Vysvetlíme vám ako funguje Elektronická dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca – ePN

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

28.07.2023

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

V júni minulého roka vznikol projekt elektronickej dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len ePN), ktorý je službou Sociálnej poisťovne a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Elektronická PN nahrádza päťdielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť.

Základné informácie

V prechodnom období od 1.6.2022 do 31.5.2023 bolo vystavovanie ePN pre lekárov okrem klasických papierových tlačív možnosťou, avšak od 1.júna 2023 už musia oprávnení lekári vystavovať  elektronické PN povinne. V prípade vašej pracovnej neschopnosti vám odporúčam, aby ste si u svojho lekára overili, či vám ePN vystavuje.

  • Od 1. júna 2023 vystavujú ePN povinne všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia,
  • od 1. januára 2024 budú ePN vystavovať povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť.

Evidencia dočasnej pracovnej neschopnosti elektronickou formou zabezpečuje komunikáciu medzi lekárom, NCZI, Sociálnou poisťovňou, vami, teda zamestnancom a zároveň poistencom Sociálnej poisťovne a zamestnávateľom. 

Elektronickú dočasnú pracovnú neschopnosť vytvorí oprávnený lekár elektronickým záznamom v Elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS). Vystavovanie ePN má byť pre vás jednoduchšie a môžete sa hneď po návšteve lekára sústrediť na liečenie bez zbytočnej byrokracie.

Elektronická PN z pohľadu zamestnanca

Povinnosti zamestnanca sa minimalizujú, pretože postačuje upovedomiť svojho zamestnávateľa bez zbytočného odkladu o začiatku vašej práceneschopnosti, ostatné za vás vybaví zamestnávateľ a váš ošetrujúci lekár.

  • Nemusíte zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni doručovať žiadne doklady,
  • nemusíte žiadať o náhradu mzdy ani o dávku nemocenské,
  • nenahlasujete číslo účtu v banke, na ktorý vám bude poukazovaná dávka nemocenské,
  • nemusíte oznamovať ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Svoju ePN si môžete skontrolovať online cez váš Elektronický účet poistenca (EÚP), v e-Službách Sociálnej poisťovne. Každý poistenec má zriadený Elektronický účet poistenca, len prístup je potrebné zaktivovať. Prístup si vybavíte jednoducho na pobočke Sociálnej poisťovne a následne máte EÚP k dispozícii kedykoľvek prostredníctvom hesla alebo elektronického prístupu cez váš Občiansky preukaz.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ musí za vás oznámiť Sociálnej poisťovni číslo účtu, na ktoré sa vám zasiela mzda, prípadne poskytne informáciu o zasielaní mzdy v hotovosti v prípade, ak pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní. Prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ formou náhrady mzdy pri dočasnej PN.

V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania zasiela vyššie uvedenú informáciu na Sociálnu poisťovňu čo najskôr bez ohľadu na dĺžku trvania pracovnej neschopnosti.

Pri pracovnej neschopnosti alebo chorobe z povolania je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do 3 dní odo dňa ukončenia vyplácania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti aj dni, za ktoré mu náhrada príjmu patrila. 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!