Exekúcie si vás nájdu aj v zamestnaní, ako sa ich zbaviť?

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

03.03.2020

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Staré podlžnosti dokážu aj po rokoch poriadne komplikovať život. Platí to najmä vtedy, ak necháte problém narásť do takých rozmerov, že bude voči vám vedená exekúcia. Tá je krajným a veľmi nepríjemným riešením, ktorý zasiahne viaceré oblasti vášho života a ovplyvniť môže aj ten pracovný. Ako je to s exekúciami z pohľadu zamestnanca a ako si v situácii pod ťarchou exekúcie pomôcť?

Exekúcia je krajným a často aj jediným zostávajúcim riešením, ako vymôcť dlhy. Obálka od exekútora rozhodne nepoteší a obvykle je výsledkom neriešenej situácie s dlžobami. Občas môže byť exekúcia aj veľmi nepríjemným prekvapením, neraz sa stáva, že vznikne napríklad z nezaplatenej pokuty od revízora či zabudnutej faktúry. Nech už exekúcia vznikne z akéhokoľvek dôvodu, situáciu je potrebné bezodkladne riešiť. Ako si pomôcť?


Exekúciu je potrebné riešiť čo najskôr

Základným pravidlom je, postaviť sa k vzniknutému problému čelom a pokúsiť sa celú exekúciu splatiť. Čím skôr sa vám podarí exekúciu splatiť, tým viac ušetríte, pretože vaša dlžoba nebude narastať o úrokyďalšie trovy exekúcie. Ak práve nemáte na vyplatenie celej sumy, pokúste sa s exekútorom dohodnúť na splátkovom kalendári. Utekať pred exekúciou sa vám neoplatí, vysvetlíme prečo.

Veľa ľudí si myslí, že ak sa pred exekútorom budú zatajovať, nič sa im nestane a celá situácia sa im „prepečie“. Zmenia si bankový účet, nebudú dvíhať telefón ani preberať poštu. Všetky tieto kroky vašu situáciu akurát tak zhoršia. Exekúcia si vás navyše „nájde“ aj v zamestnaní a to spravidla formou zrážok zo mzdy.


Exekúcie spôsobujú starosti nielen zamestnancom ale aj zamestnávateľom

Zrážky zo mzdy sú veľmi častým spôsobom vymáhania dlžoby. Ak ste zamestnaný, veľmi rýchlo po začatí exekúcie príde vášmu zamestnávateľovi oznámenie o vedenej exekúcii a výpočet sumy, ktorú vám bude zamestnávateľ povinný strhávať zo mzdy v prospech exekútora. Exekúcia je v tomto smere určitou hrozbou aj pre nezamestnaných. Hneď ako totiž opäť získate zamestnanie, exekútor sa o tom dozvie zo systému sociálnej poisťovne a novému zamestnávateľovi veľmi rýchlo prikáže zrážky zo mzdy.

V tomto smere je existencia exekúcie pre mnohých veľmi demotivujúcim faktorom. Majú totiž pocit, že všetko čo zarobia, pošle ich zamestnávateľ exekútorovi. Zrážky zo mzdy neraz spôsobujú poriadne vrásky aj zamestnávateľom, je totiž veľmi ťažké motivovať zamestnanca, ktorému po zrážkach zo mzdy zostane akurát tak suma životného minima. V tejto súvislosti sa oplatí spomenúť spôsob, akým sa vykonávajú zrážky zo mzdy.


V akej výške sa vykonávajú zrážky zo mzdy?

Pri zrážkach zo mzdy sa uplatňuje tzv. tretinový princíp. Zrážky zo mzdy sa vždy počítajú zo sumy čistej mzdy, teda po odpočítaní preddavkov na daň, sociálnych a zdravotných odvodov. Zamestnancovi musí vždy zostať životné minimum, ktoré je na rok 2020 vo výške 210,20 eur. Ako taký výpočet vyzerá?

Od čistej mzdy sa odpočíta suma životného minima, zo sumy, ktorá vyjde sa určí jedna tretina, ktorá bude predmetom zrážok (ak ide o neprednostnú pohľadávku). Ak ale ide o prednostnú pohľadávku, napríklad z nezaplatenej dane, zrážky budú vo výške 2/3 mzdy po odpočítaní životného minima.  


Ako sa exekúcií zbaviť?

Zbaviť sa exekúcií čo najskôr vám pomôže dostať sa z bludného kruhu a začleniť sa späť do normálneho režimu. Najprirodzenejším a najžiadanejším spôsobom zbavenia sa exekúcie je jej splatenie, tak ako sme zmienili už vyššie. Do úvahy však pripadajú aj iné možnosti.


Osobný bankrot

Jednou z nich je vyhlásenie osobného bankrotu, pričom ide o súdom schválené oddlženie. Na to musí byť splnených niekoľko podmienok, medzi ktoré patrí vyhlásenie platobnej neschopnosti a preukázanie poctivého zámeru splatiť svoje dlhy. Ide o dlhodobý proces pod dozorom správcu, vďaka ktorému sa zbavíte starých dlžôb a budete môcť sa začleniť späť do normálneho života. Osobnému bankrotu sa venuje viacero špecializovaných spoločností, ktoré vás oboznámia s celým procesom.


Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

1. januára 2020 vstúpil do platnosti zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorým sa štát rozhodol odbremeniť súdy a ľudí od starých exekúcií, ktorých vymoženie je už vzhľadom na trvanie nepravdepodobné. V zmysle tohto zákona sa zastavujú staré exekúcie, teda tie, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017 a vedené podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Ak chcete zistiť, či vaša stará exekúcia spĺňa podmienky na zastavenie, určite tento zákon neprehliadnite.

 

Mohlo by vás zaujímať: Mám zápis v trestnom registri. Ako si nájdem slušné zamestnanie?

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!