Aktuálne mzdové veličiny v roku 2020

IKona hodín

10 min čítania

Ikona kalendáru

08.01.2020

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Veronika Karcolová

Všetky mzdové veličiny a príspevky, sú aktuálne ku dňu 1.1.2020

Minimálna mzda

Minimálna hodinová mzda 3,333 €

Minimálna mesačná mzda 580 €

 

Príplatky (u dohodárov)

Príplatok za prácu v noci (od 22:00 do 06:00) - 40 % z minimálnej mzdy = 1,33 €

Príplatok za prácu v sobotu  - 50 % z minimálnej mzdy = 1,667 €

Príplatok za prácu v nedeľu  -  100 % z minimálnej mzdy = 3,333 €

Príplatok za prácu vo sviatok - 100 % z minimálnej mzdy = 3,333 €


Daň z príjmu - 19 %     

Nezdaniteľná čiastka (mesačná) - 367,85 €

 

Nárok na dovolenku

Vek do 33 rokov - 20 dní/rok

Vek 33 rokov a viac - 25 dní/rok

Pozn.: nárok na dovolenku vzniká po odpracovaní min. 60 dní


Životné minimum (mesačné)

210,20 € - jedna plnoletá fyzická osoba

146,64 € - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba

95,96 € - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa

 

Daňový bonus (mesačný) 

6 a viac rokov

22,72 € - 1 nezaopatrené dieťa

45,44 € - 2 nezaopatrené deti

68,16 € - 3 nezaopatrené deti

... 

do 6 rokov

45,44 € - 1 nezaopatrené dieťa

90,88 € - 2 nezaopatrené deti

...

Nárok na uplatnenie mesačnej sumy daňového bonusu vzniká, ak má zamestnanec v danom mesiaci zdaniteľný príjem zo závislej činnosti aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy, čiže 290 €.


Rodičovský príspevok  - 270 €


Prídavok na dieťa - 24,95 €, 11,70 € príplatok k prídavku na dieťa

 

Odvodová výnimka (úľava) u študentov

200 €

Odvodová výnimka (úľava) u dôchodcov

200 €

 

Odvody                                                                                

Druh odvodov

 

Zamestnanec

Zamestnávateľ

Zdravotné poistenie 

Spolu ZP

4 %

10 %

Sociálne poistenie

Starobné poistenie 

4 %

14 %

Nemocenské poistenie 

1,4 %

1,4 %

Invalidné poistenie

3 %

3 %

Poistenie v nezam. 

1 %

1 %

Garančný fond

0 %

0,25 %

Rezervný fond

0 %

4,75 %

Úrazové poistenie

0 %

0,80 %

Spolu SP

9,40 %

25,20 %

SPOLU

13,40 %

35,20 %

 

Stravné 

Minimálna hodnota stravného 3,83 €, maximálna 5,10 €.

Zamestnávateľ hradí zamestnancovi minimálne 55 % z hodnoty stravného lístka

Zamestnanec si hradí maximálne 45 % z hodnoty stravného lístka

Nárok na stravné má zamestnanec pracujúci na TPP, pri odpracovaní 4 a viac hodín

 

Diéty (cestovné náhrady) na Slovensku - kompenzácia stravného, kedy namiesto stravného dostanete cestovné náhrady               

5 - 12 hodín

12 - 18 hodín

nad 18 hodín

5,10 €

7,60 €

11,60 €

 

Pracovná neschopnosť

Prvých 10 kalendárnych dní platí zamestnávateľ náhradu príjmu

(3 dni – 25 % VZ, 7 dní 55 % VZ)

 

Dôchodkový vek - 62 rokov a 6 mesiacov

 

Príspevok na rekreáciu

Príspevok je vo výške 55% preukázaných výdavkov, najviac však suma 275 € za rok 2020.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!