Súhlas so spracovaním osobných údajov – čo to je a kedy ho dať?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

11.03.2021

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Komu, kedy a ako dať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov? Čo sa chápe pod pojmom osobný údaj? Kedy je súhlas udelený platne?  Prinášame vám informácie o tejto stále viac aktuálnej téme.

GDPR je v súčasnosti najviac skloňovanou skratkou a mnohí pritom ani nevedia, aký je jej skutočný význam. Na Slovensku GDPR upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý je účinný od augusta 2018. Čo možno považovať za osobné údaje? Kedy a komu poskytnúť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov? Kedy sa tento súhlas nevyžaduje? Zistite s nami viac.


Čo sú osobné údaje?

Podľa nariadenia GDPR sa za osobné údaje považujú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej fyzickej osoby. Medzi osobné údaje patrí napríklad meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, číslo preukazu totožnosti, lokalizačné údaje či ID súboru cookie. Za určitých okolností je za osobný údaj považovaný aj dátum narodenia alebo vek fyzickej osoby. To však záleží od posúdenia konkrétnej situácie. Ak by bol totiž takýto údaj uvedený samostatne išlo by len o číslo, ktoré by nebolo možné zaradiť pod osobný údaj. V prípade fotografie ide o osobný údaj vtedy, ak táto fotka zachytáva danú osobu tak zreteľne, že je možné ju z nej identifikovať. Naopak, za osobné údaje sa nepovažuje napríklad názov, sídlo a identifikačné číslo obchodnej spoločnosti a podobne, keďže tieto údaje sú vždy verejne prístupné a je možné ich vyhľadať v Obchodnom registri.

 

Čo je súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy je daný platne?

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dáva dotknutá osoba konkrétnemu prevádzkovateľovi právo nakladať s jej identifikačnými údajmi. Táto osoba má však právo súhlas kedykoľvek odvolať. Aby bol takýto súhlas udelený platne musí spĺňať niekoľko požiadaviek. Predovšetkým má byť:

·       slobodný

·       jednoznačný

·       konkrétny

·       informovaný

Slobodný znamená, že dotknutá osoba ho musí dať sama z vlastnej vôle. Ak by k nemu došlo z donútenia, malo by to za následok jeho neplatnosť. Jednoznačný predstavuje požiadavku, ktorá bude v praxi znamenať, že fyzická osoba dáva jasný súhlas so spracovaním jej údajov a o takejto skutočnosti nebude pochýb. Konkrétnosť musí určovať rozsah a účel poskytnutých osobných údajov. Okrem uvedeného musí byť súhlas informovaný. To znamená, že dotknutá osoba bude vopred informovaná, komu takýto súhlas poskytuje, v akom rozsahu a podobne.

 

Ako ho poskytnúť?

Konkrétnu formu súhlas so spracovaním osobných údajov predpísanú nemá. Aby bol však preukázateľný, vyžaduje sa spravidla jeho písomná forma, čo znamená, že ústne poskytnutie nestačí. Písomne môže byť daný buď v listinnej podobe alebo elektronicky. Predovšetkým má byť jasný a zrozumiteľný. Malo by z neho byť zrejmé, kto ho poskytuje, komu, v akom rozsahu a na aký účel, aká je doba jeho trvania a dátum, kedy bol takýto súhlas udelený. Samozrejme, nesmie chýbať informácia o tom, že daný súhlas je možné odvolať.

 

Kedy nie je potrebný?

Existujú prípady a situácie, kedy sa poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov nevyžaduje. Ide napríklad o zamestnávateľa, ktorý si plní zákonnú povinnosť alebo o splnenie úlohy, ktorá sa týka dotknutej osoby a realizuje sa vo verejnom záujme. Iným prípadom je situácia týkajúca sa života a zdravia konkrétnej osoby. V prípade, že pôjde napríklad o život ohrozujúci stav fyzickej osoby a tá bude potrebovať náhlu zdravotnú starostlivosť, prípadne hospitalizáciu, zdravotnícke zariadenie súhlas so spracovaním jej osobných údajov nebude potrebovať.

Fyzickú osobu je možné považovať za identifikovanú vtedy, ak je v skupine osôb odlíšená od všetkých ostatných členov tejto skupiny. Keďže ide o citlivú tému, podnikatelia a prevádzkovatelia si musia dávať pozor, poskytnutie akých údajov budú od dotknutých osôb vyžadovať. Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je taktiež možné kedykoľvek odvolať.

 

Mohlo by vás zaujímať: Frustruje vás hľadanie novej práce? Poradíme, ako si pomôcť
Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!