Zamestnanci, od 1.1. vás čaká menej byrokracie

IKona hodín

4 min čítania

Ikona kalendáru

30.12.2019

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Konečne sa „ľady pohli“ a ubudla časť byrokracie v súvislosti s povinnosťami zamestnanca pri uplatňovaní daňových úľav.

 

Možnosť komunikácie so zamestnávateľom elektronickou formou

Pokiaľ ste si chceli uplatniť niektorú z daňových úľav, museli ste každoročne podpisovať u svojho zamestnávateľa „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na vyživované dieťa“ vždy najneskôr do 31.1. daného roka.

Novela zákona o dani z príjmov túto povinnosť od 1.1.2020 zrušila. Ak ste si už na začiatku pracovného pomeru, alebo v jeho priebehu podpísali vyhlásenie, zostáva naďalej v platnosti bez potreby každoročného opätovného podpisovania.

 

Tieto povinnosti má zamestnanec aj naďalej

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti alebo daňového bonusu, ste síce povinní oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, avšak na základe dohody so svojim zamestnávateľom, môžete zmenu skutočností podať elektronickou formou

Samozrejme naďalej zostáva i možnosť podať zmenu v listinnej podobe.

 

Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Pokiaľ poberáte príjem zo závislej činnosti, je potrebné preddavky na daň vysporiadať. O ich vysporiadanie žiadate svojho zamestnávateľa na základe žiadosti, ktorú musíte doručiť zamestnávateľovi najneskôr do 15.2. za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, teda za predchádzajúci kalendárny rok.

Novela zákona o dani z príjmov vám umožňuje podať elektronickou formou aj žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom.

Ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2019, je váš zamestnávateľ povinný ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonať najneskôr do 31.3.2020. Následne je vám zamestnávateľ povinný najneskôr do 30.4.2020 doručiť doklad o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň a pokiaľ ste si uplatnili aj možnosť darovať 2% zo svojich daní, zamestnávateľ je do tohto termínu povinný doručiť vám aj potvrdenie o zaplatení dane pre účely 2%. 

 

Povinnosti sa týkajú aj zamestnávateľov

Novela zákona o dani z príjmov umožňuje rovnako aj zamestnávateľovi vystaviť a doručiť zamestnancovi doklady elektronickou formou, musí však zabezpečiť ochranu osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým samozrejme budete súhlasiť.

 

Mohlo by vás zaujímať: Aktuálne mzdové veličiny

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!