Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Ilustračný obrázok
Späť na začiatok
pohovor

"Povedzte nám niečo o sebe". Viete správne odpovedať na túto záludnú otázku?

zákon

Mzdová kalkulačka 2018: Viete, koľko vám po odvodoch ostane v peňaženke?

Späť na začiatok

dôchodcovia

Naozaj pracuje stále viac starších ľudí?

Ilustračný obrázok
Autor
Tím Proplusco

7.2.20183 min. čítania

Možno sa nám to zdá, možno je to pravda. Možno to pociťujeme na sebe, možno to posudzujeme podľa starších kolegov v práci, ktorí starnú „spolu s nami“, zato sú stále úspešnou a nenahraditeľnou súčasťou nášho pracovného kolektívu. Oslavovať s kolegami ich 65., či 70. narodeniny už nie je nič výnimočné. Zatiaľ čo naši starí rodičia odchádzali do dôchodku okolo šesťdesiatky a mohli si ešte mnoho rokov aktívne užívať zaslúžený dôchodok, naši rodičia si čoraz častejšie aktívne „užívajú“ dôchodkový vek v práci, no a my …. radšej ani nemyslieť.

Za pravdu mi dávajú aj údaje zverejené hlavným európskym štatistickým úradom Eurostat. Na základe výsledkov za posledných 20 rokov sa miera zamestnanosti s ohľadom na vek výrazne zmenila. Zamestnanosť občanov krajín európskej 28-čky vo veku 25 – 54 rokov je prakticky nemenná (necelých 80%). Avšak u starších osôb vo veku 55 – 64 rokov sa výrazne zvýšila (zo 40% na 65%), a u mladších osôb vo veku 15 – 24 rokov sa naopak znížila.

Dôvody môžu byť rôzne, najmä s ohľadom na špecifiká jednotlivých členských krajín. Najvýraznejší nárast zamestnanosti starších osôb zaznamenali v Nemecku (z 35% v roku 1993 na 70% v roku 2016) a v Bulharsku (z 20% v roku 2000 na 55% v roku 2016). Na Slovensku, rovnako ako v Maďarsku, evidujeme nárast z približne 20% v roku 1997 na 50% v roku 2016.

Pre porovnanie v Česku za zvýšila zamestnanosť starších osôb z 35% v roku 1993 na 60% v roku 2016, v Rakúsku z 30% v roku 1995 začala v roku 2004 postupne stúpať k 50%, vo Veľkej Británii zo 45% v roku 1994 na 62% v roku 2016.

Údaje z Írska kulminujú bezkonkurenčne až okolo hranice 80% (mierne nad 80% v roku 2004 a 85% v roku 2016). V tejto krajine je však celková evidovaná miera zamestnanosti veľmi vysoká: zamestnanosť mladších osôb sa zvýšila z necelých 70% na 80% a zamestnanosť osôb vo veku 25 – 54 rokov dosiahla v roku 2016 hranicu až 90%. Veľmi podobné je to vo Švédsku, kde zamestnanosť starších osôb dosiahla v roku 2016 úroveň 75%.

Naopak k poklesu v zamestnanosti starších osôb vo veku 55 – 64 rokov, podľa evidovaných štatistických údajov, došlo len v dvoch krajinách a to v Rumunsku (od roku 2002 pokles o 10%) a v Grécku (zo 40% v roku 1993 na 35% v roku 2016).

(spracované podľa: www.ec.europa.eu/eurostat/data)

Späť na začiatok