Stravovanie zamestnancov po novom

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

04.03.2021

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Novela Zákonníka práce, ktorá prichádza do platnosti od 1.3.2021, vám prináša možnosť výberu spôsobu zabezpečovania stravovania v práci medzi:


a)    poskytovaním stravovacej poukážky

b)   a finančným príspevkom na stravovanie.

 

Stále zostáva v platnosti povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

 

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť stravovanie najmä:

  1. poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení,
  2. v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  3. alebo sprostredkovane u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (stravovacie poukážky).

 

Od 1.3.2021 pribudla zamestnávateľovi nová možnosť, poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.

Pokiaľ váš zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom tretej osoby vo forme stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Váš záväzok výberu medzi poskytnutím stravovania formou stravovacej poukážky a poskytnutím finančného príspevku je viazaný počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

 

Finančný príspevok na stravovanie poskytuje zamestnávateľ bez možnosti výberu v prípadoch:

  1. ak to vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  2. ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov nemôže  využiť žiadny zo spôsobov, ktorý zamestnávateľ poskytuje,
  3. ak zamestnávateľ nemá žiadnu inú možnosť spôsobu poskytovania stravovania,
  4. ak zamestnanec vykonáva domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nevie poskytnúť stravovanie žiadnym iným spôsobom, prípadne by stravovanie bolo v rozpore s povahu vykonávanej domácej práce alebo telepráce.

 

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo na finančný príspevok na stravovanie vzniká zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu viac ako štyri hodiny.

Výška príspevku na stravovaciu poukážku a výška finančného príspevku musí byť vždy rovnaká, preto sa poskytnutiu finančného príspevku vôbec nemusíte obávať, nebudete v ničom ukrátení. Na váš účet, či v hotovosti obdržíte identickú sumu. Zamestnávateľ vám nebude z vašej čistej mzdy vykonávať už žiadnu zrážku na stravovanie.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. V prípade poskytovania stravovacej poukážky, jej hodnota musí byť najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

 

Premietnuté v číslach pre rok 2021:

 

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje od začiatku roku 2021 príspevok vo výške 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, minimálna suma príspevku je 2,11 Eur.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje od začiatku roku 2021 príspevok vo výške 55% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, maximálna suma príspevku je 2,81 Eur.


Pokiaľ váš zamestnávateľ má už uzatvorenú zmluvu so spoločnosťami poskytujúcimi stravovacie poukážky, prípadne ju uzatvorí v priebehu roka 2021, nemusí vám poskytnúť možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom do 31.12.2021. Avšak najneskôr od 1. januára 2022 vám už túto možnosť zamestnávateľ umožniť musí.

 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!