Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Proplusco praca brigada, rodičia, dieťa, rodina, viac dovolenky pre rodičov, dovolenka s rodinou
Späť na začiatok
zákon

Kto má a kto nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO?

zákon

Konzumácia alkoholu na pracovisku: aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa?

Späť na začiatok

zákon

Viac voľna z práce pre rodičov v roku 2020

Proplusco praca brigada, rodičia, dieťa, rodina, viac dovolenky pre rodičov, dovolenka s rodinou
Autor
Tím Proplusco

18.2.20204 min. čítania

Rok 2020 so sebou prináša niekoľko zmien v Zákonníku práce. Okrem výšky minimálnej mzdy či príspevku na športovú činnosť dieťaťa sa mení aj základná výmera dovolenky. Tá sa navyšuje na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili vek 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.


Ako sa zvýši výmera dovolenky?

Do 31.12.2019 platilo, že zamestnanec mal nárok na najmenej 4 týždne dovolenky. Po novom však bude mať nárok na viac oddychu, keďže sa základná výmera dovolenky zvýšila na najmenej 5 týždňov. To platí pre každého zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej vek 33 rokov.

Ak však ide o pedagogického či odborného zamestnanca, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy a podobne má podľa zákona nárok na najmenej 8 týždňov dovolenky v kalendárnom roku.

 

Nárok na 5 týždňov voľna pre rodičov do 33 rokov

Po novom majú okrem bežných zamestnancov nárok na 5 týždňov dovolenky aj tí, ktorí dosiaľ nedovŕšili vek 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa. Táto zmena by mala mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch.

Čo sa však rozumie pod pojmom „trvalá starostlivosť o dieťa“ zákon presne nestanovuje a preto by mohlo byť v budúcnosti otázne napríklad to, či majú za rok 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky aj rodičia vo veku do 33 rokov, ak sa im prvé dieťa narodí 31.12.2020.

Takýto sociálny štandard pre zamestnancov funguje aj v iných členských štátoch Európskej únie. Napríklad v Luxembursku je stanovená minimálna dĺžka dovolenky na 34 dní, v Rakúsku, Dánsku či Francúzsku na 25 dní.

V súčasnosti sa využíva toto zvýhodnenie u mnohých zamestnancov aj na Slovensku. Veľká časť zamestnávateľov však vníma vyššiu dovolenku negatívne, keďže im bude spôsobovať zvýšenie nákladov na zamestnávanie. Mnoho z nich tvrdí, že Slovenskonajvyšší počet sviatkov a dní pokoja v porovnaní s okolitými štátmi, čo má v konečnom dôsledku rovnaký efekt, ako väčšia výmera dovolenky.


Kto má nárok až na 8 týždňov voľna?

Zákonník práce upravil od 1.1.2020 aj dĺžku dovolenky pre zamestnancov pracujúcich v školstve. Ich dĺžku dovolenky stanovil na minimálne 8 týždňov. Týka sa to najmä zamestnancov, ktorí pracujú na pozícií ako:

- riaditeľ školy,

- riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia

- učiteľ

- pedagogický asistent

- tréner športovej školy

- korepetítor

- vychovávateľ

Po novom majú nárok na 8-týždňovú dovolenku aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl a výskumní a umeleckí pracovníci verejnej vysokej školy, ako aj výskumní a vývojoví zamestnanci verejných výskumných pracovísk (napr. SAV).

Kedy si zamestnanec môže vziať „voľno“? 

Dovolenka patrí medzi základné práva zamestnanca. Zákon mu však priznáva možnosť dovolenky iba vtedy, ak pracuje na trvalý pracovný pomer, t. j. má so zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Zamestnanec má nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, na dovolenku za odpracované dni alebo dodatkovú dovolenku.

 

Mohlo by vás zaujímať: Aktuálne mzdové veličiny v roku 2020

Späť na začiatok