Kedy sa firme oplatí využiť služby personálnej spoločnosti?

IKona hodín

5 min čítania

Ikona kalendáru

18.10.2019

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Renomované personálne spoločnosti ponúkajú firmám viaceré rôznorodé služby, napr.:

 

Odbremenenie personálneho oddelenia, úspora času, financií a energie

Mnohé firmy si vytvárajú strategické partnerstvo s personálnou spoločnosťou v oblasti personálneho výberu. Má to významný prínos (aj v menších firmách, kde na túto problematiku nemajú vyčlenené samostatné oddelenie), pretože takáto forma vyhľadávania zamestnancov odbremení firmu (prípadne jej personálne oddelenie) z hľadiska úspory času a energie, ale nemenej dôležitý je aj presun financií zo mzdových položiek na nákladové.

 

Personálny proces zabezpečenia zamestnancov a jeho výhody

Personálna spoločnosť na základe profilu vyberie vhodných kandidátov, zrealizuje osobné pohovory a preverí kandidátov tak, aby mala istotu, že firme ponúkne len tých najvhodnejších. Výhodou tejto spolupráce je rozsiahla databáza uchádzačov z rôznych odborov ktorú personálna spoločnosť dlhodobo tvorí a dodanie kandidátov klientovi omnoho skôr, ako keby si ich vyhľadávala firma sama.

Firma tak nemusí riešiť inzerovanie voľnej pracovnej pozície, rešerš zaslaných životopisov, preverovanie a pohovorovanie kandidátov, atď. Personálna spoločnosť takúto službu zrealizuje „na kľúč“, na základe zmluvy s klientom.

 

Pracovný lízing, outsourcing, dočasné pridelenie zamestnancov

Uzatvorila vaša firma nový kontrakt? Potrebujete dočasne alebo náhle zvýšiť personálnu kapacitu, aby ste zhotovili zazmluvnenú dodávku včas? Riešite dočasnú absenciu vašich zamestnancov napr. z dôvodu dovolenky, rodičovskej dovolenky, zdravotných dôvodov, či poúrazovej absencie zamestnanca? Riešením vzniknutej situácie je personálny lízing - dočasné pridelenie zamestnancov na rôzne pozície.

 

Trojstranný vzťah: firma - personálna spoločnosť - zamestnanec

Pružnosť takejto spolupráce rieši potreby výroby a organizačnú flexibilitu prostredníctvom krátkodobej spolupráce alebo príležitostných zásahov špecializovaných, vysokokvalifikovaných odborníkov. V tejto tripartitnej štruktúre sa vytvára trojstranný vzťah medzi firmou, personálnou spoločnosťou a zamestnancom. Pracovník je zamestnancom personálnej spoločnosti, ktorá ho na základe uzatvorenej zmluvy vyšle do firmy „na misiu“.

 

Dočasné pridelenie zamestnanca len na určité obdobie

Firma si tak kupuje prácu dočasného zamestnanca len na potrebný počet hodín alebo len v dohodnutých dňoch. Personálna spoločnosť firme dodá požadovaný počet zamestnancov, ktorí po vykonaní práce nie sú s firmou nijakou formou viazaní. V prípade ochorenia alebo absencie dočasného zamestnanca, personálna spoločnosť zabezpečí firme iného zamestnanca.

 

Veľkou výhodou je skutočnosť, že firma je odbremenená od celej personálnej a administratívnej agendy zamestnanca, nevstupuje s ním do žiadneho pracovno-právneho vzťahu. Po vykonaní potrebnej práce nemusí firma riešiť rozviazanie pracovného pomeru alebo preradenie zamestnanca na inú prácu.

 

Pre vaše personálne požiadavky, ponúka spoločnosť Proplusco SMART personálne riešenia.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!