Úspech na pracovnom pohovore máte vo vlastných rukách: Ako sa dôkladne pripraviť

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

12.03.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

 

Existuje viacero ciest, ktorými vás zamestnávateľ prostredníctvom svojich personalistov môže ohodnotiť a následne (ne)prijať do zamestnania. Viete, aký typ pracovného pohovoru čaká vás?

 

Typy pracovných pohovorov

 • Osobný pohovor- väčšinou sa skladá z viacerých kôl. V závislosti od pracovnej pozície sa môže jednať o neformálny (neštruktúrované otázky) alebo formálny (štruktúrované otázky) rozhovor s personalistom, ktorý vám kladie otázky a zaznačuje si vaše odpovede.
 • Skupinový/panelový pohovor- personalista alebo priamo zamestnávateľ v tomto type pohovoru pozoruje vaše interakcie so skupinou a na základe toho vyhodnocuje vašu spôsobilosť pre danú pracovnú pozíciu.
 • Telefonický pohovor- výhodnejší pre zamestnávateľa (šetrí čas). Používa sa v prípade zahraničných/diaľkových uchádzačov alebo sa ním môže začať výberové kolo.
 • Kompetenčný pohovor- hodnotia sa vaše schopnosti a zručnosti potrebné pre konkrétnu pracovnú pozíciu.
 • Prípadový pohovor- pohovor sa zameriava na vaše analytické myslenie, teda to, akým spôsobom dokážete riešiť problémy.


Najčastejšie otázky a odpovede na pracovnom pohovore

Otázky a odpovede na pracovnom pohovore sa môžu rôzniť v závislosti od pracovnej pozície či typu pracovného pohovoru. Jestvuje však skupina frekventovaných otázok, na ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou natrafíte na jednom z vašich pracovných pohovorov.

 

 1. Povedzte nám niečo o sebe

Otázka, ktorej sa nevyhnete. Personalistom/zamestnávateľovi v tejto otázke nejde len o informácie o vašom živote (ktoré si mimochodom ľahko vyhľadajú v životopise), ale najmä o vaše vystupovanie, vyjadrovanie sa a o spôsobe komunikácie. Vaša odpoveď musí byť stručná a bez zbytočných informácii. Zamerajte sa na úspechy a fakty, ktoré zatiaľ o vás nevedia.

Odpoveď: Moje meno je Alexander Krátky, žijem v Žiline, vyštudoval som odbor automatizácia v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Počas štúdia som pracoval ako bezpečnostný technik vo firme SACHS, kde som nadobudol množstvo skúseností v oblasti... V súčasnosti sa zaujímam o pracovné pozície podobného typu, v ktorých by som mohol zužitkovať svoje skúsenosti. Som ochotný pracovať na trvalý pracovný pomer v oblasti automatizácie v priemysle, pretože...

 

 1. Čo viete o našej firme?

Touto otázkou personalista sleduje koľko námahy ste vložili do prípravy na pohovor a teda do akej miery máte o danú prácu záujem. Hlavným zdrojom potrebných informácii pre vás je webová stránka konkrétnej firmy, ktorá by mala obsahovať všetky informácie ohľadom jej činností. Zaujímajte sa najmä o: vznik firmy, počet zamestnancov, pobočky vo svete, chod firmy, históriu spoločnosti. Príprava tejto odpovedi je jednou z kľúčových, nakoľko jej odpoveď môže u personalistu vyvolať rozhodujúci dojem.

 

 1. Prečo máte záujem o našu spoločnosť?

Všetci zamestnanci majú záujem o pracovníkov, ktorých daná pracovná pozícia baví a zaujíma. Preto je príprava odpovede na túto otázku v podstate jednoduchá. Máte príležitosť zamestnávateľovi dokázať, že ste pre neho ten pravý a vaša prítomnosť bude pre firmu užitočná. Táto otázka má „preriediť“ uchádzačov od tých, ktorí vedia, že danú pracovnú pozíciu nebudú vykonávať dlho a túto možnosť berú len ako prechodné stanovisko.

Odpoveď: Veľmi ma zaujíma oblasť, v ktorej vaša spoločnosť pôsobí. Štúdium a voľný čas som venoval prehlbovaniu informácii o tomto odvetví a teraz mám potrebu aplikovať svoje vedomosti. Myslím, že táto pozícia pre mňa prestavuje úžasnú možnosť sa realizovať a podieľať týmto spôsobom na chode firmy.

 

 1. Aké sú vaše slabé stránky?

Každý máme nejaké chyby. Úlohou tejto otázky je poukázať na vašu schopnosť priznať si vaše slabšie stránky. Nezačnite však s vymenovávaním nedostatkov alebo chýb, ktorých ste sa dopustili. Dajte zamestnávateľovi najavo, že ste si dobre vedomý svojej nedokonalosti a postupne pracujete na eliminácii slabých stránok. Využite svoju odpoveď na prezentáciu vecí, ktoré vám idú dobre, s tým, že zlepšujete aj tie ostatné.

Odpoveď: Medzi moje slabé stránky patrí perfekcionizmus na úkor časovej náročnosti. Skôr ako dokončím jednu vec poriadne, ťažšie sa mi prechádza na druhú. Napriek tomu, že sa v niektorých prípadoch táto moja vlastnosť ukázala ako výhoda, pracujem na symbióze efektivity rozloženia viacerých činností naraz.

 1. Kde sa vidíte o 5 rokov?

Zámer tejto otázky je evidentný. Zamestnávateľ sa chce dozvedieť, či považujete danú pracovnú pozíciu za súčasť dlhodobého plánu. Máte nejaký cieľ? Kam sa chcete prebojovať? Ste ambiciózny? Koľko by ste boli ochotný obetovať úsilia pre dosiahnutie kariérneho rastu? Odpoveď by mala byť čo najmenej konkrétna, pretože takéto pomenovávanie môže na pohovore vyznieť tvrdohlavo či až nereálne.

Odpoveď: Počas obdobia piatich rokov by som si chcel vybudovať stabilné miesto vo firme, mať určitú zodpovednosť a byť užitočnou súčasťou fungujúceho tímu. Mojim cieľom je priblížiť sa pozícii vedúcej osoby.

 

 1. Aké finančné ohodnotenie si predstavujete?

Ak otázka platu nebola nastolená zamestnávateľom, nesnažte sa ju umelo navodiť. A už vôbec nie na začiatku pracovného pohovoru. Väčšina personalistov dáva na konci pohovoru priestor na vlastné otázky, kde sa môžete nepriamo spýtať aj na mzdu. V prípade, že pohovor sa skladá z viacerých kôl, úplne najlepšie spravíte, ak túto otázku položíte vo finálnom kole. Otázkou sa nesleduje iba konkrétna suma, ale aj vaša schopnosť adekvátne ohodnotiť vašu prácu. Je nutné si dopredu spraviť prieskum trhu, aby ste mali aspoň približnú predstavu o platoch v podobných pracovných pozíciách. V podstate existujú 3 hranice platu: 1.Minimálny (pokryje len náklady na život), 2.Optimálny (s ktorým by ste boli spokojný),3.Otvárací (o niečo nižší ako optimálny, tento je ideálny).

 

Čaká vás pracovný pohovor cez telefón? Viac o príprave naň sa dočítate na našej stránke!

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!