Zmena stravného od 1.5.2022

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

22.04.2022

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Vážení čítatelia,

v súlade s opatrením č. 116/2022 Z.z. o sumách stravného, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej MPSVaR), od 1.5.2022 dochádza k zmene výšky stravného. So zmenami výšky stravného úzko súvisia aj úpravy iných veličín pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov.  

Sumy stravného podľa opatrenia MPSVaR sa zvyšujú nasledovne.

  • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Stravovanie

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorého pracovná zmena trvá viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení.


Pokiaľ nemá zamestnávateľ možnosť poskytovať jedlo, môže stravovanie zabezpečiť:
  1. Prostredníctvom stravovacej poukážky, prípadne stravovacej karty – v hodnote najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (6 Eur).  Od 1.5.2022  je minimálna hodnota stravného lístka 4,50 Eur (75% zo 6 Eur).  
  2. Poskytovaním finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej vo výške 2,48 Eur a najviac vo výške 3,30 Eur.


Okrem toho zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný a nepodlieha zdaneniu.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však za každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od 1.5.2022 je to najmenej 2,48 Eur (55% z 4,50 Eur) a  najviac suma 3,30 Eur (55% zo 6 Eur).

Zvyšnú časť si platí zamestnanec sám.

Všetky formy stravovania musia byť poskytnuté vopred, v opačnom prípade sa musí oneskorene poskytnutá hodnota zdaniť a odviesť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Rovnako to platí aj v prípade, ak je zamestnancovi poskytnutá hodnota stravovania nad rámec stanovený zákonom.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Pracujúci na základe dohôd, vykonávaných mimo pracovného pomeru, nárok na stravné nemá.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!