Viete, koľko stojíte vášho zamestnávateľa? Zistite to vďaka superhrubej mzde

IKona hodín

4 min čítania

Ikona kalendáru

29.10.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

V uplynulých rokoch sa stále častejšie skloňuje aj pojem superhrubá mzda, hoci jeho presnú definíciu by ste v zákone hľadali iba ťažko. Naša legislatíva totiž toto označenie oficiálne nepozná, a to aj napriek tomu, že oficiálne zavedenie superhrubej mzdy malo byť súčasťou daňovo-odvodovej reformy už pred niekoľkými rokmi. Napriek tomu vám tento pojem priblížime a dozviete prečo je výška superhrubej mzdy zaujímavá nielen pre zamestnávateľa ale aj zamestnanca.


Čo je to superhrubá mzda?

Superhrubá mzda predstavuje sumu, ktorá vyjadruje celkový súčet všetkých nákladov zamestnávateľa na zamestnanca. Zjednodušene povedané superhrubá mzda vyjadruje, koľko presne vášho zamestnávateľa každý mesiac stojí to, že vás zamestnáva. Obsahom superhrubej mzdy je tak nielen reálna cena práce, ale aj všetky odvody na zdravotné a sociálne poistenie a tiež dane. Výška superhrubej mzdy je tak vždy z pohľadu číselného vyjadrenia vyššia ako hrubá a čistá mzda.

Pre každého zamestnanca je tým najdôležitejším číslom práve čistá mzda, teda to, koľko reálne vo výplatnom termíne dostane. Napriek tomu, ako zamestnanca by vás mala zaujímať aj superhrubá mzda. Je totiž presným vyjadrením toho, koľko vášho zamestnávateľa „stojí“ vaše pracovné miesto. Teda ide o vyjadrenie mzdových nákladov zamestnávateľa na zamestnanca.

Superhrubú mzdu nájdete na vašej výplatnej páske, hoci nemusí byť uvedená práve pod týmto pojmom. Alternatívne sa používa napríklad označenie celková cena práce.


Prečo vôbec existuje pojem superhrubá mzda a aký má význam?

Zavedenie superhrubej mzdy má svojich stúpencov aj odporcov. Hlavnou výhodou, ktorú by superhrubá mzda mala priniesť, je väčší prehľad a lepšia informovanosť ako pre zamestnanca, tak pre zamestnávateľa. Superhrubou mzdou sa má docieliť aj to, aby sa odvody a základ dane počítal z jednej sumy, a to práve zo superhrubej mzdy, čo by celý výpočet malo zjednodušiť a sprehľadniť. Vo všeobecnosti sa ale nedá povedať, že by zavedenie superhrubej mzdy ovplyvnilo čistú mzdu, pretože tá závisí od konkrétnej miery daňového a odvodového zaťaženia.

Superhrubá mzda má však ešte jeden význam, ktorý jej podporovatelia často zdôrazňujú. Ide do určitej miere o psychologický efekt, ktorý má výška superhrubej mzdy na zamestnanca, aby si uvedomil, koľko zamestnávateľa stojí jeho pracovné miesto. Podľa tejto teórie si zamestnanec lepšie uvedomí rozdiel medzi sumou, ktorú každý mesiac dostáva na účet a sumou, ktorú jeho zamestnávanie stojí každý mesiac zamestnávateľa.


Ako si môžem vypočítať superhrubú mzdu?

Výpočet superhrubej mzdy zvládnete ľahko, postačí vám na to naša mzdová kalkulačka. Rýchlo si ju viete vypočítať ako súčet čistej mzdy, celkovej výšky všetkých odvodov a preddavkov na daň. Ďalšou možnosťou je, ak k hrubej mzde len pripočítate odvody, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľa a preddavky na daň.

Napriek tomu, že oficiálne ste sa s pojmom superhrubá mzda ešte nemuseli stretnúť, oplatí sa vedieť, čo tento pojem znamená a ako si výšku superhrubej mzdy vypočítať. Pamätajte však, že v inzerátoch a na pracovných pohovoroch sa v drvivej väčšine prípadov spomína hrubá mzda.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!