Ako napísať kvalitný motivačný list v anglickom jazyku

IKona hodín

7 min čítania

Ikona kalendáru

10.11.2017

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Chcete napísať kvalitný motivačný list v anglickom jazyku? Tu máte radu za všetky dukáty: napíšte ho v slovenčine a preložte do angličtiny. Môže byť? Tak poďme na to.

Bezchybne uvedená korešpondencia

Skôr ako teda prejdeme k náležitostiam motivačného listu, objasníme si niektoré formálne prvky, ktoré využijete pri preklade. Základom je bezchybne uvedená korešpondencia. Motivačný list v anglickom jazyku využíva na oslovenie výrazy: Dear Sir alebo Dear Madam. V prípade, že ho adresujete fyzickej osobe, pred menom treba uviesť skratky: Mr (pán), Mrs (pani), Miss (slečna) alebo Ms (pani alebo slečna) – používa sa, ak neviete, či ide o ženu vydatú alebo slobodnú, Messrs (firma) – používa sa u firiem, ktoré majú vo svojom názve najmenej dve priezviská alebo jedno priezvisko a dodatok and Co. Bros (Brothers) – bratia, Ltd (Limited) – spoločnosť s ručením obmedzeným.


Pri písaní adresy sa postupuje nasledovne: číslo domu, ulica, mesto, krajina, PSČ. Všetko sa píše zvislo, riadky sa nevynechávajú, nepíšu sa bodky ani čiarky.


Dátum sa píše nasledovne: 14 June 2015, 14th June 2015. Prílohy majú v angličtine názov Enclosure, no možno použiť aj skratky Enclo, Encs, enc.


Na konci sa uvádza pozdrav vo forme: Yours sincerely, Sincerely yours alebo Yours truly. Častokrát sa uvádza len Sincerely. Samozrejme, že preklad musí byť bezchybný, vyjadrovanie a použité slová musia byť prispôsobené úrovni angličtiny, ktorá je žiadaná pri danej pracovnej pozícii.

Štruktúra motivačného listu

Okrem toho je nutné dodržiavať štruktúru motivačného listu, nevynechať údaje, ktoré sú povinné, a naopak, vynechať tie nepotrebné. Nemusíte napríklad spomínať všetky vaše záľuby, zvlášť ak pôsobia priemerne. Motivačný list nie je zhluk všeobecných fráz, ale konkrétnych údajov, ktorými sa ponúkate konkrétnemu zamestnávateľovi. Pri rozposielaní tých istých motivačných listov v anglickom jazyku do viacerých zamestnaní sa vytráca ich osobitosť a individualita. V niektorých situáciách nahrádza motivačný list sprievodný e-mail, preto by ste si na ňom mali dať záležať.

Napriek tomu, že by mal byť motivačný list kratší, je potrebné zachovávať jeho vnútornú štruktúru a formu. Zaujať je potrebné hneď v úvode. Je pôsobivé ovládať väčšinu informácii o firme, čo sa vám jednoznačne bude hodiť aj na osobnom pohovore. Úvodu nevenujte viac ako 5 riadkov. Významnejšia časť je totiž jadro, v ktorom budete musieť vytiahnuť všetky vaše „tromfy“ za účelom vytvorenia čo najpôsobivejšieho dojmu. Vyjdite s kožou na trh. Vy ste presne ten uchádzač, ktorého hľadajú.

Schopnosť presvedčiť samého seba, že danú pozíciu celkom určite získate, je základ nie len pre motivačný list, ale aj pre následný pohovor. Úprimne vyzdvihnite svoje prednosti, stojte si za svojimi silnými stránkami a neprestaňte byť sebavedomý. Všetko však s mierou. Na záver zvoľte prívetivé a pozitívne slová, pretože práve táto časť formuje ucelený dojem. Motivačný list je natoľko dôležitým dokumentom, že jeho dôsledné vypracovanie vám môže zaručiť úspech u potencionálneho zamestnávateľa.

 


 

Kvalitný motivačný/sprievodný list v anglickom jazyku môže vyzerať napríklad takto:

 

Cover Letter (sprievodný list)

 

Jožko Mrkvička         

7 Hlavná Street        

Nové Zámky 940 02  

SR                          

15th June                 

 

Veronika Malá

3 Dlhá

841 05 London

Great Britain

 

Dear Sirs,

 

I’m applying for the position of web designer, which was advertised June 13th, 2015 at your company’s website. I’m very interested in this position.

 

Two years ago I finished the studies at the Slovak University of Technology in Bratislava, at the Faculty of Informatics and Information Technologies. According to your advertisement, your position requires person with computer skills, especially programming in Java, SQL and C++. These skills I earned during my working experience, which include position for IBM in Bratislava. Since I have been working for this company for 3 years, I gained valuable experience and various skills. This experience could help me in performing of the responsibilities resulting from this position.

 

You also require the willingness to travel and work under difficult conditions which matches my experience from my previous job for IBM.

 

If my qualifications mentioned in my enclosed curriculum vitae meet your requirements, I would be very pleased to come for an interview. I look forward to hearing from you.

 

Yours faithfully,

Jožko Mrkvička

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!