Talent manažment, spoznajte hviezdy svojho pracovného tímu

IKona hodín

15 min čítania

Ikona kalendáru

20.02.2024

Obrázok autora článku

Team PROPLUSCO

Talent manažment je sériou postupov, ktoré vám pomôžu rozoznať, získať si a udržať nadaných ľudí vo svojom tíme. Poznať by ich mal nielen každý HR zamestnanec, ale aj manažér či riaditeľ, ktorému záleží na kvalite a efektívnom využívaní ľudských zdrojov. Od nevyhnutnej teórie týkajúcej sa talent manažmentu prejdeme aj ku konkrétnym cieľom a poradíme, ako talent manažment implementovať do nastavených procesov.

 

Čo je talent manažment a aké sú jeho ciele?

Každý dobrý manažér určite vie, aké je dôležité mať vo svojom tíme kvalitných ľudí. Aby však nešlo iba o klišé z kníh o manažmente, je dôležité uvedomiť si, v čom kvalita jednotlivých členov tímu spočíva. Pre manažéra je preto dôležité nielen spoznať každého silné stránky, ale taktiež vedieť s nimi pracovať a náležite ich aj motivovať. Talent manažment je nielen o tom, ako identifikovať talent, ale aj nájsť v tom druhom možno aj to, o čom sám netuší. Nemenej dôležité je s talentmi aj ďalej pracovať a vytvoriť vhodnú pôdu na ich rozvoj. Nič z toho, čo sme doteraz popísali nepríde samo od seba a preto si talent manažment vyžaduje systematický prístup.

Talent manažment môžeme zaradiť medzi stratégie riadenia ľudských zdrojov, ktorý stojí na troch základných pilieroch. V prvom rade ide o nájdenie a rozpoznanie talentovaných ľudí. V druhom o ich ďalšie vzdelávanie a rozvoj, no a do tretice aj o ich udržanie. Cieľmi talent manažmentu však nie je iba rozpoznať danosti jednotlivých zamestnancov a ďalej ich rozvíjať, ale aj zabezpečiť, aby ste ako spoločnosť dokázali talent svojich zamestnancov naplno využiť pri dosahovaní stanovených cieľov.

V rámci talent manažmentu nejde o to, aby ste vybrali len tých najlepších z najlepších. Jeho základnou filozofiou je totiž zostaviť pracovný tím tak, aby sa jednotliví zamestnanci vzájomne dopĺňali a spoločne vytvárali silný celok s mimoriadnymi danosťami. Musíte byť tak trochu aj psychológ, pretože dôležité je nielen u každého odhaliť silné stránky, ale aj správne motivovať tak, aby sa členovia tímu zamerali na svoje schopnosti a všetko ostatné, čo ich spája.

Ako líder by ste mali byť v rámci talent manažmentu schopný vytýčiť pre tým spoločné ciele, ktoré budete postupne dosahovať a tiež pracovať na tom, aby sa dokázali navzájom vnímať aj jednotliví členovia pracovného kolektívu. Vďaka tomuto prístupu sa nielenže lepšie spoznajú, ale dokážu si uvedomovať svoje slabé a silné stránky, čo pomôže prerozdeliť pracovné úlohy a kompetencie tak, aby ich vykonávali tí najpovolanejší.

 

Talent manažment je predovšetkým o správnej stratégii

Talent manažment nie je len akýmsi ďalšími „to do“ listom, v ktorom by ste si postupne mali niečo odškrtávať. Mal by mať totiž podobu stratégie, ktorá sa dočká dôkladnej implementácie, pravidelných kontrol a v neposlednom rade aj postupného vylepšovania. Ako by taká stratégia mala vyzerať? Zamerali sme sa na jej 5 hlavných prvkov.

 

 • Employer branding

  • Ak ste sa s pojmom employer branding ešte nestretli, tak vedzte, že ide o celý proces vedúci k budovaniu značky zamestnávateľa. Jednoducho vysvetlené, jeho hlavným cieľom je , aby u vás ľudia chceli pracovať. Atraktívny tak treba byť nielen v očiach súčasných zamestnancov, ale aj tých potenciálnych. Neodmysliteľnou súčasťou talent manažmentu je preto v prvom rade employer branding, ktorý vám zabezpečí, že talentovaní ľudia vás budú podvedome vnímať ako atraktívneho zamestnávateľa. V rámci employer brandingu je potrebné zapracovať v prvom rade na tzv. EVP, teda employer value proposition postavený na hodnotách spoločnosti, kultúre a spoločenskej angažovanosti. Aby malo pre vás EVS a celý employer branding zmysel, musí byť  predovšetkým relevantný, autentický a dostatočne motivujúci.

