súkromných učiteľov, ktorí vás budú usmerňovať, no v konečnom dôsledku ste to vždy len vy sám, kto sa do toho musí pozrieť, vstrebať informácie a pochopiť súvislosti. A hlavne je to zadarmo! Máte k dispozícií internet plný nespočetných portálov a videí venujúcim sa učeniu cudzích jazykov, rôzne cvičenia, online lektorov a všakovakých kurzov. Doma si môžete vytvoriť prostredie, v ktorom budete konfrontovaný s cudzím jazykom kdekoľvek a kedykoľvek. Nevýhodou tohto spôsobu štúdia je fakt, že ste na to sám a je teda nutná veľká dávka sebazaprenia, trpezlivosti a chuti do učenia.

Vytýčte si cieľ

Zadefinujte si reálne dosiahnuteľné podmienky dokončenia štúdia. Rozplánujte si jednotlivé témy a kapitoly na časové intervaly, ktoré budete dodržovať. Pri každom nedodržaní učebného plánu si zadávajte sankcie, ktoré vás donútia rešpektovať váš plán.

Pod sankciami si môžete predstaviť individuálne pokuty alebo obmedzenia, ako napríklad- kým to nedokončím, nepôjdem k počítaču, nepôjdem von, atď. Takýmito drobnosťami sa postupne dopracujete do pokročilejšieho štádia učenia, ktoré už bude naberať isté kontúry vytýčeného cieľa.

Testovanie a opakovanie

Po dokončení tematických celkov si svoje vedomosti overte online testom. Len uspokojivý výsledok dodá vášmu učeniu zmysel. Efektívnou metódou učenia sa prostredníctvom testov (ktorá pomáha mne) je nazhromaždenie si čo najväčšieho počtu testov z jednej témy a ich následné opakované vypracovávanie. Vyberajte si také testy, ktoré majú funkciu vyhodnocovania chýb, aby ste sa im mohli v ďalšom teste vyvarovať.

Obklopte sa cudzím jazykom

Pamätáte si, ako ste sa učili na testy na vodičský preukaz? Po jeho zvládnutí ste následne šoférovali a počas jazdy ste boli konfrontovaný so všetkými dopravnými značkami a situáciami, o ktorých ste sa učili. Tento vizuálny stimul vám nadobudnuté informácie jednoducho vyryl do vedomia, čím sa stali pre vás samozrejmosťou.

Tak isto postupujte aj pri učení cudzieho jazyka. Obklopte sa kdekoľvek ste novými, ale aj starými poznatkami, aby ste pri percepcii informácii využívali čo najviac zmyslov. Kapitoly s učivom si vytlačte na papier a rozvešajte po dome, nahrajte na mp3 a púšťajte si ich na zvukovom prehrávači, vždy so sebou noste nejakú učebnicu a zvyknite si ju sem-tam otvoriť.

Vyhľadávajte kurzy a jazykové školy

Investícia do kurzov cudzích jazykov a jazykových škôl môže byť len výhodná. Prítomnosť skúseného človeka je nenahraditeľná a pre vás takýto spôsob učenia predstavuje spoľahlivú, aj keď finančne náročnejšiu cestu k zvládnutiu cudzieho jazyka.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!