Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Nezáväzná cenová ponuka pre firmy
Koľko ľudí potrebujete ?
Vyplňte nižšie údaje
Firma
Vyplňte meno
Vyplňte telefónne číslo
Vyplňte email
*Povinné údaje
Vyplňte nižšie údaje
Vyplňte miesto
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Podpis pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.
Späť na začiatok
študenti

4 najčastejšie chyby, ktoré komplikujú mladým ľudom sen o sľubnej kariére

študenti

7 skvelých rád ako sa počas školy pripraviť na vysnívanú prácu

Späť na začiatok

kariéra

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v r. 2019. S čím všetkým je potrebné rátať?

Podpis pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.
Autor
Tím Proplusco

9.9.20193 min. čítania

Viete o tom, aký typ dohody o práci, ktorá je vykonávaná mimo pracovného pomeru, vám môže váš zamestnávateľ schváliť? Aké sú základné rozdiely a výška odvodov? Prinášame vám trochu svetla do tejto problematiky.

Existujú 3 druhy dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru:

- dohoda o pracovnej činnosti,

- dohoda o brigádnickej práci študenta,

- dohoda o vykonaní práce.

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je uzatvorená len vo výnimočných prípadoch.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi schváliť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce v 2 prípadoch:

- príležitostná činnosť, ktorá je vymedzená typom práce – uzatvára sa dohoda o pracovnej činnosti (administratívne činnosti),

- práca vymedzená konečným výsledkom – uzatvára sa dohoda o vykonaní práce (odborný preklad).

Ak je vykonávaná činnosť predmetom ochrany podľa autorského zákona, zamestnávateľ nemôže so zamestnancom uzatvárať ani jednu z dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.

V rámci dohody o vykonaní práce sa zamestnávateľ drží nasledovných podmienok:

- je uzatvorená na dobu určitú, maximum je 12 mesiacov,

- uzatvára sa písomnou formou,

- celkový rozsah práce má limit 350 hodín za celý kalendárny rok,

- je uzatvorená najneskôr 1 deň pred samotným začiatkom výkonu práce.

 

V rámci dohody o pracovnej činnosti sa zamestnávateľ riadi týmito podmienkami:

- uzatváraná je na dobu určitú, maximum je 12 mesiacov,

- uzatvára sa písomnou formou,

- celkový rozsah práce je limitovaný 10 hodinami týždenne, v prepočte 40 hodín mesačne a 520 hodín za rok.

Ak chce zamestnávateľ v spolupráci pokračovať aj po uplynutí danej lehoty, existuje možnosť uzatvorenia ďalšej dohody bez možnosti dodatku k dohode na jej predĺženie.

Výška odvodov, ktoré musí zamestnávateľ z dohôd platiť:

Odvody pre zamestnávateľa z dohody o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem sú vo výške 32,80 %.

Výška odvodov z dohody o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce s právom na pravidelný príjem sú vo výške 35,20 %.

Odvody, ktoré zamestnávateľ musí zaplatiť za zamestnanca sú výhodné, ak  zamestnanec poberá:

- invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok,

- starobný dôchodok,

- predčasný starobný dôchodok,

- výsluhový dôchodok s dovŕšením dôchodkového veku.

Tí, ktorí poberajú jeden z dôchodkov si môžu uplatniť odvodovú výnimku až do výšky 200 €. Zamestnávateľ za zamestnanca, ktorého príjem nie je vyšší než 200 € zaplatí iba garančné poistenie spolu s úrazovým poistením vo výške 1,05% z hrubej mzdy.

Späť na začiatok