Čo môže robiť zamestnávateľ, aby znížil riziko šírenia koronavírusu?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

10.03.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Obavy zo šírenia koronavírusu už naplno pociťujú aj nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku a postupne všetky z nich prijímajú určité opatrenia. Tie majú za eliminovať riziko nákazy zamestnancov koronavírusom, prípadne minimalizovať možnosť nákazy zamestnancov na pracovisku. Viete, do akej miery môžete ako zamestnávateľ prijímať opatrenia súvisiace s rizikom nákazy koronavírusom?

Koronavírus sa stále vo väčšej miere šíri aj po Európe a viaceré nadnárodné spoločnosti už na túto situáciu aj reagovali. Šírenie tohto vírusu tak už nespôsobuje iba obavy medzi bežnými ľuďmi, ale stále veľmi výrazne ovplyvňuje aj pracovný život.

Zamestnávatelia majú niekoľko možností, ako si s touto situáciou poradiť. Je možné nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, prípadne mu dovolenku neodsúhlasiť či nariadiť prácu z domu, tzv. home office. Tam, kde nie je možné prerušiť prevádzku (napríklad vo výrobe), zamestnávatelia kontrolujú zamestnancom teplotu pred začiatkom pracovnej zmeny, prípadne zamestnancom dávajú vypĺňať dotazníky.

Obavy zo šírenia nákazy sa týkajú ale aj pracovných pohovorov, vo viacerých firmách je podmienkou, aby záujemca vyplnil dotazník s informáciami o svojom aktuálnom zdravotnom stave. Keďže inkubačná doba koronavírusu je 2 až 14 dní, otázky v dotazníku sa môžu týkať nedávnych ciest do zahraničia, zdravotného stavu uchádzača a osôb, s ktorými uchádzač žije v jednej domácnosti. Aké ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu môžu zamestnávatelia prijať?


Povinnosťou zamestnávateľa je prevencia pred šírením nákazy na pracovisku

Každý zamestnávateľ má v zmysle Zákona bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinnosť pre svojich zamestnancov vytvoriť také pracovné podmienky, v rámci ktorých nedochádza k ohrozeniu života a zdravia zamestnanca, a tiež umožniť zamestnancovi dodržiavať hygienu. Je teda v záujme zamestnávateľa, aby na pracovisku nedošlo k riziku šírenia nákazy.

Zamestnávateľ ale môže v tomto smere postupovať nad rámec toho, čo mu ukladá zákon. Jednou z možností je vybaviť pracoviská prostriedkami určenými na dezinfekciu, prípadne zabezpečiť pre zamestnancov vitamíny.


Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu z domu

Okrem zabezpečenia hygienických a dezinfekčných potrieb pre zamestnancov a ich náležitého poučenia o dodržiavaní hygienických zásad na pracovisku sa zamestnávatelia uchyľujú aj k ďalším opatreniam. V prípade, ak sa zamestnanec vracia do práce a cestoval z rizikovej oblasti, môže zamestnancovi nariadiť prácu z domu, teda home office, samozrejme ak to povaha práce umožňuje.


Zamestnávateľ môže zrušiť služobné cesty do zahraničia

Šírenie koronavírusu po celom svete ruší rôzne veľtrhy, koncerty, a tiež kultúrne a športové podujatia. Na svedomí má navyše aj množstvo služobných ciest. Ako zamestnávateľ máte samozrejme právo zrušiť niektoré, alebo aj všetky zahraničné služobné cesty, prípadne pozastaviť vysielanie zamestnancov do zahraničia. Toto opatrenie je často medzi prvými, ktoré zamestnávatelia v súčasnosti prijímajú.


Zamestnávateľ nemá právo zakázať zamestnancovi vycestovať

V súvislosti s cestovaním sa dostávame k otázke, či má zamestnávateľ právo zakázať cestovať zamestnancovi do rizikových oblastí. Toto právo zamestnávateľovi samozrejme nepatrí, v rámci svojho voľného času môže zamestnanec cestovať kamkoľvek. Ako zamestnávateľ však môžete zamestnancovi z dôvodu reálnej obavy šírenia nákazy na pracovisku neschváliť dovolenku, prípadne zamestnanca poučiť, že po návrate z rizikovej oblasti mu bude nariadený home office, alebo neplatené voľno.


Aké ďalšie preventívne opatrenia má zamestnávateľ k dispozícii?

Z preventívnych dôvodov môžete ako zamestnávateľ využiť aj ďalšie možnosti. Okrem nariadenia práce máte právo zamestnancovi nariadiť čerpanie dovolenky (napríklad po návrate z rizikovej krajiny), popri tom je však potrebné dodržať všetky informačné povinnosti uložené zákonom. Najdôležitejšia z tohto pohľadu je povinnosť oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.

Z dôvodu šírenia koronavírusu je vhodné, aby zamestnávateľ svojím zamestnancom dostatočne včas a zreteľne komunikoval všetky preventívne opatrenia. Zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa je vhodné uvedomiť si všetky riziká súvisiace s hrozbou jeho šírenia na pracovisku. Prípadné karanténne opatrenie pre všetkých zamestnancov by pre mnohé spoločnosti znamenali veľké finančné straty, nehovoriac o ohrození zdraví ďalších zamestnancov. Je teda určite namieste správať sa zodpovedne voči sebe a svojmu okoliu.


Mohlo by vás zaujímať: Koronavírus na Slovensku: povinnosti zamestnanca v práci

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!