Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Proplusco praca brigada, co je hruba mzda, co je brutto mzda
Späť na začiatok
zákon

Porušovanie pracovnej disciplíny - ako sa v praxi rieši

pohovor

Aké otázky sa mám opýtať počas pohovoru?

Späť na začiatok

zákon

Čo je hrubá mzda a prečo by vás vždy mala zaujímať jej výška?

Proplusco praca brigada, co je hruba mzda, co je brutto mzda
Autor
Tím Proplusco

14.10.20205 min. čítania

Hrubá mzda je bezpochyby jeden z prvých pojmov, s ktorými sa ako čerstvý brigádnik alebo zamestnanec stretnete. Označuje sa tiež ako brutto mzda a keď je reč o mzde, veľmi často sa spomína práve tá hrubá. Čo všetko v sebe hrubá mzda zahŕňa, ako si ju môžete vypočítať a prečo by vás mala vždy zaujímať jej výška?

Nie je to tak dávno, čo na Slovensku začala platiť povinnosť uverejňovať ponúkanú mzdu vzťahujúcu sa ku konkrétnej pozícii v pracovných inzerátoch. V praxi sa väčšina zamestnávateľov uchýlila k uvádzaniu hrubej mzdy. Rovnako to platí aj priamo na pracovných pohovoroch. Ak sa vás potenciálny zamestnávateľ opýta na vašu predstavu o mzde, pýta sa spravidla na vami očakávanú hrubú mzdu. Rovnako, keď vám ponúka konkrétnu výšku mzdy, myslí sa tým hrubá mzda, ak nie je vyslovene uvedené inak. Rozdiel medzi čistou a hrubou mzdou je celkom citeľný a určite sa oplatí mať tieto pojmy vyjasnené.


Čo je to hrubá mzda a čo všetko zahŕňa?

Hrubú mzdu môžeme charakterizovať ako mzdu, ktorá ešte nebola znížená o dane a odvody, ktoré platí zamestnanec. Ak znížime mzdu o dane a odvody platené zamestnancom, dostaneme výšku tzv. čistej mzdy, teda konkrétnu sumu, ktorú vo výplatnom termíne dostanete na účet. Ak naopak k hrubej mzde pripočítame všetko, čo za zamestnanca ešte navyše odvádza aj zamestnávateľ, dostaneme tzv. superhrubú mzdu. Tá už potom predstavuje všetky mzdové náklady zamestnávateľa na konkrétneho zamestnanca.

Hrubá mzda pozostáva pritom pozostáva z viacerých zložiek. Tou prvou je základný tarifný plat zamestnanca dohodnutý so zamestnávateľom a určený v pracovnej zmluve. Ďalšími zložkami sú náhrady mzdy, ktoré sú poskytované počas čerpania dovolenky a náhrady za návštevu lekára, prípadne sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi (tzv. „péčka“). Jednou zo zložiek hrubej mzdy sú aj odmeny. Ak vám teda nadriadený sľúbi odmenu napríklad vo výške 300 eur, vedzte, že aj z týchto 300 eur ešte budú zaplatené odvody a daň.


Minimálna mzda je tiež určená „v hrubom“

Rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou si môžeme ilustrovať na minimálnej mzde. Jej výška je určená zákonom a tiež je uvedená „v hrubom“. Minimálna mzda na rok 2020 bola stanovená na 580 eur. Neznamená to však, že ak sa niekde zamestnáte za minimálnu mzdu, každý mesiac dostanete na účet presne 580 eur. Ide totiž o minimálnu hrubú mzdu a aby ste dospeli ku konkrétnemu číslu, ktoré dostanete, je potrebné od tejto sumy ešte odpočítať odvody a dane, prípadne iné zrážky zo mzdy.


Prečo sa používa označovanie hrubá mzda?

Používanie hrubej mzdy má svoj význam z toho hľadiska, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie a zrážky zo mzdy konkrétnych zamestnancov môžu byť individuálne. Príkladom je, ak ide o zamestnanca, ktorý si napríklad uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa, alebo o zamestnanca, ktorý dostáva príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie. Z hrubej mzdy sa rovnako vykonávajú zrážky na stravné.

V praxi je tak bežná situácia, že kým dvaja rovnakí zamestnanci dostávajú napríklad hrubú mzdu vo výške 1 200 eur, ich čistá mzda je v konečnom dôsledku rozdielna.


Ako sa ešte označuje hrubá mzda a ako si môžem vypočítať jej výšku?

Výšku vašej hrubej mzdy sa dozviete z výplatnej pásky, kde sa uvádza spravidla ako základný plat, prípadne plat brutto. Okrem týchto označení sa najmä pri inzerátoch v anglickom jazyku môžete stretnúť s pojmom gross salary.

Na výpočet výšky hrubej mzdy potrebujete poznať výšku čistej alebo superhrubej mzdy. Výborne vám poslúži mzdová kalkulačka, avšak na to, aby ste dostali úplne presný výsledok, potrebujete vedieť presnú mieru odvodovo-daňového zaťaženia, ktoré sa vás týka a pri výpočte zohľadniť všetky vyššie spomenuté špecifiká.
Späť na začiatok