Slovíčkareň - #4

IKona hodín

4 min čítania

Ikona kalendáru

18.11.2022

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Dnes sme si pre vás v rámci našej série s názvom Slovíčkareň prichystali zopár ďalších pojmov týkajúcich sa pracovnej zmluvy. Našli ste si v tej svojej niektoré z týchto termínov? Radi vám ich v nasledujúcich riadkoch objasníme!


Odborové zväzy - Odbory

„Odbory sú inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne, politické a iné záujmy. Na Slovensku sú základné organizácie združené v odborových zväzoch a tie sa následne združujú v Konfederácii odborových zväzov (KOZ).”

Zdroj:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Odbory

https://www.kozsr.sk/koz-sr/odborove-zvazy/


O odboroch ste už určite počuli. Vo filmoch sú často prezentované ako malé skupiny ľudí, ktoré si pomocou „minirevolúcie” chcú vydobyť svoje. V skutočnosti je to však oficiálne zoskupenie, ktorá sa snaží hromadnou formou komunikovať svoje potreby. Veď nie nadarmo sa hovorí, že viac hláv, viac rozumu. V podstate sa dá povedať, že odbory sa snažia dosiahnuť všeobecné blaho zamestnancov, ktoré by pravdepodobne individuálne nikdy nedosiahli. 


Kolektívna zmluva

„Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami respektíve medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi. V kolektívnej zmluve môžu byť napríklad dohodnuté aj mzdové podmienky.”

Zdroj:

https://www.ip.gov.sk/kolektivne-zmluvy/


A čo môže byť výstupom vyššie spomínaných odborov? Napríklad aj podpísanie kolektívnej zmluvy so zamestnávateľom. Pravdepodobne bude obsahovať nejakú spísanú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, takže bude platná pre väčšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca. 


Mladistvý zamestnanec

„Mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov.”

Zdroj: Zákonník práce


Na Slovensku sú určité aktivity legálne až od 18 rokov. Pracovať však človek môže aj v mladšom veku, no v rámci Zákonníka práce je pomenovaný nie ako klasický, ale mladistvý zamestnanec. Po dovŕšení 18. roku sa však automaticky stáva „len” zamestnancom. Ale mladý môže ostať dušou! :)


Dohoda o hmotnej zodpovednosti

„Zamestnanec je hmotne zodpovedný za predmety určené na obeh a obrat. To sú: hotovosť, ceniny, tovar, zásoby alebo iné materiály. Zamestnanec nie je však hmotne zodpovedný za predmety, ktoré pri výkone svojej práce používa, ale nie sú určené na obeh, napríklad služobné vozidlo. Spôsobilosť zamestnanca uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti vzniká najskôr v deň, keď zamestnanec dovŕši vek 18 rokov.”

Zdroj:

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/zakonnik-prace/zamestnanec/

https://www.podnikajte.sk/vzorove-zmluvy/vzor-dohody-o-hmotnej-zodpovednost


Túto dohodu musí zamestnanec podpísať väčšinou vtedy, ak pracuje na mieste, kde každý deň prichádza do kontaktu s peniazmi, prípadne s tovarom, ktorý môže byť ukradnutý, alebo znehodnotený. Čo je účelom tejto dohody? Jednoducho to, že zamestnanec si musí dať pri narábaní s peniazmi aj tovarom pozor a ak sa náhodou stane, že počas jeho služby napríklad nebude sedieť vyúčtovanie alebo niekto ukradne predmet predaja, bude musieť vzniknutú škodu kompenzovať.


Výplatný termín

„Výplatný termín je deň určený na výplatu príjmov (mzdy). Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie. Najneskorší výplatný termín je posledný deň v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. To znamená, že mzdu za jún dostaneme v júli, pričom posledný možný výplatný termín je 31. júl.”

Zdroj:

https://www.e-cons.cz/post/nalezitosti-pracovnej-zmluvy-podla-slovenskej-legislativy


Najobľúbenejší deň v mesiaci? Výplatný termín! A teda deň, kedy zamestnancovi cinkne SMS-ka s informáciou o nabehnutí výplaty na bankový účet. Konkrétny dátum si väčšinou volí zamestnávateľ, v niektorých prípadoch je však možné sa s ním na dátume výplaty dohodnúť. 

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!