Čo sú odvody? Na čo slúžia a kam putujú peniaze z vašej výplaty?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

10.09.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Čudovali ste sa niekedy pri skúmaní výplatnej pásky, kam všade a za akým účelom odchádzajú peniaze z vašej hrubej mzdy? Ako zamestnanec nemáte s platením odvodov starosti, váš zamestnávateľ vám ich každý mesiac automaticky strhne z platu a odvedie. Zistite, čo všetko radíme medzi odvody a prečo ich vlastne musíte platiť?

Odvody a dane spôsobujú vrásky na čele mnohým, od zamestnávateľov cez zamestnancov až po samostatne zárobkovo činné osoby. Odvody musí platiť každý, kto je zárobkovo činný, podniká a nevzťahujú sa neho určité výnimky. Odvody sa platia s mesačnou periodicitou a pre každého platia trochu iné pravidlá a iné spôsoby výpočtu. My sa teraz zameriame na odvody z pohľadu zamestnanca zamestnaného na trvalý pracovný pomer a to najmä z toho hľadiska, čo všetko sa v rámci nich platí a ako to celé funguje. Nebojte sa, nebudeme vás zaťažovať žiadny zložitými vzorcami.


Sociálne a zdravotné odvody - aké sú medzi nimi rozdiely?

Z vašej hrubej mzdy sú odvádzané dane a odvody. Tieto pojmy je vhodné od seba dôsledne odlíšiť a nezamieňať si ich. Čo sú teda odvody a ako ich odlišujeme?  

Veľmi zjednodušene môžeme uviesť, že odvody sú dva – sociálne, odvádzané do Sociálnej poisťovne a tzv. zdravotné odvody, ktoré sú odvádzané do príslušnej zdravotnej poisťovne. Výška odvodov závisí od hrubej mzdy a sociálne aj zdravotné odvody za vás platí zamestnávateľ z vašej hrubej mzdy. V praxi to teda pre zamestnanca znamená, že dostane nižšiu čistú mzdu. Tak ako sú z hrubej mzdy zamestnanca odvádzané odvody, tak za vás odvody hradí aj váš zamestnávateľ.

Uveďme príklad: v rámci zdravotných odvodov si ako zamestnanec platíte aj nemocenské poistenie vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu, k tomu vám zamestnávateľ prispieva ďalších 1,4 % z vymeriavacieho základu. Znamená to, že za mesiac predstavuje výška nemocenského 2,8 % z vymeriavacieho základu.


Čo je súčasťou odvodov?

Celková výška sociálnych odvodov, ktoré si platí zamestnanec a sú odvádzané do Sociálnej poisťovne predstavuje spolu 9,4 % z vymeriavacieho základu, ktorý je určený na základe výšky hrubej mzdy. Pri sociálnom poistení je súčasťou odvodov, ktoré si platí zamestnanec:

- nemocenské poistenie vo výške 1,4 % z vymeriavacieho základu je použité predovšetkým na vyplácanie dávok v prípade práceneschopnosti
- dôchodkové poistenie starobné vo výške 4 % je použité na vyplácanie dávok v prípade prekročenia dôchodkového veku a je jedným z parametrov, na základe ktorého vám Sociálna poisťovňa vypočíta a prizná dôchodok
- dôchodkové poistenie invalidné vo výške 3 % z vymeriavacieho základu je použité na zabezpečenie príjmu v príklade dlhodobého poklesu vykonávať zárobkovú činnosť
- poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu sa využíva na vyplácanie dávok počas prvých šiestich mesiacoch nezamestnanosti.

V tejto súvislosti sa oplatí spomenúť, že sociálne odvody neplatia všetci zamestnaní. Sú prípade, kedy zamestnanec neplatí odvody na poistenie v nezamestnanosti. Platí to pri zamestnancoch, ktorým už napríklad bol priznaný starobný alebo invalidný dôchodok. Rovnako, zamestnanci, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, neplatia odvody na invalidné poistenie.

Pri platení odvodov sú zvýhodnení aj študenti. Pri dohode o brigádnickej práci študentov je možné uplatniť si u jedného zamestnávateľa tzv. odvodovú výnimku vo výške 200 €. Ak teda výška odmeny študenta za daný mesiac neprekročí hranicu 200 €, nebude z tejto sumy študent platiť žiadne odvody. Ak prekročí 200 €, brigádujúci študent zaplatí len odvody zo sumy prevyšujúcej 200 €.

Hoci k výške odvodov sa mnohí stavajú s nevôľou, v určitých životných situáciách môžu byť dávky zo sociálneho poistenia veľmi nápomocné.

Zdravotné odvody sú odvádzané tej zdravotnej poisťovni, v ktorej máte uzatvorené povinné zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. V tomto prípade je sadzba pre zamestnanca 4 % a zamestnávateľa 10 %. Zvýhodnená sadzba zdravotných odvodov patrí zamestnancom so zdravotným postihnutím 41 %, kedy predstavujú zdravotné odvody 7 % z vymeriavacieho základu.

V tejto súvislosti zostáva spomenúť, že verejne zdravotne poistená musí byť každá osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike od samotného narodenia. Ide o povinné poistenie s princípom solidarity – teda prispievajú doňho všetci rovnako bez ohľadu na to, akými zdravotnými problémami trpí konkrétna osoba. V prípade ak sa zamestnáte, prechádza povinnosť odvádzať zdravotné odvody na zamestnávateľa.

Miera odvodového zaťaženia je častou súčasťou rôznych diskusií, neraz aj s politickým podtónom. Pravdou je, že položky odvodov dokážu z hrubej mzdy poriadne skresať. Hoci samotná percentuálna miera odvodov sa nezvýšila už od roku 2001, v súvislosti so zvyšovaním miezd a úpravami výpočtu vymeriavacích základov došlo viackrát aj k nárastu výšky odvodov. Preto pri vyjednávaní o mzde si vždy všetko dobre prepočítajte, inak môžete po pripísaní vytúženej výplaty na účet zostať nemilo prekvapený.


Mohlo by vás zaujímať: Vypočítajte si svoju mzdu po odpočítaní povinných odvodov

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!