Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Proplusco praca brigada, vyhlasenie o nezdanitelnej ciastke, vyhlasenie o dani, byrokracia v praci
Späť na začiatok
zákon

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca

zákon

Práva a povinnosti zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru

Späť na začiatok

zákon

Zamestnanci, od 1.1. vás čaká menej byrokracie

Proplusco praca brigada, vyhlasenie o nezdanitelnej ciastke, vyhlasenie o dani, byrokracia v praci
Autor
Tím Proplusco

30.12.20193 min. čítania

Konečne sa „ľady pohli“ a ubudla časť byrokracie v súvislosti s povinnosťami zamestnanca pri uplatňovaní daňových úľav.

 

Možnosť komunikácie so zamestnávateľom elektronickou formou

Pokiaľ ste si chceli uplatniť niektorú z daňových úľav, museli ste každoročne podpisovať u svojho zamestnávateľa „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na vyživované dieťa“ vždy najneskôr do 31.1. daného roka.

Novela zákona o dani z príjmov túto povinnosť od 1.1.2020 zrušila. Ak ste si už na začiatku pracovného pomeru, alebo v jeho priebehu podpísali vyhlásenie, zostáva naďalej v platnosti bez potreby každoročného opätovného podpisovania.

 

Tieto povinnosti má zamestnanec aj naďalej

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti alebo daňového bonusu, ste síce povinní oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, avšak na základe dohody so svojim zamestnávateľom, môžete zmenu skutočností podať elektronickou formou

Samozrejme naďalej zostáva i možnosť podať zmenu v listinnej podobe.

 

Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Pokiaľ poberáte príjem zo závislej činnosti, je potrebné preddavky na daň vysporiadať. O ich vysporiadanie žiadate svojho zamestnávateľa na základe žiadosti, ktorú musíte doručiť zamestnávateľovi najneskôr do 15.2. za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, teda za predchádzajúci kalendárny rok.

Novela zákona o dani z príjmov vám umožňuje podať elektronickou formou aj žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom.

Ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019, je váš zamestnávateľ povinný ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať najneskôr do 31.3.2020. Následne je vám zamestnávateľ povinný najneskôr do 30.4.2020 doručiť doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň a pokiaľ ste si uplatnili aj možnosť darovať 2% zo svojich daní, zamestnávateľ je do tohto termínu povinný doručiť vám aj potvrdenie o zaplatení dane pre účely 2%. 

 

Povinnosti sa týkajú aj zamestnávateľov

Novela zákona o dani z príjmov umožňuje rovnako aj zamestnávateľovi vystaviť a doručiť zamestnancovi doklady elektronickou formou, musí však zabezpečiť ochranu osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým samozrejme budete súhlasiť.

 

Mohlo by vás zaujímať: Aktuálne mzdové veličiny

Späť na začiatok