Ako čítať a porozumieť výplatnej páske?

IKona hodín

8 min čítania

Ikona kalendáru

27.05.2021

Obrázok autora článku

Tím Proplusco

Výplatná páska je dokument, s ktorým sa stretáva nielen každý zamestnanec, ale aj „dohodár“. Mali by ste ju teda dostať aj vtedy, ak ste pracovali na brigáde či mali uzavretú dohodu o pracovnej činnosti. Obsahuje spravidla množstvo údajov, ktorým ale nemusí každý na prvý pohľad porozumieť. Pripravili sme preto pre vás prehľad položiek, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou figurujú aj na vašej výplatnej páske.

Ak viete, aká suma vám pravidelne „pristane“ na bankovom účte, zrejme svoju výplatnú pásku ani nekontrolujete. Už pri drobnej nezrovnalosti do nej ale mnohí zamestnanci nazrú a nestačia sa čudovať, čo všetko sa skrýva za rôznymi skratkami. Aby ste sa vyhli akýmkoľvek nezhodám ohľadom vašej výplaty, mali by ste sa v tejto problematike aspoň základne orientovať.


Je každá výplatná páska rovnaká?

Hneď na úvod sa patrí spomenúť, že nie každá výplatná páska je rovnaká. Každý zamestnávateľ využíva odlišný spôsob na jej vypracovanie a jednotlivé výplatné pásky sa môžu odlišovať nielen svojim formátom ale aj obsahom. Ak si na pomoc vezmete Zákonník práce zistíte, že v rámci § 130 ods. 5 je stanovená povinnosť pre zamestnávateľa pri vyúčtovaní mzdy vydať písomný doklad obsahujúci najmä údaje o:


-        jednotlivých zložkách mzdy

-        všetkých plneniach poskytovaných zamestnávateľom v súvislosti so zamestnaním

-        celkovej cene práce

-        stave konta pracovného času, ak sa v danom prípade uplatňuje


Aby sa predišlo akýmkoľvek nezrovnalostiam, zákon v tomto istom odstavci stanuje pre zamestnávateľa povinnosť, aby na žiadosť zamestnanca predložil na nahliadnutie všetky doklady, na základe ktorých bola mzda vypočítaná. Môžete si tak skontrolovať, akým výpočtom dospel váš zamestnávateľ k sume, ktorá vám bola vyplatená, resp. odoslaná na účet.

Pre úplnosť ešte dodajme, že v súčasnosti stále viac zamestnávateľov využíva tzv. elektronickú výplatnú pásku, ktorú pravidelne v deň výplaty odosiela na e-mail zamestnanca. Ak vám zamestnávateľ bude posielať pásku elektronicky, musí sa s vami na tomto vopred dohodnúť.


Ako porozumieť jednotlivým položkám vo výplatnej páske?

Už vyššie sme naznačili, že nie všetky výplatné pásky musia byť nevyhnutne rovnaké, možno tá vaša bude obsahovať nejaký údaj navyše, iná zas bude obmedzená na zákonom vyžadované minimum. Ak teda niektorú z položiek na výplatnej páske nenájdete, nemusí to nutne znamenať, že váš zamestnávateľ niečo zanedbáva. Poďme teda na vec.


Prvá časť výplatnej pásky je najmä o vašej práci, zaradení a dovolenke

Výplatná páska má spravidla tri časti. V tej prvej sa nachádza identifikácia zamestnávateľa, označenie oddelenia, mesiac, za ktorý sa mzda vypláca a identifikácia zamestnanca. Tu už prichádzame k prvým skratkám.

