Čo je daň z príjmu a ako ju platí zamestnanec

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

08.10.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Daň z príjmu je zjednodušené označenie pre daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby, ktorej výška ako aj spôsob výberu je upravený v Zákone o dani z príjmov. Tento typ dane sa týka aj každého zamestnanca. Zistite aká je jej výška, ako sa vypočítava, kto ju za vás platí a tiež, ako si môžete daň z príjmu znížiť.


Aká je výška dane z príjmu?

Najprv zúžme túto obšírnu otázku a zamerajme sa na daň z príjmu fyzických osôb, práve táto sadzba sa totiž týka zamestnancov. Opäť však tieto sadzby neplatia univerzálne pre každého, ak určitý príjem neprekročíte, daň z príjmu neplatíte. Vo väčšine prípadov však môžeme hovoriť o sadzbe 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 €. Táto suma je vypočítaná na základe životného minima a zodpovedá jeho 176,8-násobku.

Daň z príjmu vo výške 19% zo základu dane ale neplatí pre každého. Ak by váš základ dane presiahol vyššie spomínanú sumu, daň z príjmu bude predstavovať 25 % zo základu dane presahujúcej 176,8 násobok životného minima.


Kam putujú peniaze vybraté na dani z príjmu?

Peniaze vybraté na dani z príjmu sú veľmi dôležitým príjmom pre všetky obce a vyššie územné celky. Podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa výnos z dane z príjmu rozdeľuje medzi obec (70%) a vyšší územný celok (30%). Tento výnos obciam a VÚC rozdeľuje príslušný Daňový úrad.

Z peňazí vybratých na dani z príjmu tak obec, prípadne vyšší územný celok zabezpečuje napríklad opravu ciest, financovanie škôl, zdravotníckych zariadení či iných zariadení sociálnych služieb. Pre zaujímavosť uveďme, že spolu sa na dani z príjmov fyzických osôb – zamestnancov podarilo za rok 2019 vyzbierať vyše 3,3 miliardy €.


Ako sa počíta daň z príjmu?

Ako zamestnanec si nemusíte robiť starosti s výpočtom dane z príjmu. Daň z príjmu vám navyše zo mzdy automaticky zráža zamestnávateľ a túto položku nájdete aj vo vašej výplatnej páske. Ako je to so samotným platením a výpočtom? Najjednoduchšou situáciou je, ak máte len jedno zamestnanie a teda aj jeden príjem zo závislej činnosti. Na základe písomnej žiadosti za vás zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

V prípade, ak ste za uplynulý rok mali viacerých zamestnávateľov a uplatňujete si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania je potrebné písomne požiadať posledného z nich a predložiť potvrdenia o príjmoch od ostatných zamestnávateľov za uplynulý rok. O niečo jednoduchšiu situáciu máte v prípade, ak si neuplatňujete daňový bonus a ani nezdaniteľnú časť základu dane. Vtedy vám stačí o vypracovanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z vašich zamestnávateľov.

Čo v prípade, ak si žiadnu z týchto povinností nesplníte a vaše príjmy za uplynulé daňové obdobie presiahli sumu 1968,68 €? V tomto prípade máte povinnosť podať si daňové priznanie v zmysle zákona.

Tip: zistite, kto má povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb


Kedy sa neplatí daň z príjmu?

Daň z príjmu je zaujímavou témou aj pre brigádnikov a neraz sa stretávame s otázkou, do akej sumy sa daň z príjmu neplatí. Táto suma je každý rok mierne odlišná, za rok 2019 bola táto suma 1 968,68 €. V praxi to teda znamená, že ak všetky vaše príjmy za daný rok nepresiahnu túto sumu, nie ste povinní zaplatiť daň z príjmu.


Ako si môžem daň z príjmu znížiť?

Zníženie dane z príjmu je možné dosiahnuť iba daňovým bonusom na dieťa, ktorým sa zvýši vaša čistá mzda. Ide o mesačný príspevok na maloleté dieťa, prípadne dieťa, ktoré je denným študentom vysokej školy do dovŕšenia 26. roku života. K daňovému bonusu existujú aj alternatívy, ktoré však neznižujú samotnú daň z príjmu, ale pomocou nich si znížite základ dane. Vo výsledku to teda bude znamenať, že budete platiť o niečo nižšiu sumu na dani z príjmu.

Základ dane si môžete znížiť prostredníctvom nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie (DDS), prípadne nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!