Všetky dôležité info - Žiadosť o ročné zúčtovanie daní

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

30.01.2020

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Kto má povinnosť vysporiadať dane?

Každý, kto poberal zdaniteľné príjmy na území Slovenskej republiky a ich výška presiahla sumu polovice ročnej nezdaniteľnej sumy na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1 968,68 €), musí podľa typu príjmov alebo požiadať zamestnávateľa  o ročné zúčtovanie dane (RZD), alebo podať daňové priznanie na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho trvalého bydliska.


Koho môžete požiadať o ročné zúčtovanie daní?

O vykonanie ročného zúčtovania dane môžete požiadať svojho posledného zamestnávateľa ak ste v zdaňovacom období poberali príjmy len zo závislej činnosti a ak ste si u neho uplatňovali v zdaňovacom období nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.

Ak ste si neuplatňovali v zdaňovacom období nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.

 

Kedy môžete požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie daní?

O ročné zúčtovanie dane môžete požiadať najneskôr do 17. februára 2020.

Ak v stanovenom termíne nepožiadate o ročné zúčtovanie, alebo nepredložíte zamestnávateľovi v lehote potrebné doklady, máte príjmy zo zdrojov v zahraničí, alebo máte zdaniteľné príjmy nie len zo závislej činnosti, ste povinní podať daňové priznanie.

Žiadosť o RZD podávate na tlačive, ktoré je dostupné na stránkach Finančnej správy, prípadne vám ho určite poskytne aj zamestnávateľ, ktorého o ročné zúčtovanie žiadate. Súčasťou tlačiva je aj usmernenie, ktoré vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Je nutné tlačivo vypísať vo všetkých relevantných bodoch. K žiadosti o RZD je potrebné doložiť všetky doklady preukazujúce nároky, všetky príjmy zo závislej činnosti musíte doložiť na predpísanom tlačive  „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2019“.

 

Povinnosti zamestnávateľa a termíny spracovania ročného zúčtovania daní

Ročné zúčtovanie dane musí byť vykonané najneskôr spolu so mzdou za mesiac marec 2020.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok na dani, zamestnávateľ vám ho vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2020.

Ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok na dani vyšší ako 5 €, zamestnávateľ vám ho zráža najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal. 

Podmienkou je, že v prípade vzniknutého nedoplatku na dani, musíte mať nedoplatok vysporiadaný do 31.3.2020, t.j. spolu so mzdou za 03/2020. V tomto prípade vám zamestnávateľ zrazí aj nedoplatok nepresahujúci sumu 5 €.

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní dane vám musí zamestnávateľ doručiť najneskôr do 30. apríla 2020.


Ako môžete znížiť výšku daní? 

Na týchto 8 daňových zvýhodnení máte nárok, pri žiadosť o RZD.

 

Darujte 2 % z vašich daní niektorej z organizácii

V prípade, že chcete darovať 2 % zo svojich daní a požiadate zamestnávateľa v Žiadosti o RZD o vystavenie potvrdenia, zamestnávateľ vám musí dokument odovzdať najneskôr do 15. apríla 2020.


Mohlo by vás zaujímať: Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2020. Týkajú sa aj vás?

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!