Stravné lístky vs. peniaze - čo sa oplatí viac?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

22.07.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Mal by byť návrh o zmene stravných lístkov za hotovosť schválený? Aký by to malo vplyv na zamestnancov? Bola by takáto zmena pre zamestnávateľov výhodnejšia? Znamenalo by to pokles návštev pre reštauračné zariadenia?

 

Zamestnávateľovi vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečiť zamestnancom, ktorí u neho pracujú na pracovnú zmluvu (nie dohodárom), stravovanie. V súčasnosti môže buď poskytovať stravu vo vlastnom stravovacom zariadení, resp. vo vlastnej jedálni, zabezpečiť stravovanie v iných zariadeniach (v jedálňach u iného zamestnávateľa, v reštauráciách, prostredníctvom donáškovej služby) alebo môže využiť možnosť poskytovať svojim zamestnancom stravné lístky či dobíjacie stravovacie karty. Počas uplynulých týždňov sa však čoraz viac skloňoval aj návrh ministerstva hospodárstva na zavedenie štvrtého spôsobu stravovania, ktorého podstatou by bolo to, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi namiesto stravného lístka rovno peniaze.

 

Ako by to malo vyzerať?

Nový vládny návrh, ktorý je súčasťou balíka opatrení pre podnikateľa s názvom lex korona mal pôvodne platiť od 1.júla tohto roka a mal byť prijatý v zrýchlenom legislatívnom konaní. Hoci pre zamestnávateľa predstavuje náklady, zamestnanec nebude z takéhoto príjmu platiť ani daň, ani sociálne a zdravotné poistenie. Aktuálne, ak poskytuje zamestnávateľ svojím zamestnancom stravné lístky, prispieva im v sume minimálne 55 % z ceny jedla, pričom zvyšok si zamestnanec hradí sám. Minimálna hodnota ceny „stravenky“ je 3,83€. Ak by návrh o prispievaní finančnej čiastky na stravu prešiel, mohlo by to v praxi vyzerať tak, že zamestnávateľ dá zamestnancovi namiesto stravného lístka rovno hotovosť, pričom mu z platu nič nestrhne, ale denne mu k jeho mzde pripíše konkrétnu sumu ako príspevok na stravovanie, ktorý bude predstavovať čistý príjem zamestnanca. Hoci by sa mohlo zamestnancom zdať, že budú mať väčší príjem, keďže im na bankový účet príde vyššia hotovosť, v skutočnosti sa im plat nijako nezvýši.

 

Bolo by to efektívne?

Zamestnávateľ na začiatku každého mesiaca objedná určitý počet stravných lístkov pre zamestnancov. Stravenkovej spoločnosti, od ktorej ich kupuje však musí zaplatiť podľa zákona sprostredkovateľský poplatok. Okrem toho si táto spoločnosť môže naúčtovať aj ďalšie poplatky, čím sa nákup straveniek predraží. Zamestnanec môže stravný lístok použiť len na nákup potravín v obchodoch alebo na úhradu obedu v stravovacom zariadení (jedáleň, reštaurácia a pod.). Avšak nie vo všetkých obchodoch či reštauráciách gastrolístky akceptujú, a preto si musí vyberať len tie, v ktorých je možné nimi platiť. Tie predajne a stravovacie zariadenia, kde prijímajú stravenky majú uzatvorenú so stravenkovou spoločnosťou zmluvu, podľa ktorej táto spoločnosť stravenkové lístky spätne odkúpi a vyplatí im peniaze. Preto by mohlo byť vyplatenie hotovosti pre zamestnávateľa menej nákladné, keďže by bol oslobodený o platby rôznych provízií a poplatkov stravenkovej spoločnosti. Všetko má ale svoje pre a proti. Poďme sa teda pozrieť na pozitíva a negatíva zmeny stravných lístkov na hotovosť.

 

Aké výhody a nevýhody by to prinieslo?

O návrhu, ktorý sme spomínali vyššie sa vo vláde hovorí už veľmi dlho. Pre zamestnávateľov by mohol byť výhodný v tom, že:

by sa znížili administratívne náklady na výplatu hotovosti v porovnaní s gastrolístkami, pretože administratíva systému straveniek si žiada množstvo časových, personálnych či finančných nákladov nielen zo strany zamestnávateľa, ale aj zo strany stravovacieho zariadenia

- zamestnávatelia reštaurácie by nemali také vysoké náklady na úkor niekoľkých stravenkových spoločností, keďže reštaurácie musia náklady na stravné lístky zahrnúť do ceny jedla, ktoré tak pre zamestnancov zdražie

- systém by nebol náchylný na kartelové dohody či príliš vysoké poplatky, t. j. stravenkové spoločnosti by si nepýtali neúmerné sprostredkovateľské provízie

 

Naopak, nevýhodou pre zamestnávateľa by mohlo byť to, že:

- zamestnanci prestanú chodiť počas obedových prestávok na obedy a peniaze určené na stravu použijú inak

- chaos v mzdovej agende, t. j. zamestnávatelia budú musieť dávať pozor, ktorým zamestnancom majú vyplatiť hotovosť a ktorým dajú stravenky

 

Pre zamestnancov zas môže hotovosť namiesto gastrolístka predstavovať výhodu v tom, že:

- peniaze bude môcť použiť aj na niečo iné než na jedlo

- môžu si nájsť lacnejšiu alternatívu stravovania

- budú môcť ísť obedovať aj tam, kde nebudú akceptované stravné lístky

- stravenky sú časovo obmedzené, hotovosť nie

 

Zavedenie takejto zmeny by však pre nich mohlo predstavovať aj niekoľko nevýhod, a to najmä v tom, že:

- zamestnanci budú menej navštevovať reštauračné zariadenia a reštauráciám klesnú tržby

- prestanú príspevok zamestnávateľa na stravovanie v plnej miere využívať na teplý obed či nákup potravín

 

O zmene stravných lístkov za hotovosť už uvažuje viacero štátov, napríklad aj naši susední češi. U nás sa na návrhu zatiaľ len pracuje a prerokovaný by mal byť na najbližšom zasadnutí vlády.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!