Slovíčkareň #2

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

10.08.2022

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Vítame vás pri druhej časti nášho pravidelného blogu, v ktorom vám vysvetlíme význam jednotlivých výrazov zo sveta HR a personalistiky. Dnes vám prezradíme, čo všetko by mala obsahovať pracovná zmluva a na čo si dať pri jej podpisovaní pozor.


 Pracovná zmluva

„Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy sú: a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem podstatných náležitostí aj ďalšie pracovné podmienky, a to: výplatný termín, pracovný čas, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby.”

Zdroj: Zákonník práce SR


Každý človek, ktorý chce legálne pracovať, musí podpísať pracovnú zmluvu. Inak by ste pracovali na čierno, a to môže vás a vášho zamestnávateľa vyjsť pekne draho! Čo by však mala taká pracovná zmluva určite obsahovať?

Popis vašej práce, kde ju budete vykonávať, kedy začnete, aká bude vaša výplata či koľko dní dovolenky si počas roka môžete vziať. Pamätajte, že pracovná zmluva je o dohode oboch strán, takže tento právoplatný dokument si pred podpisom vždy poriadne prečítajte a neváhajte sa zamestnávateľa opýtať na akékoľvek nezrovnalosti. Vždy by mala byť férová. :) 


Druh práce

„Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika – uvedie sa pracovné miesto – pracovná pozícia, na ktorej bude zamestnanec vykonávať prácu (napr. ekonóm, učiteľka, pomocný robotník, kuchár). Dôraz je potrebné klásť na uvedenie stručnej charakteristiky druhu práce, čo môže predstavovať uvedenie jednej alebo viacerých činností, ktorých vykonávanie v rámci dohodnutého druhu práce zamestnávateľ od zamestnanca vyžaduje (napr. výkon pomocných prác, samostatné zabezpečovanie ekonomickej agendy, výchovná a vzdelávacia činnosť v príslušnej špecializácii). V stručnej charakteristike druhu práce je vhodné uviesť najnáročnejšiu činnosť, ktorej vykonávanie zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. Uvedená charakteristika následne korešponduje s priradením stupňa náročnosti práce a s dohodnutou mzdou.”

Zdroj: Národný inšpektorát práce


Súčasťou pracovnej zmluvy je aj popis toho, čo na svojej pozícii budete počas pracovného času vykonávať. Prijali vás ako kuchára? Budete kuchyňu viesť alebo pracovať ako pomocná sila? V pracovnej zmluve vám jednoducho musí zamestnávateľ čo najpresnejšie  popísať, čo budú vaše hlavné úlohy, aká bude ich náročnosť a hlavne, koľko peňazí za ňu dostanete. Nečakajte však popis ako z inzerátu, vypichnuté tam budú len tie najhlavnejšie body.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!