Zvýšenie životného minima od 1.7: Aký vplyv má jeho zvýšenie na vybrané mzdové veličiny?

IKona hodín

9 min čítania

Ikona kalendáru

12.07.2019

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Nárast životného minima o 5,13 € znamená zvýšenie daňového bonusu aj sumy nezdaniteľnej časti základu dane. Ako bude tento fakt vplývať na vybrané mzdové veličiny a príspevky? Prinášame vám skvelý prehľad tých najpodstatnejších informácií o tejto novele.

Úprava súm v rámci výšky životného minima je aktualizovaná vždy k dátumu 1. júl bežného kalendárneho roka. K úpravám dochádza na báze rastu čistého peňažného príjmu na osobu, prípadne na základe rastu životných nákladov domácností, ktoré sú označované ako nízkopríjmové.

Údaje pre výsledné hodnoty životného minima poskytuje Štatistiký úrad SR. 

V nasledujúcom grafe vám prinášame prehľad o tom, aká bola výška sumy životného minima za obdobie rokov 2010 až 2019.

Graf vývoja sumy životného minima od roku 2010Aká je výška životného minima, ktorá je platná od 1.7.2019 do 30.6.2020?

Výška  sumy životného minima za obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019 sa pohybovala vo výške 205,07 €. Od 1.7.2019 je výška životného minima navýšená o 2,5 %.

Životné minimum v rámci fyzickej osoby, ktorej príjmy sú posudzované, je výška celkovej sumy:

210,20 €/mesiac – v prípade plnoletej fyzickej osoby,

146,64 €/mesiac – v prípade inej spoločne posudzovanej fyzickej osoby, ktorá je plnoletá,

95,96 €/mesiac – v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného dieťaťa, ktoré je plnoleté.

Vplyv výšky životného minima na vybrané mzdové veličiny a príspevky

Výška životného minima na plnoletú fyzickú osobu je najpodstatnejšou štruktúrou, pretože vplýva na rast viacerých veličín, ktoré si popíšeme v nasledujúcej tabuľke.

Veličina

Suma

Platnosť

Výpočet

Rodičovský príspevok

226,20 €

1.1.2020 - 31.12.2020

 

Príplatok k prídavku
na dieťa

11,70 €

1.1.2020 - 31.12.2020

 

Nezdaniteľná časť základu dane
na daňovníka

 

336,32 € - mesačne a 4035,84 € - ročne

 

1.1.2020 - 31.12.2020

 

1,6 -
násobok sumy životného minima

Prídavok
na dieťa

24,95 €

1.1.2020 - 31.12.2020

 

Mesačný daňový
bonus
na dieťa

 

22,73 € - dieťa nad
6 rokov

 

1.1.2020 - 31.12.2020

 

0,108 - násobok sumy životného minima

Ročný daňový bonus na dieťa

 

272,76 € - dieťa nad
6 rokov

 

1.1.2020 - 31.12.2020

 

Mesačná suma minimálneho dôchodku

 

285,90 €

 

1.1.2020 - 31.12.2020

 

1,36 -
násobok sumy životného minima

Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádzku ku kráteniu ročnej NČZD

 

 

21 020 €

 

 

1.1.2020 - 31.12.2020

 

 

100 - násobok životného minima

Daň z príjmov sa nevyrubí
a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu
sumu

 

 

2 017,92 €

 

 

1.1.2020 – 31.12.2020

 

 

½ ročnej nezdaniteľnej časti
základu
dane

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku,
ktorú musí poistenec dosiahnuť,
aby mohol požiadať
o nárok na predčasný starobný dôchodok

 

 

252,30 €

 

 

 

 

1.7.2019 - 30.6.2020              

 

 

1,2 -
násobok sumy životného minima

 

 

 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!