Daňové priznanie: Na čo by ste nemali zabudnúť, ak ste zamestnanec

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

12.02.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Nestihli ste o ročné zúčtovanie preddavkov na daň požiadať zamestnávateľa? Povinnosť podať daňové priznanie zostala na vás. Nezabudnite na potrebné dokumenty.

Ktoré termíny sú dôležité?

17. február 2020 - ak ste zamestnanec, do tohto termínu máte možnosť požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

10. marec 2020 - ak ste zamestnanec alebo máte živnosť popri zamestnaní a podávate si daňové priznanie samostatne, do tohto termínu vám zamestnávateľ musí poskytnúť Potvrdenie o príjme FO, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa.

31. marec 2020 - posledný možný termín na podanie daňového priznania. Tento termín je zároveň termínom, kedy môžete požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

30. jún 2020 - posledný termín, kedy je potrebné podať daňové priznanie, ak ste požiadali o predĺženie lehoty na jeho podanie.


Podať daňové priznanie patrí k povinnostiam každého, kto pracuje a počas predchádzajúceho roka prekročil príjem 1 968,68 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.

Pri podaní daňového priznania si vyberáme z dvoch typov tlačív. Existuje typ A a typ B:

 
- Typ A: vypĺňate ho v prípade, ak máte príjem iba zo závislej činnosti (máte jedného alebo viacero zamestnávateľov) Tlačivo je dostupné na webe finančnej správy.
- Typ B: je pre tých, ktorí majú okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy. Môže ísť o živnosť popri zamestnaní, z prenájmu či zo samostatne zárobkovej činnosti. Tlačivo typu B je pre rok 2020 aktualizované.


Ste zamestnanec. Ako postupovať pri vysporiadaní daní?

Ak pracujete ako zamestnanec a popri práci ste nemali žiaden vedľajší príjem, je pre vás najjednoduchšie písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Poznačte si termín 17. február 2020. Musíte to totiž stihnúť práve do tohto dátumu. Ak ho zmeškáte alebo zabudnete, daňové priznanie si musíte podať sám. Zamestnávateľ je vám povinný do 10. marca 2020 poskytnúť tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa. Na základe neho vyplníte Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a potvrdenie od zamestnávateľa k nemu priložíte ako prílohu.


Ste živnostník - nezabudnite na elektronickú komunikáciu

Samostatne zárobkovo činné osoby sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Elektronickou formou podávate aj daňové priznanie. Suma, kedy sa vás daňové priznanie bude týkať, musí presiahnuť hranicu 1968,68 €. Priznanie budete podávať na tlačive typu B.


Podnikáte popri zamestnaní

Privyrábali ste si? V samostatných kolónkach vyplníte jednotlivo údaje, ktoré sa týkajú príjmov zo zamestnania a samostatne tie, ktoré ste získali zo živnosti. Vypĺňať budete tlačivo typu B. Suma, kedy sa daňové priznanie podáva je rovnako 1968,68 €.

 

Aj iné príjmy treba zdaňovať. Ktorých sa to týka?

Nezabudnite, zdaniť musíte aj tie príjmy, ktoré nemáte iba zo závislej činnosti alebo živnosti. Sem patria príjmy z prenájmu alebo príležitostné príjmy. Tieto zdaňujete v prípade, ak presiahli sumu 500 €. V tomto prípade, hoci ste zamestnanec, budete podávať daňové priznanie typu B. Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené sa v priznaní neuvádzajú. Sem patria rôzne sociálne dávky či príspevky.

Predĺženie lehoty daňového priznania

Ak daňové priznanie z rôznych príčin nestihnete podať v termíne, je možné si lehotu predĺžiť až o tri mesiace. Do konca marca je však nutné daňovému úradu túto skutočnosť oznámiť. Posledný možný termín, kedy priznanie musíte podať, bude v tomto prípade 30. jún 2020.


Mohlo by vás zaujímať: 8 spôsobov ako si znížiť dane za rok 2019

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!