Otcovská dovolenka

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

23.01.2023

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Otcovská dovolenka – nová možnosť pre otcov od 1.11.2022 

 

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022 (ďalej len ZP) v prípade rodiča - otca nahradila pôvodný pojem rodičovská dovolenka pojmom otcovská dovolenka. Otcovská dovolenka patrí mužovi, ktorý sa stará o narodené dieťa. Nárok patrí otcovi v trvaní 14 kalendárnych dní najneskôr do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, takže obaja rodičia môžu spoločne stráviť čas doma so svojim dieťaťom  dva týždne. Muž sa môže rozhodnúť, či túto možnosť využije alebo nie.

V prípade, že by muselo byť dieťa hospitalizované, môže sa obdobie šiestich týždňov predĺžiť ak prvý deň hospitalizácie spadá do prvých šiestich týždňov. 

 

Počas otcovskej dovolenky má otec nárok na otcovské. Sú to nemocenské dávky rovnako ako aj materské u matky. Vypláca ich Sociálna poisťovňa. Matka dieťaťa má tiež nárok i počas čerpania otcovskej dovolenky na nemocenské dávky formou materského, prípadne na rodičovský príspevok.

 

Podmienky nároku na otcovské sú rovnaké ako pri dávkach materského u matky.

Otec musí byť nemocensky poistený minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku na otcovské, starať sa o dieťa, a v prípade, že je otec SZČO, nesmie mať nedoplatky v Sociálnej poisťovni. 

 

Novelou ZP sa pre otca zvýšila aj ochrana pred prepustením.

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, ktorou je aj dátum oznámenia nástupu na otcovskú dovolenku, ktorý však nemôže byť skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

So zamestnancom, ktorý čerpá otcovskú  dovolenku, môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len výnimočne v prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o dieťa. Skončenie musí byť v písomnej forme a zamestnávateľ musí skončenie pracovného pomeru odôvodniť písomne, inak je neplatné. 

 

Dva týždne nie je veľa, ale určite nielen otcovia, ale i mamičky ocenia túto možnosť intenzívne stráviť spoločný čas so svojim dieťatkom bez stresu v pohodlí domova.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!