Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Ilustračný obrázok
Späť na začiatok
kariéra

Nauč sa cudzí jazyk, zarábaj viac! Posledný bod vás dostane!

študenti

Absolventská prax: Odpoveď pre všetkých, ktorí počas školy zaspali na vavrínoch

Späť na začiatok

zákon

Si na ÚP a máš do 29 rokov? Zamestnaj sa a získaj dotáciu z EÚ vo výške až 1 152 €!

Ilustračný obrázok
Autor
Tím Proplusco

19.3.20183 min. čítania

V dnešnom svete plnom konkurencie je pre mladých ľudí bez praxe pomerne ťažké uplatniť sa na trhu práce.  Niektorí za menovaným problémom vidia nedostatok pracovných ponúk, iní zas malú finančnú motiváciu. Vedeli ste však, že za ochotu zamestnať sa, vás odmení i Európska únia? Celkom super nie?

Väčšina z vás zrejme ešte nepočula o projekte Reštart pre mladých z dielne Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o finančnú podporu ľudí do 29 rokov, ktorí si prostredníctvom neho dokážu prilepšiť celkovo o 1152€ počas 12 mesiacov. Stačí splniť len pár jednoduchých podmienok.

Čo je projekt Reštart?

Kedže na Slovensku naďalej pretrvávajú výrazné ekonomické  rozdiely v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sa rozhodlo požiadať Európsku úniu o dotácie z eurofondov vo výške 9 994 542,77 € pre národný projekt Reštart pre mladých. Vďaka nim sa teraz snaží motivovať občanov Slovenskej republiky, vedených v evidencii Úradu práce mimo Bratislavského samosprávneho kraja, k nájdeniu si pracovného miesta.

Podmienky pre získanie príspevku

    Vek uchádzača do 29 rokov mínus jeden deň

    Evidencia na Úrade práce v minimálnej dĺžke 1 mesiac (nevzťahuje sa na Bratislavský samosprávny kraj)
    Žiadateľ sa musí preukázať pracovnou zmluvou od nového zamestnávateľa
    Žiadosť je potrebné podať do 1 mesiaca od ukončenia evidencie na Úrade práce
    Kandidátovi nevznikol nárok na osobitný príspevok podľa § 16 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Chcem si uplatniť príspevok, ako mám postupovať?

V prvom rade treba kontaktovať pracovníka Úradu práce, u ktorého ste boli evidovaný a oznámiť mu, že máte o daný produkt záujem. Následne vypíšete žiadosť obsahujúcu vaše základné osobné údaje a kontaktné informácie.

K žiadosti musíte pripojiť i kópiu platnej pracovnej zmluvy a vyhlásenie, kde deklarujete, že ste pred zaevidovaním sa na úrade práce, neprevádzkovali podnikateľskú činnosť, nemáte žiadne záväzky voči úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovni, rovnako tak, že máte splnené všetky daňové povinnosti a neporušili ste zákaz nelegálneho zamestnávania.

Pokiaľ bude vaša žiadosť schválená, nakoniec ešte podpíšete kartu účastníka a dohodu o schválení a pridelení príspevku.

Podpisom dohody však vaše povinnosti nekončia. V priebehu poberania dotácie musíte každý mesiac Úradu práce odovzdať potvrdenie o trvaní pracovného pomeru, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ. Na základe neho vám bude prvých 6 mesiacov vyplácaná čiastka 126,14 € a ďalší polrok to bude 63,07 € mesačne.

Potenciálni uchádzači by sa ale mali poponáhľať. Koniec realizácie projektu Reštart pre mladých je stanovený na december 2018.

Späť na začiatok