Slovíčkareň - #5

IKona hodín

4 min čítania

Ikona kalendáru

15.12.2022

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Dnes sme si pre vás v rámci našej série s názvom Slovíčkareň prichystali zopár ďalších pojmov týkajúcich sa pracovnej zmluvy. Našli ste si v tej svojej niektoré z týchto termínov? Radi vám ich v nasledujúcich riadkoch objasníme!


Pracovný čas

„Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.”

Zdroj: Zákonník práce


Jednoducho odpracovaný čas, za ktorý dostane zamestnanec na konci mesiaca výplatu. To, čo má počas pracovnej doby vykonávať býva väčšinou uvedené v pracovnej zmluve, a to aj vrátane počtu odpracovaných hodín denne, týždenne či mesačne. V ideálnom prípade by sa počas pracovného času malo iba pracovať, no prestávka na kávičku či rýchly pokec v kuchynke s kolegami sa tam určite zmestí tiež.


Dovolenka

„Čerpať dovolenku môže zamestnanec pracujúci na trvalý pracovný pomer. Nezáleží na tom, či má zamestnanec plný alebo napríklad polovičný pracovný úväzok. Nárok na dovolenku nemá zamestnanec pracujúci mimo hlavného pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o brigádnickej práci študentov, SZČO (živnostník).”


Aj keď svoju prácu možno milujete, vaša hlava aj telo si od nej raz za čas potrebujú oddýchnuť. A presne na to je určená dovolenka. Či už sa rozhodnete stráviť ju v exotickej krajine, alebo okopávaním záhradky, máte na ňu plné právo, takže vyzváňanie pracovného telefónu môžete počas dovolenky s pokojným srdcom ignorovať.


Výpovedná doba

„Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je najmenej 1 mesiac, ak zákon neustanovuje inak.

Ak je daná výpoveď zamestnancovi z dôvodov:

  • zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • zamestnanec sa stal nadbytočný,
  • zamestnanec pre svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je výpovedná doba: a) najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov; b) najmenej 3 mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov.
Z iných dôvodov ako sú už uvedené - je výpovedná doba najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer  ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok.
Ak dáva výpoveď zamestnanec - výpovedná doba je najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok.”

Zdroj: Zákonník práce


Výpoveď. Pre niekoho strašiak, pre iného vykúpenie. Nech je už dôvod na odchod z práce akýkoľvek, zo zákona je výpovedná doba minimálne 1 mesiac, čo je čas, počas ktorého si zamestnanec dokončí všetky svoje úlohy a pustí sa do hľadania novej práce či rozbehnutia biznisu, zatiaľ čo zamestnávateľ bude za tohto zamestnanca hľadať náhradu


Skúšobná doba

„V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.”

Zdroj: Zákonník práce


Nie ste si istí, či je nová práca pre vás to pravé orechové? Kto neskúsi, nevie! Aj preto existuje skúšobná doba, počas ktorej si overíte, či sa v danej firme cítite dobre, či vás bude práca baviť a či vám sadne kolektív. To isté platí aj z opačnej strany. Zamestnávateľ si vás oťuká a zhodnotí, či si vybral správne. Ak však bude ktorákoľvek zo strán nespokojná, nič sa nedeje, po skúšobnej dobe sa rozlúčite. V prípade, že vám na novej práci záleží, určite si na svojom výkone počas skúšobnej doby dajte záležať. :)

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!