Nedostatkové pozície budúcnosti

IKona hodín

3 min čítania

Ikona kalendáru

05.05.2018

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Na základe štatistických údajov získaných za posledné roky si každý tretí absolvent vysokej školy nenájde vysokoškolskú pracovnú pozíciu do 5 rokov od ukončenia štúdia. Najvyšší prebytok absolventov sa uvádza v spoločensko-vedných odboroch, ako je filozofia, politológia, história, estetika, žurnalistika, sociálna práca, ale aj manažment, či právo. Zo škôl prichádza do praxe viac absolventov, ako ich trh práce reálne potrebuje. Mnohí títo absolventi odchádzajú pracovať na stredoškolské pozície a veľmi často pracujú mimo svojho odboru. Niektorí čakajú a hľadajú si uplatnenie na vysokoškolskej pozícii aj mimo svojho vyštudovaného odboru.

 

Aktuálna miera nezamestnanosti mladých sa pohybuje na hranici 12%.

 

Nedávno zverejnené štatistické údaje, ako aj prognózy vývoja na našom trhu práce, hovoria o výraznom nedostatku zamestnancov a to v mnohých odvetviach. V najbližších piatich rokoch sa predpokladá deficit viac ako 10-tisíc ľudí a to najmä na stredoškolských odborných pozíciách.

 

Regionálne disparity na pracovnom trhu poukazujú na výrazné rozdiely – na východnom Slovensku registrujeme prebytok 10 tisíc absolventov stredoškolského štúdia, avšak na západnom Slovensku je ich deficit vyše 60 tisíc.

 

Aktuálne avizované opatrenia vlády majú snahu tieto disproporcie riešiť zvýšenými príspevkami na mobilitu pracovnej sily. Mnohí zamestnávatelia obdobné benefity, ako aj rekvalifikačné odborné i jazykové vzdelávanie ponúkajú pri nábore nových zamestnancov už niekoľko rokov. Napriek tomu pretrváva v niektorých odvetviach výrazný nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.

 

Podľa zverejnených údajov prognózy vývoja na trhu práce do roku 2022 si priemyselná výroba bude vyžadovať najväčší počet kvalifikovaných pracovníkov, remeselníkov, operátorov, montérov strojov a zariadení (vyše 60 tisíc), oblasť vzdelávania bude potrebovať vyše 20 tisíc špecialistov (nakoľko učitelia, špeciálni pedagógovia, odborní stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógovia starnú a do praxe dlhodobo nevstupuje dostatok mladých odborne pripravených absolventov). Obdobná situácia sa očakáva aj v zdravotníctve, kde sa predpokladá potreba vyše 10 tisíc špecialistov. Opačná situácia sa predpokladá napr. v odvetviach ťažby a dobývania.

 

Zamestnávatelia budú mať v najbližších rokoch najväčší problém získať zamestnancov v oblasti strojárstva (strojárov, mechatronikov, nástrojárov, mechanikov, nastavovačov, zámočníkov), kde sa očakáva deficit 2 500 – 3 000 osôb ročne – najviac v nitrianskom a bratislavskom kraji. Nedostatkoví na trhu práce budú aj IT-čkári a to najmä v bratislavskom a košickom kraji.
 

(spracované podľa: www.statistics.sk, upsvar.sk, www.trexima.sk)

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!