Vzdelávajte svojich zamestnancov!

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

05.03.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Používajú vaši zamestnanci pri práci angličtinu? Požadujete od nich plynulú komunikáciu so zahraničnými obchodnými partnermi v cudzom jazyku? Záleží vám na ich odbornom napredovaní a neustálom osobnostnom raste?

 

Podporte, nielen jazykové, vzdelávanie vašich zamestnancov! V posledných rokoch sa veľmi úspešne používa metóda 4 krokov, ktorá sa opiera o Neuroscience (Gordon Training International). Vychádza z jednoduchého vzorca

 

MENEJ FRUSTRÁCIE = MENEJ STRESU = EFEKTÍVNEJŠIE UČENIE

 

Ide o to, aby si ľudia uvedomili, ako sa môžu učiť, čo im pomáha optimalizovať čas štúdia i praktického precvičovania a zamerať sa na to, čo v danom okamihu potrebujú a ako im to vyhovuje.

 

  1. krok - NEVEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek nevie, ako má niečo urobiť, pretože to doteraz nepotreboval vedieť a neuzná si, že to nevie. Musí si uvedomiť vlastnú nekompetentnosť a hodnotu novej zručnosti skôr, ako sa môže posunúť k druhému kroku.

Napr.: Mark nevie šoférovať. Od tej doby, ako žije v meste s dostupnou verejnou dopravou si nepripúšťa, že je dobré sa to naučiť, neuznáva hodnotu schopnosti šoférovať.

 

  1. krok – VEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

V tejto fáze človek rozpoznáva, že nevie, ako niečo urobiť – a tiež chápe dôležitosť alebo užitočnosť tejto zručnosti/kompetencie a chce sa ju naučiť. Možno sa niekto bude v tejto fáze cítiť trápne alebo sa hanbiť. Je to prirodzené.

Napr.: Mark sa rozhodne zapísať do kurzu autoškoly. Inštruktor mu všetko vysvetlí. Keď sa Mark snaží rozbehnúť v križovatke po naskočení zelenej na semafóre, motor zhasne. Nasleduje trúbenie alebo inak vyjadrená nespokojnosť ostatných vodičov, čo vyvolá Markovo zahanbenie a možno i strach z opätovného zlyhania.

 

  1. krok – VEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek už vie, ako má niečo urobiť – ale musí sa na to dobre sústrediť. Je vhodné si v tejto fáze zručnosť/kompetenciu rozložiť na niekoľko krokov, ktorým venuje svoju pozornosť (robí to vedome).   

Napr.: Mark už po niekoľkých praktických hodinách môže viesť vozidlo, avšak musí myslieť a pripomínať si každú činnosť, v akom poradí má čo urobiť (pozrieť sa do spätného zrkadla, dať smerovku, plynulo sa preradiť do vedľajšieho jazdného pruhu a pod.)

 

  1. krok – NEVEDOMÁ KOMPETENCIA

Teraz už má človek dostatok teoretických vedomostí i praktických skúseností, takže sa kompetencia zautomatizovala – a je ľahko vykonateľná.

Môže sa stať, že človek s nedostatočnou praxou neustále osciluje medzi 3. a 4. krokom.

Napr.: Mark sa snaží jazdiť každý deň do práce svojim autom. Keďže jazdí pravidelne, šoféruje bez uvedomovania si a pripomínania si jednotlivých úkonov a činností v ich presnom poradí. Pri šoférovaní počúva rádio alebo sa rozpráva so spolucestujúcimi.

 

Tieto kroky sa dajú rovnako aplikovať aj pri jazykovom vzdelávaní zamestnancov:

  1. krok - NEVEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek nevie po anglicky. Aktuálne ani nepotrebuje ovládať tento jazyk. Pokým si neuvedomí, že je užitočné vedieť a dohovoriť sa po anglicky, neposunie sa k druhému kroku.

  1. krok – VEDOMÁ NEKOMPETENTNOSŤ

Človek si uvedomuje, že nevie po anglicky. Pociťuje nedostatok a isté znevýhodnenie. Začne sa učiť. Zatiaľ píše s chybami, nemá vždy správnu výslovnosť, neovláda bezchybne gramatiku, či slovíčka.

  1. krok – VEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek už ovláda gramatické pravidlá, ako tvoriť vety, ako správne čítať a vyslovovať jednotlivé hlásky – neustále si to musí pripomínať, aby dodržal správny postup a gramatické pravidlá pri komunikácii s druhými ľuďmi.

  1. krok – NEVEDOMÁ KOMPETENCIA

Človek hovorí plynule, gramatické pravidlá aplikuje automaticky, správne a bez zbytočného premýšľania.

 

Dôležité pri tejto metóde je rozpoznať, v akej fáze sa človek nachádza a aký druh činnosti práve potrebuje. Základom je nebyť frustrovaný alebo sklamaný, ak sa nedarí alebo, ak urobí chybu. To všetko je súčasťou procesu.

 

(spracované podľa: www.inglesnaturalmente.com)

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!