 

 • Zdokonaľte svoje pracovné inzeráty

  • Nemusí sa vám to zdať, no talent manažment sa prejavuje už pri zverejňovaní pracovných inzerátov. V tomto smere platí, že čím konkrétnejší inzerát, tým lepšie. Zamerajte sa na to, aký talent vlastne hľadáte. Vďaka takto skoncipovanému inzerátu sa budú môcť prípadní kandidáti lepšie rozhodovať, či sa prihlásia a vy sa nebudete musieť prehrabávať desiatkami nerelevantných reakcií.

 

 • Náborový proces nekončite podpisom pracovnej zmluvy

  • S talentmi treba vedieť pracovať. Nejde o žiadnu prázdnu frázu či poučku pre HR manažéra, ale o fakt, ktorý vám potvrdí každý špecialista na hľadanie talentov. Náborový proces by preto nemal končiť podpísaním pracovnej zmluvy, pretože zamestnanec, ktorý nezapadne do organizačnej kultúry, nebude ani najšťastnejší, ani produktívnejší a rovnako bude ťažké udržať si ho. [JP2] Dbajte preto na adaptačný proces a zároveň si pravidelne pýtajte spätnú väzbu. Spýtajte sa svojho nového zamestnanca či je vo svojej práci spokojný nielen po dvoch týždňoch ale aj po niekoľkých mesiacoch. Úprimne vyjadrený názor (nech už bude akýkoľvek) vás jednoznačne posunie vpred.

 

 • Dôsledne pracujte s dátami

  • Nenechajte sa pomýliť, talent manažment nie je primárne o pocitoch. Ak ho chcete robiť kvalitne, treba zapojiť dáta. Práve zbieranie a systematické vyhodnotenie údajov vám pomôže identifikovať skutočne kvalitných zamestnancov, ktorí sú prínosom. Zistite, komu sa darí najlepšie plniť stanovené ciele a kto je naopak slabšou súčasťou tímu.

 

 • Vypracujte spravodlivý a motivačný systém odmien

  • Dobrý plat a pár dní voľna navyše sú bezpochyby slušnou motiváciou, no ak ide o plošné opatrenie, nemusia zďaleka stačiť a zároveň pre vás ako zamestnávateľa nemusí byť vôbec výhodné. Nevyhnutnou súčasťou talent manažmentu je vypracovanie spravodlivého a motivačného systému odmeňovania, kedy budú odmeny čo najviac prispôsobené „na mieru“ konkrétnym talentom. Univerzálne návody v tom, ako nastaviť systém odmeňovania neexistujú a k ich koncepcii treba vždy pristupovať individuálne aj s ohľadom na segment, v ktorom pôsobíte. Pokúste sa zozbierať spätnú väzbu od súčasných aj nových zamestnancov zameranú na benefity, ktoré by pri svojej práci ocenili. Možno vás prekvapí, že medzi odpoveďami nebude iba „viac dovolenky“ či „vyššia mzda“. Nebojte sa preto pýtať a uvidíte, že zamestnanci vám našepkajú nejeden užitočný námet uplatniteľný práve pre vo vašej spoločnosti.

 

 • Neprestávajte hľadať príležitosti na kontinuálne zlepšovanie

  • Talent manažment je systematický proces, ktorý nestačí raz zaviesť a ďalej sa nestarať. Celý talent manažment zasaďte do kontextu cieľov a stratégie spoločnosti, pričom stále hľadajte možnosti, ako dokážu zamestnanci maximalizovať svoj potenciál.

 

Aké výhody od talent manažmentu očakávať?

Investovať do talent manažmentu má jednoznačne zmysel, ak chcete ako spoločnosť prosperovať a aj v dlhodobom horizonte sa opierať o schopnosti a motiváciu svojich zamestnancov. Správne implementovaná stratégia talent manažmentu vám ale dokáže ušetriť aj veľa času a peňazí, pretože očakávať môžete zefektívnenie náborového procesu najmä z dôvodu, že skutočné talenty ľahšie rozoznáte.

Hľadanie a nábor skutočných talentov je pre spoločnosť jednoznačným prínosom, a to nielen z pohľadu náborového procesu či vylepšovania systému odmeňovania. Práve talenty vám do spoločnosti dokážu priniesť inšpiráciu a inovácie, ktoré sa tak stávajú natoľko potrebným pulzom pre posun vpred. Ak chcete ako spoločnosť patriť medzi špičku, bez talentov to jednoducho nepôjde.

Za zmienku stojí aj zvýšenie výkonnosti súčasných zamestnancov, pre ktorých budú noví kolegovia v tíme príjemným oživením. Okrem toho sa ale zlepšia aj vzťahy medzi kolegami, pretože ak budú navzájom poznať svoje silné stránky, posilní sa aj vzájomný rešpekt medzi nimi. Ku všetkému už iba dodajme, že takéto pracovné prostredie prirodzene motivuje zamestnancov aj pri zlepšovaní výkonov a posúvaní vlastných hraníc. A to je opäť niečo, na čom sa dá dlhodobo stavať.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!