Práca na dohodu popri zamestnaní

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

10.06.2022

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Práca na dohodu má mnoho výhod. Je časovo flexibilnejšia, väčšinou menej náročná a jej ukončenie je pomerne jednoduché. Platí to však aj vtedy, keď má zamestnanec popri dohode uzatvorený trvalý pracovný pomer? Nie je to vždy také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Pri uzatvorení viacerých pracovných pomerov súčasne totiž existuje niekoľko prekážok. O aké ide a na čo si musí dať zamestnanec pozor?   


Aké druhy dohôd existujú?

Práca na dohodu je aktuálne najvýhodnejšia najmä pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí si chcú popri škole čo-to privyrobiť. Často však vyšší príjem pomáha aj tým, ktorí síce zamestnanie majú, avšak potrebujú viac.

Dohôd existuje viacero:

- dohoda o brigádnickej práci študentov

- dohoda o vykonaní práce

- dohoda o pracovnej činnosti 


Dohodu o brigádnickej práci študentov je možné uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá je študentom strednej školy alebo študuje na vysokej škole v dennej forme a nedovŕšila 26 rokov, pričom odpracovať môže maximálne 20 hodín týždenne.

Dohoda o vykonaní práce je určená na výkon nejakej pracovnej úlohy, pričom zamestnanec môže u jedného zamestnávateľa odpracovať na základe takejto dohody maximálne 350 hodín počas jedného kalendárneho roka.

Dohodu o pracovnej činnosti môže uzavrieť ktokoľvek, avšak najdlhšie na 12 mesiacov. Na základe tejto dohody môže zamestnanec v priemere odpracovať najviac 10 hodín v jednom týždni. 


Má dohodár nejaké obmedzenia?

Zamestnanec môže mať okrem pracovného pomeru uzatvorenú aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, dokonca ich môže byť niekoľko. Rovnako tak môže mať uzatvorených viacero pracovných pomerov.

Každý pracovný pomer i každá dohoda sú však samostatným právnym vzťahom. To znamená, že preddavky na poistenie, či už sociálne alebo zdravotné sa musia odvádzať samostatne z dohody a samostatne z pracovného pomeru.

Popri pracovnom pomere môže zamestnanec vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ktorá konkuruje predmetu činnosti zamestnávateľa, avšak len s jeho súhlasom. Súhlas musí byť písomný a platí, že zamestnávateľ sa musí vyjadriť do 15 dní odo dňa doručenia. Ak sa nevyjadrí, prihliada sa na to tak, že súhlas udelil.  V prípade, že chce uzatvoriť dohodu, ktorej predmetom nebude konkurenčná činnosť, nepotrebuje ani súhlas zamestnávateľa. 


Odvody a úľavy

Od druhu dohody závisia aj jednotlivé povinnosti. Pri každej z dohôd je to s odvodmi inak.

Študent, ktorý pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta neplatí preddavky do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne. Zamestnanec pracujúci na dohodu o vykonaní práce platí odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 % pri pravidelne vyplácanej odmene a zdravotné poistenie vo výške 4 %. Rovnako to platí pri dohode o pracovnej činnosti.

Zamestnanec, ktorý ma popri trvalom pracovnom pomere uzatvorenú aj dohodu si môže uplatniť daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, avšak iba u jedného zamestnávateľa.

Preto je  najvýhodnejšie si túto úľavu uplatniť pri tej pracovnej zmluve, kde je príjem najvyšší. 


Ako si zdaniť príjmy?

Ak nemá zamestnanec okrem príjmu z dohody a z pracovného pomeru iné príjmy, napr. z prenájmu alebo z podnikania, môže jedného zo svojich zamestnávateľov požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Musí mu však dodať potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od ostatných zamestnávateľov.

Daňové priznanie musí podať vtedy, keď jeho príjmy presiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane.  


Aké sú výhody a nevýhody práce na dohodu?

Výhody:

- študent si môže uplatniť výnimku z platenia odvodov

- flexibilný pracovný čas- často menej náročná práca


Nevýhody:

- bez nároku na dovolenku a stravné lístky

- v prípade výpovede nie je nárok na odstupné 


Počet dohodárov stále narastá, najmä v prípade študentov. To, či sa vám popri pracovnom pomere oplatí uzavrieť aj dohodu musíte zvážiť sami, najmä z časového hľadiska. Nezabudnite však, že ak má práca, ktorú chcete vykonávať na dohodu, konkurenčný charakter k vášmu pracovnému pomeru, potrebujete na jej vykonávanie súhlas zamestnávateľa. 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!