Ako uvádzať úroveň cudzích jazykov v životopise?

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

14.09.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Mám napísať B1 alebo mierne pokročilý? Aký je v tom rozdiel? V životopise sa informácie o vašich znalostiach cudzích jazykov dnes už očakávajú automaticky. Málokedy však inzerát obsahuje presné požiadavky na to, ako označiť vašu najvyššiu dosiahnutú úroveň. V tomto článku vám preto poradíme, ako pomenovať úroveň vašich jazykových zručností. Tiež si vysvetlíme, čo znamená Spoločný európsky referenčný rámec a ako sa viete zaradiť do jednej z kategórií.


C1 alebo pokročilý?

V praxi sa využívajú 2 spôsoby označovania úrovne:

1. začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / aktívne slovom aj písmom / expert, prekladateľ

2. A1/ A2 / B1 / B2 / C1 / C2

Ak uvádzate v životopise viac ako jeden jazyk, vyberte si jednu z týchto stupníc a používajte ju pri každom jazyku. Neodporúča sa uvádzať viacero jazykov na začiatočníckej úrovni. Výnimkou môžu byť prípady, kde sú jazyky vašou vášňou a priamo súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate. Aj v tomto prípade by sme však jazyky, s ktorými ste sa už „pohrávali“, uviedli radšej vo vašom motivačnom liste a zdôraznili tak vlastnosti ako zvedavosť či chuť objavovať nové veci.


Úrovne podľa Európskeho referenčného rámca

Pokiaľ nepoznáte rozdiely medzi jednotlivými úrovňami, podrobné vysvetlenie nájdete na stránkach Europass. Potrebujete sa rozhodnúť, čo napísať do životopisu. Na rôznych úrovniach by ste mali mať nasledujúce schopnosti:

A1: úplný začiatočník. Znamená to, že pomalej a jasnej reči rozumiete a rozoznávate základné slová a frázy týkajúce sa vás, vašej rodiny, práce atď. Máte schopnosť využiť jazyk v jednoduchých situáciách (nákup, opýtanie sa na smer). Rozumiete jednoduchým oznamom, plagátom a upozorneniam. Viete napísať jednoduchú pohľadnicu alebo vyplniť formulár.

A2: začiatočník. Rozumiete najbežnejšej slovnej zásobe, ktorá sa týka rodiny, práce, nakupovania či vášho mesta. Viete sa orientovať v inzerátoch, krátkych správach a cestovnom poriadku. Viete nadviazať rozhovor, ale udržiavanie je náročné. Napíšete jednoduchý list či oznam.

B1: mierne pokročilý. Rozumiete kľúčovým informáciám v správach alebo televízii. Väčšinu hovorových situácií pri cestovaní a každodennom živote zvládate. Viete opísať svoje skúsenosti a plány, porozprávať jednoduchý príbeh, alebo napísať súvislý text na témy, v ktorých sa vyznáte.

B2: stredne pokročilý. Rozumiete dlhšej reči a prednáškam, ak poznáte tému dosť dobre. Rozumiete väčšine filmov a seriálov v spisovnom jazyku a takisto aj knihám v origináli. Viete viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zapájať do diskusie, vyjadriť sa a presadiť svoj názor (hoci s gramatickými chybami). Napíšete podrobný text o témach, v ktorých sa vyznáte.

C1: pokročilý. Rozumiete dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná ako prednáška. Viete čítať faktické a literárne texty a rozoznávať rozdiely v štýle. Plynulo a spontánne rozprávate bez výrazného hľadanie slov, využívate jazyk pre osobné aj profesionálne účely. Viete podrobne a jasne opísať aj zložité témy, rozvíjať konkrétne body, obohatiť prejav o vedľajšie témy a zakončiť vhodne reč.

C2: expert. Nemáte ťažkosti pri pochopení hovoreného jazyka, naživo či z vysielania. Rozumiete spisovnej aj subštandardnej forme jazyka. Ľahko čítate všetky typy textov, aj abstraktné. Bez námahy sa zúčastníte konverzácií a diskusií, dobre ovládate ustálené slovné spojenia a hovorové výrazy. Viete napísať text v rôznych štýloch, napríklad aj recenziu literárneho diela alebo odbornú prácu.

Stále si nie ste istí? Tracktest vám ponúka možnosť bezplatne otestovať úroveň svojej angličtiny! Podobné online texty nájdete aj v ďalších európskych jazykov ako sú španielčina, francúzština či nemčina.


Tipy na záver

- český jazyk na úrovni expert uvádzajte len v prípade, že ovládate aj gramatiku, pracujete s ním v preklade či tlmočení alebo ste češtinu vyštudovali

- pridávajte certifikáty, ktoré nie sú staršie než 3 roky

- ak máte vyššiu úroveň jazyka, než akú dokazuje váš posledný certifikát, neuvádzajte ho v životopise

- ako pri každej informácii, aj pri jazykoch je v životopise dôležité neklamať: lož má krátke nohy a na vašu budúcu kariéru môže mať katastrofálne následky


Hľadáte si prácu a nedarí sa vám? Vyskúšajte naše bezplatné služby! Zaregistrujte sa a vyberajte si z množstva pracovných ponúk v rozličných sférach.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!