Prečo si firmy musia sami vzdelávať svojich zamestnancov?

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

07.04.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Ľudské zdroje sú vzácny „tovar“, o ktorý sa bijú všetci zamestnávatelia na slovenskom trhu. Nedostatok pracovnej sily v posledných rokoch dáva za pravdu štatistikám, ktoré evidujú dlhodobý nedostatok odborných pracovníkov. Aktuálna situácia nenasvedčuje tomu, že by v nasledujúcich 5 rokoch nastalo zlepšenie. Najväčší deficit odborne pripravených ľudí registruje priemyselná výroba, softvérové inžinierstvo, oblasť informačných technológií, ale aj maloobchod a veľkoobchod a ďalšie oblasti.

Aj keď nezamestnanosť na Slovensku klesá, nedostatok pracovníkov stúpa. Túto, na prvý pohľad paradoxnú situáciu objasňujú nedávno zverejnené štatistické údaje.

Hlavným dôvodom je nesúlad ponuky a dopytu. Štruktúra absolventov prichádzajúcich na trh práce nekorešponduje s aktuálnymi potrebami zamestnávateľov. Zo zverejnených údajov vyplýva, že každý rok ukončí stredoškolské štúdiá niečo cez 50 tisíc absolventov. Z nich sa približne 20 tisíc zapíše na vysokoškolské štúdium a malá časť pokračuje ešte v maturitnom štúdiu. Z toho vyplýva, že na trh práce prichádza približne 30 tisíc absolventov stredných škôl. Ak k nim pripočítame viac ako 20 tisíc absolventov vysokých škôl, spolu je to približne 50 tisíc mladých záujemcov o prácu. Podľa štatistických údajov sa preukázateľne až 60% absolventov zamestná mimo svoj vyštudovaný odbor. Odborná príprava a vzdelávanie zamestnancov tak prechádza na plecia samotných zamestnávateľov, ktorí zvyčajne znášajú všetky náklady spojené s odbornou i jazykovou prípravou svojich zamestnancov.

Zverejnené údaje hovoria, že necelých 10% absolventov SŠ sa v priebehu prvých 5 rokov prepracuje na vysokoškolskú pracovnú pozíciu a po 5 rokoch sa toto číslo zvýši ešte o 6%. 85% absolventov SŠ pracuje na stredoškolskej pracovnej pozícii a po 5 rokoch sa ich počet zníži na necelých 80%.

U absolventov VŠ sú však štatistické údaje priam alarmujúce. Do 5 rokov od ukončenia štúdia len niečo cez 60% z nich pracuje na vysokoškolských pracovných pozíciách a až 35% z nich sa uspokojí so stredoškolskou pracovnou pozíciou. Po 5 rokoch na trhu práce stúpne počet vysokoškolsky vzdelaných absolventov vo vysokoškolských pracovných pozíciách na 80% a zníži sa počet tých, čo zostanú na stredoškolských pracovných pozíciách o približne 15%.


Výrazne negatívnym ukazovateľom pre zamestnávateľov je údaj, že v prvých 5 rokoch od skončenia stredoškolského štúdia približne 60% absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore. Ani po 5 rokoch sa toto percento výrazne neznižuje. Optimálne sa vo svojom odbore uplatní len okolo 20% absolventov SŠ.

Údaje o uplatnení sa vysokoškolákov sú veľmi podobné – necelých 60% nenachádza na trhu práce zamestnanie korešpondujúce s ich vyštudovaným odborom. Pričom optimálne uplatnenie si nájde len necelých 25% absolventov VŠ.

Ďalším dôvodom sú regionálne rozdiely na trhu práce. Zverejnené údaje uvádzajú, že zatiaľ čo na západnom Slovensku evidujeme nedostatok až 60 tisíc absolventov SŠ, na strednom Slovensku je nedostatok 5 tisíc, na východnom Slovensku je ich prebytok približne 10 tisíc. Pri absolventoch VŠ je prebytok na západnom Slovensku 14 tisíc ľudí, na strednom Slovensku 4 tisíc a na východnom Slovensku 7 tisíc ľudí. 

(spracované podľa: www.upsvar.sk, www.trexima.sk)

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!