Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Ilustračný obrázok
Späť na začiatok
pohovor

Úspech na pracovnom pohovore máte vo vlastných rukách: Ako sa dôkladne pripraviť

kariéra

Sociálna sieť, bez ktorej hľadanie vhodného zamestnania nemá zmysel

Späť na začiatok

zamestnávateľ

Vzdelávajte svojich zamestnancov!

Ilustračný obrázok
Autor
Tím Proplusco

5.3.20184 min. čítania

Používajú vaši zamestnanci pri práci angličtinu? Požadujete od nich plynulú komunikáciu so zahraničnými obchodnými partnermi v cudzom jazyku? Záleží vám na ich odbornom napredovaní a neustálom osobnostnom raste?

 

Podporte, nielen jazykové, vzdelávanie vašich zamestnancov! V posledných rokoch sa veľmi úspešne používa metóda 4 krokov, ktorá sa opiera o Neuroscience (Gordon Training International). Vychádza z jednoduchého vzorca

 

MENEJ FRUSTRÁCIE = MENEJ STRESU = EFEKTÍVNEJŠIE UČENIE

 

Ide o to, aby si ľudia uvedomili, ako sa môžu učiť, čo im pomáha optimalizovať čas štúdia i praktického precvičovania a zamerať sa na to, čo v danom okamihu potrebujú a ako im to vyhovuje.

 

  1. krok - NEVEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek nevie, ako má niečo urobiť, pretože to doteraz nepotreboval vedieť a neuzná si, že to nevie. Musí si uvedomiť vlastnú nekompetentnosť a hodnotu novej zručnosti skôr, ako sa môže posunúť k druhému kroku.

Napr.: Mark nevie šoférovať. Od tej doby, ako žije v meste s dostupnou verejnou dopravou si nepripúšťa, že je dobré sa to naučiť, neuznáva hodnotu schopnosti šoférovať.

 

  1. krok – VEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

V tejto fáze človek rozpoznáva, že nevie, ako niečo urobiť – a tiež chápe dôležitosť alebo užitočnosť tejto zručnosti/kompetencie a chce sa ju naučiť. Možno sa niekto bude v tejto fáze cítiť trápne alebo sa hanbiť. Je to prirodzené.

Napr.: Mark sa rozhodne zapísať do kurzu autoškoly. Inštruktor mu všetko vysvetlí. Keď sa Mark snaží rozbehnúť v križovatke po naskočení zelenej na semafóre, motor zhasne. Nasleduje trúbenie alebo inak vyjadrená nespokojnosť ostatných vodičov, čo vyvolá Markovo zahanbenie a možno i strach z opätovného zlyhania.

 

  1. krok – VEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek už vie, ako má niečo urobiť – ale musí sa na to dobre sústrediť. Je vhodné si v tejto fáze zručnosť/kompetenciu rozložiť na niekoľko krokov, ktorým venuje svoju pozornosť (robí to vedome).   

Napr.: Mark už po niekoľkých praktických hodinách môže viesť vozidlo, avšak musí myslieť a pripomínať si každú činnosť, v akom poradí má čo urobiť (pozrieť sa do spätného zrkadla, dať smerovku, plynulo sa preradiť do vedľajšieho jazdného pruhu a pod.)

 

  1. krok – NEVEDOMÁ KOMPETENCIA

Teraz už má človek dostatok teoretických vedomostí i praktických skúseností, takže sa kompetencia zautomatizovala – a je ľahko vykonateľná.

Môže sa stať, že človek s nedostatočnou praxou neustále osciluje medzi 3. a 4. krokom.

Napr.: Mark sa snaží jazdiť každý deň do práce svojim autom. Keďže jazdí pravidelne, šoféruje bez uvedomovania si a pripomínania si jednotlivých úkonov a činností v ich presnom poradí. Pri šoférovaní počúva rádio alebo sa rozpráva so spolucestujúcimi.

 

Tieto kroky sa dajú rovnako aplikovať aj pri jazykovom vzdelávaní zamestnancov:

  1. krok - NEVEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek nevie po anglicky. Aktuálne ani nepotrebuje ovládať tento jazyk. Pokým si neuvedomí, že je užitočné vedieť a dohovoriť sa po anglicky, neposunie sa k druhému kroku.

  1. krok – VEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek si uvedomuje, že nevie po anglicky. Pociťuje nedostatok a isté znevýhodnenie. Začne sa učiť. Zatiaľ píše s chybami, nemá vždy správnu výslovnosť, neovláda bezchybne gramatiku, či slovíčka.

  1. krok – VEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek už ovláda gramatické pravidlá, ako tvoriť vety, ako správne čítať a vyslovovať jednotlivé hlásky – neustále si to musí pripomínať, aby dodržal správny postup a gramatické pravidlá pri komunikácii s druhými ľuďmi.

  1. krok – NEVEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek hovorí plynule, gramatické pravidlá aplikuje automaticky, správne a bez zbytočného premýšľania.

 

Dôležité pri tejto metóde je rozpoznať, v akej fáze sa človek nachádza a aký druh činnosti práve potrebuje. Základom je nebyť frustrovaný alebo sklamaný, ak sa nedarí alebo, ak urobí chybu. To všetko je súčasťou procesu.

 

(spracované podľa: www.inglesnaturalmente.com)

Späť na začiatok