Práca popri rodičovskej dovolenke

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

14.05.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Popri rodičovskej dovolenke môže oprávnená osoba pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok. Na druhu pracovného pomeru ani na type úväzku pritom nezáleží. Matka môže dokonca podnikať. Rovnako nie je obmedzená ani výška príjmu zo zárobkovej činnosti. Čo sa však oplatí viac? Dohoda, trvalý pracovný pomer alebo podnikanie? A kedy je povinná platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

 

Aký druh pracovného pomeru uzavrieť?

Kým počas materskej dovolenky môže zamestnankyňa uzatvoriť pracovný pomer so svojím pôvodným zamestnávateľom len na základe nového pracovného pomeru, počas rodičovskej dovolenky už môže pracovať aj na svojom pôvodnom mieste bez toho, aby vznikal nový pracovný pomer a pritom nepríde o svoj rodičovský príspevok. Okrem pôvodného zamestnávateľa sa môže zamestnať aj u nového, s tým, že môže uzavrieť akýkoľvek druh pracovného pomeru.

Ak sa zamestnankyňa rozhodne pre trvalý pracovný pomer musí so zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce uzavrieť pracovnú zmluvu. Pri uzatváraní zmluvy s osobou, ktorá je poberateľkou rodičovského príspevku platia rovnaké pravidlá ako s bežným zamestnancom. Má teda nárok na skúšobnú dobu, dovolenku, stravné, príplatky za nadčasy a sviatky a podobne. Pracovný čas je spravidla stanovený na 40 hodín týždenne, resp. 8 hodín denne. Ak sa však zamestnávateľ so zamestnankyňou dohodnú, môže byť pracovný čas aj kratší. Z príjmu je zamestnankyňa povinná platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Okrem hlavného pracovného pomeru môže zamestnankyňa pracovať aj na dohodu, a to:

- dohodu o vykonaní práce

- dohodu o pracovnej činnosti

Obe dohody sa musia uzatvoriť písomne a trvať môžu najviac jeden rok. Rozdiel je v tom, že dohoda o pracovnej činnosti sa vzťahuje na výkon presného druhu práce, napríklad spracovávanie podkladov na daňové priznanie a dohoda o vykonaní práce sleduje konečný výsledok práce, resp. to, kedy je práca hotová, napríklad spracovanie podkladov pre istý počet daňových priznaní.

 

Podnikanie počas rodičovskej dovolenky

Ak si pred rodičovskou dovolenkou matka založila živnosť, počas poberania rodičovskej dávky ju nemusí pozastaviť, dokonca ani rušiť. Aj popri nej môže mať iné príjmy, resp. príjmy zo živnosti. Matka - živnostníčka síce nárok na rodičovskú dovolenku nemá, ale môže mať nárok na rodičovský príspevok, a to v prípade, že:

- zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (najmä starostlivosť v rámci primeranej výživy dieťaťa, hygienu dieťaťa, výchovu a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa)

- má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Tento príspevok vždy vypláca príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom jeho vyplatenie nezávisí od toho, či pred poberaním príspevku živnostníčka platila odvody alebo nie.


A čo odvody?

V prípade živnostníčky, ak matka dosahuje príjmy zo živnosti je povinná počas poberania rodičovského príspevku platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Nevzťahuje sa na ňu minimálny vymeriavací základ, a tým povinnosť platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Počas poberania rodičovského príspevku si teda môže matka - živnostníčka nastaviť mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne v akejkoľvek výške, avšak musí si dať pozor na prípadný nedoplatok, ak si stanoví príliš nízku výšku preddavkov.

 

matky - zamestnankyne je to inak. Ak pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovala, môže sa do tej istej práce vrátiť bez toho, aby jej zanikol nárok na rodičovský príspevok. Jednoduchšie povedané, po ukončení materskej dovolenky sa môže vrátiť do zamestnania, kde bude dostávať príjem zo závislej činnosti, ale zároveň bude môcť poberať rodičovský príspevok. Ak ale na plný úväzok nastúpiť nechce a so zamestnávateľom sa dohodne na tom, že bude pracovať len určitý počet hodín a v budúcnosti bude chcieť ísť na ďalšiu materskú dovolenku, môže to byť pre ňu nevýhodné, pretože materské sa jej môže rátať z vymeriavacieho základu za obdobie, kedy bola na polovičnom úväzku. Je preto lepšie uzatvoriť so zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, resp. pracovať na dohodu.

 

Z pracovného pomeru, ktorý bol uzatvorený počas poberania rodičovského príspevku, budú platiť zamestnankyňa aj zamestnávateľ odvody v plnej výške do Sociálnej i do zdravotnej poisťovne.

 

Pre matky je často práca popri rodičovskej dovolenke nielen spôsobom ako si zarobiť niečo navyše, ale aj vyplnením voľného času či relaxom popri každodennej starostlivosti o dieťa. Mnohým matkám dokonca zmena prostredia prospieva. Prídu na iné myšlienky, strávia čas v kolektíve a pritom nestratia pracovné návyky.


Mohlo by vás zaujímať: Ako na to? Hurá do práce ihneď po materskej

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!