Úrazový príplatok pri ochorení na COVID - 19

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

18.02.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Ak ste zamestnanec, či brigádnik a zároveň ste nemocensky poistený a boli ste uznaný počas krízovej situácie dočasne práceneschopným z dôvodu ochorenia COVID – 19,  od 21. novembra 2020 máte nárok aj na úrazový príplatok.

 

Aké sú podmienky nároku na úrazový príplatok

Nárok na úrazový príplatok vzniká vtedy, ak sa stanete dočasne práceneschopnými v dôsledku ochorenia COVID – 19 a zároveň váš zamestnávateľ potvrdí, že ste sa nakazili v práci priamym kontaktom s týmto ochorením, alebo s infekčným materiálom.

Ochorenie COVID – 19 vám musí byť klinicky potvrdené testom. Pracovnou neschopnosťou v súvislosti s ochorením  COVID – 19 vzniká karanténne opatrenie, pokiaľ však nie je potvrdené pozitívnym testom na COVID – 19, nárok na úrazový príplatok vám nevznikne.

Váš zamestnávateľ musí na tlačive vydanom Sociálnou poisťovňou (Oznámenie poistnej udalosti COVID – 19) potvrdiť, že k nákaze došlo pri vašich pracovných činnostiach, kedy ste preukázateľne prišli do kontaktu s daným ochorením alebo s infekčným materiálom. Pokiaľ by si váš zamestnávateľ túto povinnosť nesplnil, nárok na úrazový príplatok by vám nevznikol.

 

Za aké obdobie vám patrí úrazový príplatok

V prípade, že budú splnené všetky podmienky nároku na úrazový príplatok pri ochorení COVID – 19, príplatok vám patrí počas celého trvania vašej dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID – 19.

V prípade, že by pri dočasnej pracovnej neschopnosti a s tým súvisiacej karantény bolo ochorenie COVID – 19 diagnostikované až po niekoľkých dňoch (takáto situácia môže nastať napr. vtedy, ak výsledok testu, ktorý preukáže pozitivitu, získate až o niekoľko dní), nárok na úrazový príplatok vám patrí od začiatku dočasnej práceneschopnosti.

Nárok trvá až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID – 19.

 

Aká je výška úrazového príplatku

Úrazový príplatok pri ochorení COVID – 19 vám patrí vo výške 25% denného vymeriavacieho základu pre odvod poistného, čo v praxi znamená, že príplatok predstavuje približne 25% dennej výšky vašej hrubej mzdy. Napríklad, ak máte mesačnú mzdu 1.000 Eur, denná výška úrazového príplatku bude cca 8,3 Eur.

Úrazový príplatok, rovnako ak aj nemocenské dávky, vypláca Sociálna poisťovňa. Spolu s nemocenským budete teda dostávať približne 80% vašej hrubej mzdy.

 

Ako si môžete úrazový príplatok uplatniť

Ak vám na úrazový príplatok pre ochorenie COVID – 19 vznikol nárok, môžete si ho uplatniť vyplnením tlačiva – Žiadosť o úrazový príplatok COVID – 19, ktorý nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne, prípadne vám ho určite rád zabezpečí i váš zamestnávateľ.

Vyplnené tlačivo následne odovzdáte:

  • elektronicky ako scan vyplnenej  žiadosti alebo vyplnený word súbor na mailovú adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk),
  • poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla vášho zamestnávateľa, po skončení práceneschopnosti a povinnej domácej karantény z dôvodu ochorenia COVID – 19.


Vašu  žiadosť vám určite rád odovzdá na príslušnú Sociálnu poisťovňu aj váš zamestnávateľ spolu s ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!