Registrácia na úrade práce. Na čo máte nárok?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

02.04.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Prišli ste náhle o prácu alebo ste dali výpoveď? Kedy treba navštíviť úrad práce a čo všetko treba doložiť? Poradíme vám, ako postupovať a čo si pripraviť, aby ste na nič nezabudli.


Evidencia na úrade práce nie je povinná, ale dobrovoľná. Vo všeobecnosti sa však odporúča úrad práce navštíviť a zaregistrovať sa. Ak sa totiž rozhodnete zostať doma a hľadať si zamestnanie po vlastnej línii bez toho, aby ste sa hlásili na úrade práce, nastáva vám povinnosť hradiť si sám zdravotné poistenie ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Hľadáte si prácu? Pozrite si našu aktuálnu ponuku práce na Slovensku a zamestnajte sa ihneď - tu.

V bežnej praxi tak kroky každého, kto nemá prácu, vedú automaticky na úrad práce.


Aké sú termíny na úrade práce a čo musím stihnúť?

Ak sa rozhodnete, že chcete byť evidovaný medzi uchádzačmi o zamestnanie na úrade práce, musíte si žiadosť o zaradenie podať osobne. Vždy na úrade práce, ktorý je v územnom obvode miesta vášho trvalého pobytu. Žiadosť vám poskytnú priamo na mieste, dostupná je tiež na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Dajte si pozor na dodržanie časovej lehoty. Ak požiadate o zaradenie do evidencie do 7 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru, do evidencie sa dostanete hneď v prvý deň po ukončení zamestnania. Ak to nestihnete, budete zaradený dňom osobného podania žiadosti. Úrad počíta aj s možnosťou, že sa z dôvodu choroby nemôžete dostaviť včas. Túto skutočnosť treba oznámiť telefonicky, osobne alebo poštou a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti.


Čo si mám pripraviť na úrade práce?

Spolu so žiadosťou treba mať platný občiansky preukaz, kópiu o rozviazaní pracovného pomeru, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Úrad vám poskytne informácie o voľných pracovných miestach a možnostiach, kde ich vyhľadávať. Takisto poskytuje informačno-poradenské služby a odborné poradenské služby. Na úrade práce vám tiež poradia, ako sa vzdelávať, cez úrad práce môžete absolvovať rôzne vzdelávacie kurzy. 


Návšteva sociálnej poisťovne. Od leta vybavíte všetko na jednom mieste.

Keď ste vybavili potrebné náležitosti na úrade práce, s potvrdením sa hláste v sociálnej poisťovni, ktorú požiadate o podporu v nezamestnanosti. Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch (od 1. januára 2018), resp. troch rokoch (do 31. decembra 2017) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.

Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti. Od júla 2020 už návšteva sociálnej poisťovne nebude potrebná. Všetko vybavíte na úrade práce. Informácie si úrady medzi sebou odovzdajú elektronicky.

 

Máte práva ale aj povinnosti.

Ako uchádzač o zamestnanie ste povinný aktívne si ho hľadať a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Rovnako ste povinný byť k dispozícii do troch dní, ak vám vhodné zamestnanie ponúkne samotný úrad. Na pohovor ste povinný ísť, inak budete z evidencie vyradený. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Úrad práce ponúka evidovaným uchádzačom o zamestnanie rôzne možnosti na rekvalifikáciu:

- rekvalifikačné kurzy

- reštart pre mladých

- absolventskú prax

- príspevok na dopravu


Potrebujem aj z niečoho žiť. Môžem si privyrobiť počas toho ako som evidovaný na úrade práce?

Evidencia v zozname uchádzačov o prácu má svoje presne vymedzené práva a povinnosti. Vyhnite sa preto zbytočným chybám. Pracovať, samozrejme, môžete. Avšak počas toho, ako ste v evidencii iba na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku. Vhodnou voľbou sú rôzne brigády. Dohodu nesmiete uzavrieť u zamestnávateľa, u ktorého ste pracovali pred zaregistrovaním sa do evidencie.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie prekročiť sumu 210,20 € netto. Úradu ste povinný predložiť kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Ak tieto podmienky nesplníte, z evidencie uchádzačov o prácu vás vyradia.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!