PPV na vašej výplatnej páske vyjadruje typ pracovnoprávneho vzťahu, niekedy sa uvádza aj ako „Druh PP“ a pod súhrnným označením „Úväzok“ spravidla nechýba percentuálne vyjadrenie vášho pracovného úväzku. V tejto časti býva uvedené, koľko ste za daný mesiac odpracovali a tiež údaj o tom, koľko dní dovolenky môžete ešte čerpať, resp. koľko ste už čerpali. V tejto časti vyvoláva otázky najmä skratka „Priem nah.“, ktorá je vyjadrením priemerného hodinového zárobku, ktorým sa prepočítava náhrada mzdy za sviatok alebo vyčerpanú dovolenku. Tento priemer je vždy uvedený za predchádzajúci štvrťrok.

Prvou časťou ešte nekončíme. Ak napríklad pracujete v štátnej správe, v prvej časti budete mať uvedený aj váš tarifný stupeň. V závislosti od typu výplatnej pásky môže byť v prvej časti uvedený aj vymeriavací základ na zdravotné poistenie (ZP), nemocenské poistenie (NP), poistenie v nezamestnanosti (PvN), dôchodkové invalidné poistenie (DPi) a napokon aj dôchodkové starobné poistenie (DPs).


Druhá časť výplatnej pásky je venovaná výpočtom

Postupne prechádzame do druhej časti výplatnej pásky, kde na nás čaká ešte viac skratiek a čísel. Spravidla tu nájdete vyjadrenie fondu pracovnej doby, počet odpracovaných dní za predchádzajúci mesiac a môže tu byť uvedený aj počet odpracovaných hodín. Nájdete tu tiež uvedenú hrubú mzdu – teda tú, ktorá sa väčšinou uvádza aj v pracovných inzerátoch a na ktorej sa dohodnete so zamestnávateľom.

Pod vyčíslením hrubej mzdy by ste mali nájsť so znamienkom mínus číselné vyjadrenie vašich odvodov na zdravotnésociálne poistenie, prípadné zrážky zo mzdy a so znamienkom plus zasa vyčíslenie daňového bonusu (ak si ho uplatňujete). Takéto vyčíslenie je vcelku prehľadné, pretože presne vidíte, koľko sa vám odpočítalo z vašej hrubej mzdy. Následne býva uvádzaná už položka čistá mzda. Pozor, na tomto mieste ale môžu byť od čistej mzdy ešte odpočítané napríklad stravné lístky (SL), ak vám ich zamestnávateľ neprepláca v plnej výške.

Najvyššou sumou uvedenou na výplatnej páske je tzv. celková cena práce, ktorá je vyjadrením superhrubej mzdy. Toto číslo predstavuje všetky náklady zamestnávateľa na vaše pracovné miesto. Po tomto údaji nasleduje ešte vyčíslenie odvodov, ktoré za vás každý mesiac platí zamestnávateľ. V tejto časti sa okrem skratiek, ktoré sme vám už vysvetlili vyššie, môžete stretnúť so skratkami GP – garančné poistenie, PRFS - príspevok do rezervného fondu solidarityÚP – úrazové poistenie.


Tretia časť: koľko teda nakoniec dostanete?

Tretia časť už býva venovaná čistej mzde, ktorá vám je reálne odoslaná na účet alebo vyplatená v hotovosti. Na tomto mieste sa obvykle uvádza aj číslo bankového účtu zamestnanca a prípadná výška rôznych doplatkov. Ako sme už spomenuli vyššie, výplatné pásky môžu mať rôzny rozsah aj formát, snažili sme sa vziať do úvahy čo najviac podrobností, aby ste vám čítanie výplatnej pásky čo najviac uľahčili.

Zdielať článok:

Podobné články

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

09.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vek je len číslo! Presvedčte o tom vášho budúceho zamestnávateľa!

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

23.10.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Kariéra

Vyvarujte sa stresu v práci! Neškodí iba produktivite, ale aj zdraviu..

Minuatúra titulného obrázku článku
Ikona kalendáru

01.11.2016

IKona hodín

Ikona kategorií Kategórie: Študenti Kariéra

Využi letné prázdniny, zarob si peniaze a rozbehni kariéru!