Zamestnávatelia pozor! V novom roku Vám pribudla nová povinnosť

IKona hodín

6 min čítania

Ikona kalendáru

29.01.2019

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Od 1. januára 2019 platí ďalšie nové nariadenie. Je ním povinnosť zamestnávateľov oznámiť voľné pracovné miesto, úradu práce. Aké ďalšie povinnosti plynú z tohto nariadenia? V akých prípadoch zamestnávateľ nemusí nahlásiť voľné pracovné miesta? Čo Vám odporúčame pri plnení tohto nariadenia? Čítajte ďalej a dostanete odpovede na všetky otázky.

 

AKÉ PRACOVNÉ MIESTO JE POVINNÉ NAHLÁSIŤ?

Voľné pracovné miesto je zamestnávateľ povinný ohlásiť v územnom obvode, v ktorom sa vyskytuje voľné pracovné miesto. Zo zákona vyplýva, že oznamovacia povinnosť sa týka len tých pracovných miest, ktoré sú vykonávané na základe pracovnej zmluvy na trvalý pracovný pomer (doba určitá, neurčitá, plný alebo skrátený úväzok).

 

OSLOBODENÁ POVINNOSŤ OD NAHLASOVANIA

Existujú však aj prípady, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje. Výnimkou je voľné pracovné miesto, v rámci ktorého zamestnávatelia poskytujú údaje do informačných systémov verejnej správy. Zamestnávateľ nie je povinný oznámiť aj voľné pracovné miesto pri uzatvorení dohody o vykonávaní práce mimo hlavný pracovný pomer – napr. pri živnosti alebo dohode o vykonaní práce, pracovnej činnosti alebo brigádnickej práci študenta. Ďalšia výnimka platí pre tých zamestnávateľov, ktorí preobsadzujú kontinuálne – tzn. na pracovné miesto nastúpi, už dohodnutý nový zamestnanec.

 

SPÔSOB OZNAMOVANIA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Každý zamestnávateľ oznamuje voľné pracovné miesta na úrade práce prostredníctvom:

e-mailu,

telefonicky,

webovej stránky www.upsvr.gov.sk, na ktorej nájdete potrebný dokument – nahláška voľného pracovného miesta.

Okrem týchto metód, zamestnávateľ môže voľné pracovné pozície súčasne nahlasovať a následne bezplatne zverejňovať na portáli www.istp.sk.

Osobitú pozornosť venujte portálom www.kariera.sk www.profesia.sk. Po diskusii s Ústredím práce, vznikla dohoda, že firma, ktorá uverejní inzerát s voľným pracovným miestom na aspoň jednom z týchto portálov, automaticky splnila zákonnú požiadavku. Zamestnávateľ sa tak nemusí zaoberať nahlasovaním voľných pracovných miest. Nevýhodou je, že inzercia na týchto portáloch je spoplatnená.


 

 

NAŠE ODPORÚČANIE

Investujte do inzercie na platených portáloch obzvlášť v prípade, ak obsadzujete pozíciu stredného až vyššieho manažmentu. Pokiaľ máte obmedzené financie na inzerciu, pri nižších pozíciách postačí inzercia na bezplatnom portáli ISTP v kombinácií s inzerciou na ďalších neplatených alebo finančne nenáročných portáloch (Bazoš, Facebook, Bazár, inzerát v novinách, atď...).

Potrebujete pomôcť s inzerciou? Neviete ako uskutočniť a zabezpečiť nábor zamestnancov? Poradíme Vám.

 NAHLASOVANIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST VHODNÝCH PRE PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN

V prípade, že zamestnávateľ nahlási voľnú pracovnú pozíciu vhodnú pre štátnych príslušníkov tretích krajín, zamestnávateľ tohto zamestnanca musí nahlásiť na úrade práce, v územnom obvode, v ktorom sa nachádza voľná pracovná pozícia. Tento úkon vykoná či už osobne, poštou alebo telefonicky, prostredníctvom web stránky www.upsvr.gov.sk, vyplnením dokumentu „Nahláška voľného pracovného miesta“ alebo za pomoci webového portálu www.istp.sk.

 

POZOR, PRI NESPLNENÍ HROZÍ SANKCIA!

Ak zamestnávateľ nedodrží túto povinnosť, hrozí mu pokuta až do výšky 300 €.Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!