Ako vybaviť OČR-ku v období koronavírusu?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

18.03.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Jedným zo zásadných opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku, bolo uzavretie všetkých škôl, predškolských zariadení a školských zariadení. Mnohí pracujúci rodičia sa tak museli zaoberať otázkou, kto s deťmi zostane doma, a akým spôsobom si môžu uplatniť nárok na ošetrovné. Na túto situáciu zareagovala aj Sociálna poisťovňa, ktorá celý proces zjednodušila. Zistite, s akými novinkami môžete v tomto smere počítať.

V rámci vyhlásenia mimoriadnej situácie boli na dobu 14 dní na celom území Slovenská uzavreté všetky škôlky, školy a iné školské zariadenia. Toto rozhodnutie je s ohľadom na aktuálne šírenie koronavírusu pochopiteľné, mnohí rodičia sa však pýtajú, či môžu so svojimi deťmi zostať doma a ako si toto „vynútené voľno“ vybaviť v zamestnaní. Ak máte možnosť, môžete svojho zamestnávateľa požiadať o prácu z domu, teda home office, prípadne si zobrať dovolenku, nie sú to však jediné možnosti.

Pre rodičov maloletých detí je ešte k dispozícii možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné, ľudovo povedané „zobrať si OČR-ku“. Aký je postup a kto má na ošetrovné nárok?

 

OČR bude uznaná na celých 14 dní

Prvou dôležitou zmenou oproti štandardnej situácii bude predĺženie možnosti čerpania ošetrovného na celých 14 dní, teda presne na obdobie trvania uzavretia škôl a predškolských zariadení. V prípade, ak ste OČR čerpali pred 16.3.2020 (niektoré školy a škôlky v Bratislavskom kraji boli zavreté skôr), je na obdobie ďalších 14 dní potrebné podať novú žiadosť.

 

Kto si môže uplatniť ošetrovné?

Na ošetrovné má nárok každá nemocensky poistená osoba, ste ňou aj vy? Nemocensky poistený je každý zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer. Inak to je ale pri prácach na dohodu o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, v tomto prípade totiž platia rôzne výnimky. Nemocensky poistený nemusí byť napríklad pracujúci dôchodca alebo invalid. Okrem toho má na ošetrovné nárok tiež dobrovoľne nemocensky poistená osoba, teda aj živnostník. 

V prípadoch súvisiacich so šírením koronavírusu si ošetrovné môže uplatniť rodič, ktorý má maloleté dieťa, pričom túto dávku si vždy uplatňuje iba jeden z rodičov.

Ak ste nemocensky poistený ako zamestnanec a tiež dobrovoľne ako živnostník, môžete si ošetrovné uplatniť z oboch poistných vzťahov a týmto spôsobom sa dostanete k vyššej dávke ošetrovného. Pozor, platí však maximálny denný vymeriavací základ (v roku 2019 je to 62,70 €), ktorým je maximálna výška ošetrovného obmedzená. Najvyššie možné ošetrovné, aké je možné v tomto roku priznať predstavuje 512,90 € za 14 dní OČR.

Pri deťoch do dovŕšenia 11 rokov veku je posudzovanie žiadosti o niečo jednoduchšie, pretože Sociálna poisťovňa si sama overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. Pri deťoch starších, ktoré už dovŕšili vek 11 rokov uzná Sociálna poisťovňa nárok na ošetrovné vtedy, ak detský lekár potvrdí podozrenie na začínajúce ochorenie dieťaťa. Dobrou správou ale je, že všetky tieto záležitosti sa dajú vybaviť na diaľku.

 

Ošetrovné si môžete uplatniť jednoduchším spôsobom

Žiadosť o uplatnenie nároku na ošetrovné je možné podať telefonicky, prípadne prostredníctvom formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zároveň nemusíte s dieťaťom chodiť k lekárovi, pediatra stačí spravidla kontaktovať telefonicky a ten následne potvrdenú žiadosť o ošetrovné zašle priamo Sociálnej poisťovni.

Ak sa vám pre nápor na telefonické linky Sociálnej poisťovne nepodarí podať žiadosť právne dnes, nezúfajte, ošetrovné si môžete uplatniť aj spätne.

 

Ako sa počíta výška OČR?

Ako je to s výpočtom výšky ošetrovného? Výška ošetrovného predstavuje 55% denného vymeriavacieho základu. Aby sme vedeli vypočítať, koľko za toto obdobie dostanete, potrebujeme vedieť, koľko je váš denný vymeriavací základ. Ten sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pre zjednodušenie si uveďme si príklad.

Príklad: Martina zostala s dieťaťom doma od 16.03.2020 na 14 dní, pretože im zatvorili základnú školu. Martina zarába mesačne 1 000 €, súčet jej hrubej mzdy za rok 2019 je teda 12 000 €. Na výpočet výšky ošetrovného, potrebujeme vypočítať jej denný vymeriavací základ. Ten vypočítame ako 12 000/365 (počet kal. dní minulého roka). Denný vymeriavací základ je teda 32,87 €. Výška ošetrovného za 14 dní teda bude 55 % zo sumy 32,87 x 14, v tomto prípade teda Martina dostane 253,10 €.

 

Čo vtedy, ak školy a škôlky zostanú zavreté ešte dlhšie?

Zatiaľ nikto presne nevie, ako sa bude situácia vyvíjať a aj preto je možné, že opatrenia budú trvať dlhšie ako dva týždne. Ak školy, škôlky a iné školské zariadenia zostanú zavreté aj po týchto 14 dňoch, nárok na ošetrovné vám vznikne nanovo a teda je potrebné opätovne si podať žiadosť v súlade s vyššie uvedeným postupom.

Záverom dodajme, že o všetkých týchto skutočnostiach je tiež potrebné okamžite informovať zamestnávateľa a oznámiť mu predpokladanú dobu neprítomnosti v práci.


Mohlo by vás zaujímať: Ako sa dohodnúť so zamestnávateľom, ak chcete zostať doma kvôli obave z koronavírusu?

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!