Elektronická forma dokladu o pracovnej neschopnosti - ePNka

IKona hodín

4 min čítania

Ikona kalendáru

13.07.2022

Ilustračný obrázok autora článku bez fotky

Ing. Martina Némethová

Zdĺhavý a byrokratický proces dokladovania pracovnej neschopnosti (PNka) sa konečne procesne mení a od 1.6.2022 je prostredníctvom Sociálnej poisťovne zavedená nová možnosť evidencie pracovnej neschopnosti, tzv. elektronická PNka.

Doposiaľ každá pracovná neschopnosť bola evidovaná na piatich tlačivách, ktoré vypisoval ošetrujúci lekár a povinnosťou zamestnanca bolo niektoré časti odovzdať svojmu zamestnávateľovi, rovnako ako aj doklad o pretrvávajúcej pracovnej neschopnosti v prípade trvania PN z mesiaca na mesiac a následne i ukončenie trvania pracovnej neschopnosti tiež na samostatnom tlačive. Množstvo práce s tým mal i zamestnávateľ, nakoľko v prípade trvania pracovnej neschopnosti viac ako 10 dní, musel posielať ďalšie potvrdené tlačivá na Sociálnu poisťovňu aby ona následne preplatila nemocenské dávky.

Nová elektronická evidencia pracovnej neschopnosti uľahčí život nielen zamestnancom ale aj zamestnávateľom. Zamestnanec pri návšteve lekára všetko vybaví elektronicky. Už nemusí nič zamestnávateľovi odovzdávať, stačí mu nahlásiť len svoju pracovnú neschopnosť. V prípade, že pracovná neschopnosť trvá viac ako10 dní, nemusí už zasielať doklad o trvaní pracovnej neschopnosti na Sociálnu poisťovňu. Rovnako odpadá potreba doručovať doklad o trvaní pracovnej neschopnosti v prípade prechodu z mesiaca na mesiac a tiež už netreba doručovať doklad o ukončení pracovnej neschopnosti.

Zamestnávateľ už tiež nemusí potvrdzovať a zasielať Sociálnej poisťovni žiaden doklad, súčinnosť preukazuje elektronickým vypĺňaním požadovaných údajov. Toto zabezpečuje spravidla personálne a mzdové oddelenie.

Stále je však potrebné svoju neprítomnosť z dôvodu pracovnej neschopnosti bezodkladne nahlásiť svojmu zamestnávateľovi dostupnými prostriedkami (telefonicky, mailom, sms správou..), rovnako aj ukončenie pracovnej neschopnosti. Sociálna poisťovňa by mala zasielať zamestnávateľovi notifikácie o vzniku a ukončení PNky, avšak momentálne ešte tento spôsob informovania zamestnávateľa nefunguje, preto je nahlasovanie viac ako potrebné.

Nový spôsob evidencie umožňuje zároveň každému z nás  svoju ePNku kontrolovať z pohodlia domova a online. Prístup je možný prostredníctvom aplikácie eZdravie na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), prípadne tí, ktorí majú zriadený prístup do Elektronického účtu poistenca (EÚP) na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii e-Služby si okrem samotnej PNky vedia pozrieť stav spracovania svojej dávky. V oboch prípadoch je však potrebné mať zriadený elektronický prístup.

Projekt je v prechodnom období do 31.5.2023 dobrovoľný, preto je na vašom lekárovi akú formu vystavenia vašej PNky zvolí, avšak od 1.6.2023 bude povinnosťou všeobecného lekára, lekára zdravotníckeho zariadenia a gynekológa vystavovať len elektronické PNky. Od 1.1.2024 pribudne táto povinnosť aj pre lekárov špecialistov. Od tohto momentu už budú všetky PNky evidované výlučne elektronicky.

Bohužiaľ zatiaľ stále platí, že tlačivá týkajúce sa úrazov, ktoré sú súčasťou dokladu o pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu, bez ohľadu na to či sa jedná o pracovný, alebo iný úraz, sa musia vypĺňať zatiaľ stále len v papierovej podobe.

V prípade, že vám ošetrujúci lekár vstaví papierovú PNku, musí jej ukončenie vystaviť tiež v papierovej forme, v prípade, že PNku zaeviduje elektronicky, tiež jej ukončenie musí prebehnúť v elektronickej forme.

Napriek tomu, že proces je nový a prináša ešte množstvo nezrovnalostí a otázok, určite prispeje k zjednodušeniu celej agendy a odbremení nás všetkých od množstva doterajších povinností.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!