Práca popri invalidnom dôchodku

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

18.06.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Invalidný dôchodok je dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného poistenia. Jej účelom je zabezpečiť zamestnancovi príjem v prípade, že nebude schopný vykonávať zárobkovú činnosť ak sa dlhodobo zhorší jeho zdravotný stav. Aké sú však podmienky pre získanie nároku na invalidný dôchodok? Môže popri ňom dôchodca pracovať? Aký druh pracovného pomeru sa mu oplatí uzavrieť? 

Nárok na invalidný dôchodok má len ten, kto:

- je invalidný

- získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a

- ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok

Za špecifických podmienok, ktoré určuje zákon o sociálnom poistení, však takýto nárok môže vzniknúť osobe aj skôr, a to napríklad pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka a podobne.


Môže invalidný dôchodca pracovať?

Ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje môže dôchodca pracovať aj popri invalidnom dôchodku, avšak musí dbať na to, aby náplň práce bola primeraná jeho zdravotnému stavu. Platí, že invalidný dôchodca môže so zamestnávateľom uzavrieť trvalý pracovný pomer, dohodu alebo vykonávať prácu ako živnostník. Popri tom je oprávnený poberať invalidný dôchodok, avšak nemá nárok na zvýšenie tejto dávky počas obdobia, kedy pracuje. To mu bude zohľadnené až vtedy, keď dovŕši potrebný vek a požiada o starobný dôchodok. Invalidných dôchodcov je možné rozdeliť do dvoch skupín, a to:

- invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou

- invalidní dôchodcovia s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

 

Trvalý pracovný pomer a odvody

Výška odvodov u invalidného zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný pomer, resp. pracovnú zmluvu závisí od druhu invalidného dôchodku, ktorý poberá. Ak ide o invalidného dôchodcu, ktorého pokles schopnosti je viac ako 70 %, neplatí poistenie v nezamestnanosti vo výške 1 % z hrubej mzdy. Bude tak platiť len nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (4 %), invalidné poistenie (3 %) a zdravotné poistenie (2 %). Celkovo teda zaplatí odvody vo výške 10,4 %. Invalidný dôchodca, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer s poklesom schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac o 70 % bude platiť o niečo vyššie odvody, a to nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (4 %), invalidné poistenie (3 %), zdravotné poistenie (2 %), ale aj poistenie v nezamestnanosti (1 %). Jeho celkové odvody budú teda predstavovať 11,4 %.

 

Práca na dohodu a odvody

Ak sa invalidný dôchodca rozhodne pracovať na dohodu, môže uzatvoriť:

- dohodu o pracovnej činnosti

dohodu o vykonaní práce

V prípade dohody si môže invalidný dôchodca uplatniť odvodovú výnimku, avšak len vtedy, keď jeho odmena z uzatvorenej dohody nebude vyššia ako 200 €. Vtedy bude nie len on, ale i zamestnávateľ platiť nižšie alebo žiadne odvody. Ak má však dôchodca uzatvorených viacero dohôd, odvodovú výnimku si môže v danom mesiacu uplatniť len z jednej. Ak si invalidný dôchodca uplatní odvodovú výnimku a jeho odmena presiahne sumu 200 € alebo si odvodovú výnimku neuplatní vôbec, zaplatí sociálne poistenie z príjmu, ktorý presiahne 200 €. To znamená, že ak je jeho odmena napríklad 250 € a invalidný dôchodca si uplatní odvodovú výnimku, odvody na sociálne poistenie zaplatí len z rozdielu, t. j. zo sumy 50 €. Ak invalidný dôchodca pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je jedno, aký je jeho pokles schopnosti práce. V takomto prípade sú totiž sadzby poistného sú pre oba typy invalidných dôchodcov rovnaké.

 

Živnostník (SZČO) a odvody

Aj popri invalidnom dôchodku môže osoba podnikať. Pri odvodoch do Sociálnej poisťovne je v prípade SZČO rozhodujúce, či jeho príjmy zo živnosti presiahli hranicu, ktorú stanovuje zákon. V roku 2020 je táto hranica 6078 €, pričom za posudzuje za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. za rok 2019. Invalidný dôchodca musí platiť odvody v rovnakej výške ako bežný živnostník, teda 33,15 % z vymeriavacieho základu. Ak však ide o zdravotné poistenie, to za invalidného dôchodcu platí štát. Na invalidného dôchodcu sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, a preto nemusí platiť minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie. V takomto prípade však musí počítať s tým, že ak mu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie, výsledkom môže byť nedoplatok.

 

Invalidný dôchodca môže pracovať bez obmedzenia, pokiaľ mu to zdravotný stav dovoľuje. Pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca dokonca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie. Najmä v prípade psychických ochorení je fyzická aktivita prospešná pre zdravie človeka.
Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!