Koronavírus mení termíny - ošetrovné, nemocenské, platenie daní, 2 %

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

21.04.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Pandémia koronavírusu je už niekoľko týždňov témou číslo jedna a aj na Slovensku ovplyvnila život väčšiny zamestnancov. Menili sa pravidlá na uplatňovanie ošetrovného a PN, zjednodušilo sa uplatňovanie nároku na niektoré dávky a tiež došlo k posunu niektorých termínov. Zistite, čo všetko môžete ako zamestnanec v súčasnosti využiť.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu zavádzajú zamestnávatelia ale aj štátne inštitúcie rôzne opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že sa aktuálnu situáciu podarí zvládnuť s minimalizovaním škôd. Napriek tomu, množstvo zamestnancov skončilo s výpoveďami a tí, ktorí o prácu neprišli, môžu mať nariadené dovolenky, prácu z domu, či dostávať zníženú mzdu. Zamestnanci s maloletými deťmi, ktoré chodia do školy alebo škôlky zas s nimi museli zostať doma a čerpať ošetrovné.

Pripravili sme pre vás prehľad termínov a pravidiel na čerpanie dávok, ktoré sa z dôvodu týchto opatrení menili.

 

Uplatnenie pandemického ošetrovného a PN

V súvislosti s aktuálnou situáciou zaviedla Sociálna poisťovňa pojmy pandemické ošetrovné, karanténna PNpandemické nemocenské. Ide teda o dávky, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s tým, ak rodič kvôli zavretým školám a škôlkam zostane so svojim maloletým dieťaťom „na OČR-ke“, prípadne pre zamestnancov, ktorým bola nariadená karanténa.

Naďalej platí, že na ošetrovné má zamestnanec nárok počas celého trvania krízovej situácie, pričom rodičia sa počas trvania tejto situácie môžu prestriedať. V tom prípade je potrebné k žiadosti o tzv. pandemické ošetrovné priložiť Čestné vyhlásenie, v ktorom bude uvedené, počas ktorých dní sa o dieťa starala matka a počas ktorých dní otec. Pre úplnosť dodajme, že výška ošetrovného je určená ako 55 % denného vymeriavacieho základu, čo v praxi predstavuje približne 70 % čistej mzdy zamestnanca. Presný výpočet OČR nájdete v tomto článku.

 

Ako je to s PN-kami?

V súvislosti s práceneschopnosťou (PN) je potrebné upozorniť, že zamestnávateľ vás nemôže nútiť, aby ste počas neprítomnosti v práci (ak je napríklad zatvorená prevádzka z dôvodu rozhodnutia vlády SR) boli vypísaní ako PN. Táto možnosť totiž prichádza do úvahy len, ak je zamestnanec skutočne chorý a má o tom potvrdenie od lekára, tak ako počas bežnej situácie.

Kedy Sociálna poisťovňa uznáva tzv. karanténnu PN? Táto možnosť prichádza do úvahy iba vtedy, ak bola zamestnancovi alebo osobám žijúcich s ním v jednej domácnosti nariadená karanténa, resp. izolácia v domácom prostredí. V takom prípade má zamestnanec nárok na tzv. pandemické nemocenské, na ktoré vzniká nárok výlučne počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19.

Výška pandemického nemocenského je vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, teda v rovnakej výške ako ošetrovné pri OČR. Pozor však, na pandemické nemocenské vzniká zamestnancovi nárok až od 27. marca, keďže až od tohto dňa začala byť účinná príslušná novela zákona o sociálnom poistení.

Dodajme už iba, že nárok na tieto dávky je možné uplatniť si na diaľku, teda bez potreby návštevy pobočky Sociálnej poisťovne či návštevy lekára.

 

Odloženie povinnosti podať daňové priznanie

Prijatie novely zákona tzv. lex korona sa dotklo aj povinnosti podať daňové priznanie. Pôvodne platilo, že termín na podanie daňového priznania sa pre všetkých daňovníkov posúva na dátum 30.6.2020.

Po poslednej novele to však už neplatí, keďže Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom stanovuje povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Zákon už tentoraz nestanovuje presný dátum na podanie, ale určuje, že termín na podanie daňového priznania bude závisieť od toho, kedy skončí obdobie pandémie.

Uvedené je dôležitou zmenou nielen pre všetkých zamestnávateľov, ktorí za svojich zamestnancov podávajú daňové priznanie, ale aj pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli, že si daňové priznanie vypracujú sami.

 

Darovanie 2 % z daní

Spôsob darovania 2 % z daní zostal v plnej miere zachovaný. Vzhľadom na posunutie povinnosti daňového priznania a zaplatenia dane však neziskové organizácie dostanú finančné prostriedky s oneskorením. Ak ste ale podanie daňového priznania a zaplatenie dane stihli skôr, ešte pred platnosťou vyššie uvedených opatrení, nebude sa čakať do konečného termínu na podanie daňových priznaní a 2 % sa podľa situácie vyplatia organizáciám priebežne.

 

Na záver dodajme, že zákony sa v súvislosti s koronavírusom rýchlo menia, pravidelne pribúdajú aj usmernenia od Daňových úradov, Sociálnej poisťovne, či Úradov práce. Zamestnávateľom, ale napokon aj zamestnancom vo vlastnom záujme odporúčame všetky zmeny pozorne sledovať.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!