#2 Pýtate sa: Študenti, pozor! Prinášame vám návod, ako si vypočítať svoju mzdu z brigády!

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

25.09.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Adam, študent Žilinskej univerzity v Žiline nás oslovil s otázkou #2 – „Ako si ja ako študent, mám počítať čistú mzdu z brigády?“

#2 My odpovedáme: Začnime teda od začiatku, a vysvetlíme si niekoľko dôležitých pojmov, ktoré vy ako študenti potrebujete vedieť pri hľadaní si svojej vysnívanej brigády.


Študent môže byť zamestnaný u zamestnávateľa spravidla na základe:

1) pracovnej zmluvy,
2) dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
     - dohoda o brigádnickej práci študentov
     - dohoda o pracovnej činnosti
     - dohoda o vykonaní práce.

AVŠAK POZOR!!


Dohoda o brigádnickej práci študentov je najvýhodnejšou formou pre uzavretie pracovno-právneho vzťahu so študentom - pre študenta, ako aj pre zamestnávateľa. Výhoda uzavretia dohody o brigádnickej práci študentov spočíva v najnižšom odvodovom zaťažení.

 

Aké doklady potrebuje študent pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov?

1) potvrdenie o návšteve školy

2) oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov: študent má právo na odvodové oslobodenie vo výške 200 Eur, a to tak, že má právo určiť iba jednu dohodu o brigádnickej práci študentov na neplatenie odvodov na sociálne poistenie. Toto odvodové oslobodenie študentovi neprislúcha automaticky a preto musí svojmu zamestnávateľovi odovzdať podpísané toto oznámenie a čestné vyhlásenie. (toto tlačivo vám pripravíme my)
3) vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka: vypĺňa študent, ak si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, avšak iba u jedného zamestnávateľa, tzn. uplatniť na jednu dohodu. Študent musí toto vyhlásenie predložiť svojmu zamestnávateľovi. (toto tlačivo vám pripravíme my)

 

Aké sú výšky daní a odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov?

ODVODY: V prípade, že si študent uplatní odvodové oslobodenie a príjem študenta nepresiahne hodnotu 200€, neplatí odvody. Ak je hranica 200€ presiahnutá alebo si študent neuplatňuje odvodové oslobodenie, je povinný zaplatiť odvody, a to starobné a invalidné poistenie v celkovej výške 7 %.

DAŇ Z PRÍJMU: Vrátane odvodov je každý študent povinný zaplatiť preddavok na daň z príjmu, ktorý sa pohybuje vo výške 19 %. Preddavok sa počíta takto: (hrubá odmena mínus odvody do Sociálnej poisťovne mínus nezdaniteľná časť základu dane) * sadzba dane 19%. Ak je príjem študenta nižší než 319,17€, tak neplatí preddavky na daň z príjmov.

 

Ak si neviete pri výpočtoch poradiť, neviete nájsť kalkulačku, alebo sa vám len jednoducho nechce,  použite ZDARMA našu mzdovú kalkulačku ktorá výpočty urobí za vás behom jedinej sekundy! :)

 Vyskúšajte si vypočítať čistú a hrubú mzdu ZADARMO – mzdová kalkulačka Proplusco 

 

 Uveďme si pár praktických a konkrétnych príkladov pri výpočte vašej čistej mzdy.

PRÍKLAD Č. 1 : V prípade, že má študent napr. hrubú odmenu vo výške 150 eur, nebude platiť odvody ani daň z príjmu, čiže jeho príjem bude vyplatený v čistom.

PRÍKLAD Č. 2 : Ak je napr. hrubá odmena vo výške 530€, študent odvádza odvody zo sumy 330€ (lebo 530 € - 200€). Odvody na invalidné a starobné poistenie sú vo výške 7% - 330 * 0,07 = 23,10€. Čiastkový základ dane – 530€ – 23,10€ = 506,9€. Táto suma je vyššia než 319,17€, čiže je vyššia než výška nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto prípade študent platí preddavok na daň z príjmu.   Preddavok sa ráta takto: čiastkový základ dane – nezdaniteľná časť základu dane * sadzba dane 19% = 506,9€ – 319,17€ = 187,73*0,19 = 35,67€. To znamená, že čistý príjem bude 471,23€ (530€ – 23,10€ – 35,67€).

PRÍKLAD Č. 3 : Pri napr. hrubej mzde 300€, študent odvádza odvody zo sumy 100€. Odvody na starobné a invalidné poistenie sú vo výške 7% - 100€*0,7 = 7€. Výpočet čiastkového základu dane – 300€ - odvody vo výške 7€ = 293€. Suma 293€ je nižšia než 319,17€, čiže výška nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto prípade študent neplatí preddavok na daň z príjmu.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!